WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

формування спеціальних коштів бюджетних і наукових організацій та установ проявляються елементи самофінансування. Спеціальні кошти поділяються на види в залежності від джерел утворення. Деякі з них можуть виникати у всіх бюджетних і наукових організаціях та установах. Це орендна і квартирна плата, доходи від експлуатації транспорту та інші доходи.
Формування інших безпосередньо пов'язане з характером діяльності окремих видів бюджетних установ. В загальноосвітній школі це плата батьків за навчання дітей грі на музичних інструментах, у вузах - плата за навчання на курсах по підготовці до поступлення чи за проведення науково-практичних консультацій для робітників інших галузей народного господарства, в лікарнях та поліклініках - плата за встановлення зубних протезів чи здійснення рентгенівських фотографій та аналізів, в музеях та на виставках - вхідна плата за їх відвідування, в бібліотеках - доходи від компенсування збитків чи втрати книжок та інші джерела.
В бюджетних установах може бути одночасно декілька видів спеціальних коштів. Наприклад, в загальноосвітній школі це орендна і квартирна плата, плата батьків за харчування дітей в групах продовженого дня, плата за експлуатацію транспорту, доходи від виробничої діяльності шкільних навчальних майстерень та інші. Значення кожного виду спеціальних коштів окремо визначається важливістю здійснюваних за їх рахунок заходів.
До основних задач економічного аналізу спеціальних коштів належать:
1. Характеристика витрат по спеціальних коштах та розподіл прибутку;
2. Оцінка виконання плану по утворенню спеціальних коштів та прибутку;
3. Виявлення та визначення впливу факторів на відхилення від плану по джерелах утворення та використання спеціальних коштів та прибутку;
4. Вивчення складу спеціальних коштів, їх руху, а по наукових установах - рентабельність господарської діяльності.
Джерелами аналізу спеціальних коштів виступають:
а) по бюджетних установах:
- баланс про виконання кошторису видатків (Ф №1);
- звіт про виконання кошторису видатків по спеціальних коштах (Ф №4).
б) по наукових організаціях:
- баланс по основній діяльності (Ф №1-н);
- додаток до балансу (Ф №2-н);
- дані обліку об'єму робіт та витрат.
А зараз проведемо аналіз формування та використання спеціальних коштів ЗОШ №20. Для цього скористаємось даними звіту про використання спеціальних коштів установи Ф №4 (див. додаток 5)
Таблиця №10
"Аналіз спеціальних коштів ЗОШ №20(грн)"
Показники По кошторису Фактично Відхилення
ДОХОДИ:
1. Залишок коштів на поч. року 56 56 -
2.Надходження коштів у поточному році 500 - -500
ВСЬОГО доходів 556 56 -500
ВИДАТКИ:
1.Придбання предметів постачання і
матеріалів 400 - -400
2.Субсидії і поточні трансфертні виплати 156 34 -122
ВСЬОГО видатків 556 34 -522
ЗАЛИШОК спеціальних коштів на кін.року - 22 +22
З наведених даних ми бачимо, що ЗОШ №20 за звітній період не отримала жодної копійки доходу по спеціальних коштах, хоча кошторисом було передбачене надходження в розмірі 500 грн. Це звичайно є негативним показником господарської діяльності аналізованого об'єкту.
У зв'язку з цим було порушено і витрачання спеціальних коштів. А тому відбулись видатки по спеціальних коштах лише по субсидіях та поточних трансфертних виплатах, і то лише в розмірі 34 грн., що становить 21.8% виконання плану (34 / 156 * 100%), тобто на 121 грн. менше від запланованої суми.
А сума залишку по спеціальних коштах становить 22 грн., хоча кошторисом передбачено повне використання даних коштів.
8. Аналіз фінансового стану:
Одним з важливих напрямків роботи бюджетних та наукових установ в умовах товарно-грошових відносин - є їх фінансова діяльність. Вона заключається в отриманні, організації руху та використанні фінансових ресурсів. Її результат характеризує фінансовий стан установи чи організації.
Основними показниками фінансового стану бюджетних установ та науково-дослідних організацій є:
-забезпеченість грошовими коштами;
-збереження фінансової дисципліни.
А тому змістом аналізу фінансового стану установ є вивчення їх забезпеченності грошовими ресурсами, їх розміщення та використання, стану розрахунків з іншими організаціями. Важливість цих питань та прийняття рішень по них визначається тісним взаємозвязком фінансової та виробничої діяльності установ.
Позитивні результати фінансової діяльності установ, що визначають фінансовий стан, сприяють і покращенню їх роботи. В свою чергу виконання завдань по виробничих показниках забезпечує розширення фінансових можливостей установ для покращення виробничої бази.
Основними завданнями аналізу фінансової діяльності та фінансового стану установ є:
1. Оцінка забезпеченості установ фінансовими ресурсами та використання їх по цільовому призначенню;
2. Характеристика стану розрахунків та запасів товарно-матеріальних цінностей;
3. Виявлення причин фінансових порушень та труднощів;
4. Вивчення організації фінансування та її вплив на роботу установи;
5. Виявлення резервів покращення фінансового стану установи та розроблення заходів по їх реалізації.
В якості джерел аналізу фінансового стану бюджетних установ та організацій використовують:
- баланс виконання кошторису видатків (Ф №1) - по бюджетних установах;
- баланс по основній діяльності науково-дослідної та конструкторської організацій (Ф №1-н);
- звіт про виконання кошторису видатків установи (Ф №2) - по бюджетних установах;
- звіт про рух статутного фонду (Ф №3) - по наукових госпрозрахункових установах;
- форми звітності про виконання плану по обсягу послуг ( робіт );
- дані обліку засобів фінансування та оборотних засобів.
Розпочинають аналіз фінансового стану установи з аналізу її фінансування.
а) аналіз фінансування бюджетноїустанови;
Фінансування бюджетних установ полягає в наданні їм коштів державного чи місцевих бюджетів на поточне утримання.
Основними завданнями аналізу фінансування бюджетних установ є наступні: характеристика забезпеченості установ бюджетними коштами, повноти їх використання, а також його організації, яка включає своєчасність затвердження кошторису видатків, дотримання в ньому вимог режиму економії, надання установам бюджетних коштів своєчасно в міру потреби в них. Їх - це необхідна умова нормальної діяльності установ.Для аналізу фінансування ЗОШ №20 скористаємось даними відомості про рух коштів на поточних

 
 

Цікаве

Загрузка...