WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота

Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20 - Курсова робота


КУРСОВА РОБОТА
на тему:
"Аналіз роботи Тернопільської загально-освітньої школи № 20"
?
Зміст
Вступ 3
1. Сутність, завдання та основні функції аналізу
бюджетної установи. 6
2. Економіко-правовий аналіз нормативної бази. 9
3. Загальна характеристика розвитку бюджетної установи. 10
4. Аналіз виробничих показників діяльності. 14
5. Аналіз потенціалу бюджетної установи: 17
а) аналіз основних засобів; 17
б) аналіз матеріальних цінностей; 20
в) аналіз трудових ресурсів. 23
6. Аналіз кошторису видатків. 26
7. Аналіз спеціальних коштів. 32
8. Аналіз фінансового стану: 35
а) аналіз фінансування бюджетної установи; 37
б) аналіз балансу виконання кошторису видатків. 38
9. Зведений підрахунок резервів ефективного використання
ресурсів бюджетної установи. 42
Висновок 44
Список використаної літератури. 47
Додатки 49
Вступ
Виникнення i розвиток економiчного аналiзу зумовленi постiйно зростаючою практичною потребою управлiння суспiльним виробництвом на всiх його iєрархiчних рiвнях. Суть управлiння зводиться до виконання суб'єктом управлiння певних функцiй. Зазначимо, що однiєю з таких функцiй є економiчний аналiз, з допомогою якого забезпечується кiлькiсна та якiсна оцiнка всiх змiн, що вiдбуваються в об'єктi управлiння, в нашому випадку в бюджетній установі, а саме в загально-освітній школі №20 міста Тернополя, щодо встановлених завдань i програм.
Аналiз дає змогу виявити глибиннi зв'язки та взаємозалежностi мiж окремими параметрами установ та організацій, котрі фінансуються з державного та місцевих бюджетів , своєчасно визначити тенденцiї в розвитку процесiв i накреслити кращi , ефективнiшi варiанти рiшень .
Економiчний аналiз має забезпечувати взаємопов'язане вивчення дiяльностi бюждетно-наукових організацій та установ. Виявляючи найсуттєвiшi й найтиповiшi факти , розчленовуючи й узагальнюючи їх, аналiз допомагає вивчати тенденцiї господарського розвитку , сприяє їх закрiпленню, якщо вони правильнi, або усуненню в разi їх неефективностi.
Економічний аналіз повинен служити основою виявлення недоліків та резервів в діяльності установ, вибору найбільш раціональних методів та шляхів підвищення ефективності і якості їх роботи.
В господарській діяльності бюджетно-наукових установ є свої особливості, притаманні ресурсам, результатам праці та економічним відносинам в процесі їх реалізації. Цим і визначаються відмінні риси механізму господарювання різних видів установ та методики його аналізу. Вказані відмінності заключаються в специфіці показників роботи установ та організацій і затрат, факторів їх зміни, а також резервів підвищення ефективності, якості та організації їх роботи.
З цих особливостей виходять зміст аналізу та порядок розгляду об'єктів дослідження, а також необхідність спеціальної дисципліни - аналізу господарської діяльності бюджетних та наукових установ.
Економічний аналіз забезпечує вибір необхідної для прийняття управлінських рішень інформації та перехід від фіксації стану господарських операцій та процесів до рівня їх розуміння. Це дозволяє з різнорідних даних про окремі економічні явища та фактах господарської діяльності скласти цілісну картину господарського процесу, виявити притаманні лише йому в конкретних умовах тенденції, розробити варіанти управлінських рішень та вибрати з поміж них найбільш оптимальний.
На практиці економічний аналіз дозволяє дати характеристику стану мережі бюджетних установ та наукових організацій, здійснити провірку правильності та обгрунтованості планових показників господарської діяльності, стану норм та нормативів, що їх регулюють.( 11 с.9)
Крім того, він також є необхідним для об'єктивної оцінки фактичних результатів діяльності, виявлення відхилень від планів та їх причин. Кінцева мета аналізу - це пошук резервів подальшого покращення діяльності установ та організацій, котрі перебувають на фінансуванні з державного та місцевих бюджетів.
Отже, економічний аналіз є одним із важливих інструментів управління і повинен широко застосовуватись в господарській практиці.
Місце та роль економічного аналізу в управліні обумовили формування самостійної галузі економічної науки - аналізу господарської діяльності.
Слід відмітити, що зміст вимог, котрі поставленні в сучасних умовах до діяльності бюджетних та наукових установ і організацій, підвищення важливості їх діяльності у вирішенні задач по прискоренню соціально-економічного розвитку країни, орієнтація оцінки їх діяльності на кінцеві народногосподарські результати обумовлюють необхідність підвищення ефективності управління господарською діяльністю установ.
Значні можливості у вирішенні цієї задачі заложені в широкому використанні в практиці управління економічного аналізу. Він є дієвим способом активного впливу на розвиток бюджетних та наукових установ і організацій у відповідності до вимог економічних законів.
Економічний аналіз діяльності установ та організацій, котрі фінансуються з державного та місцевих бюджетів, опираючись на конкретні факти їх функціонування, дозволяє виявити закономірності розвитку суспільного виробництва. В своїй ролі він виступає засобом пізнання економічних законів.
Підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що економічний аналіз - це одна з основних функцій управління. Він здійснюється у відповідності до вимог та принципів його наукової організації, котрі визначають предмет, зміст та завдання аналізу господарської діяльності організацій та установ, котрі фінансуються з бюджету.
В даній курсовій роботі ми будемо намагатися зробити детальний аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетної установи, котра фінансується змісцевого бюджету, тобто бюджету міста Тернополя, а саме

 
 

Цікаве

Загрузка...