WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Технічний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

Технічний аналіз інвестиційного проекту - Реферат

фірми і з якою репутацією буде залучено до цих робіт,
У цілому список основних питань цього розділу проектного аналізу має такий вигляд:
" проектна документація;
" фірми, які виконуватимуть окремі частини проекту;
" організація нагляду за проектуванням;
" будівництво і поставка обладнання;
" фірми, які здійснюватимуть ці роботи;
" створення спеціального відділу обладнання;
" організація контролю за поставками обладнання;
" порядок приймання імпортного обладнання;
" досвід роботи будівельних компаній, у т.ч. по зарубіжних проектах;
" репутація будівельних компаній;
" строки завершення будівництва;
" управління проектом;
" застосування методів сіткового планування й управління та інших для управління випуском робочої документації і будівництвом:
" графік будівельної частини проекту.
Графік виконання проекту
Бажано підготувати сітковий графік, який охоплює всі роботи від прийняття рішення про фінансування проекту до запуску виробництва. З цього питання існує багата навчальна й довідкова література, тому ми не будемо детально розглядати це питання. Зазначимо лише, що попри те, що сіткові графіки посилено по-пуляризувалися в радянській літературі ще з середини 1960-х років, на практиці ці графіки так і не стали загальноприйнятим робочим інструментом, тому, якщо графік буде не сітковий, а простіший - лінійний, це теж непогано. Погано, якщо роботу по проекту буде розпочато взагалі без графіка. У цьому випадку майже напевне строки виконання проекту буде зірвано, а витрати на нього виявляться вищими, ніж передбачалося спочатку.
Підготовка таосвоєння виробництва
Чи не найважливішим елементом підготовки виробництва в інвестиційних проектах в Україні нині можна вважати підготовку робочої сили (звісно, цс стосується проектів, спрямованих не на розширення чи модернізацію існуючого виробництва, а на створення нового виробництва). Проблема не в тому, що в Україні некваліфікована робоча сила, якраз навпаки, рівень освіченості робочої сили в Україні справляє дуже вигідне враження на іноземних інвесторів. Проблема в тому, що нове виробництво часто створюється и місцях, де раніше не було подібних виробництв, а відтак і немає підготовленої робочої сили.
Наприклад, коли на півдні Запорізької області недавно було створено українсько-італійський завод по виробництву сан-технічної кераміки, він протягом кількох місяців продукував суцільний брак. Однією з головних причин цього була відсутність у цьому регіоні кадрів професійних керамістів. Досі в разі створення цілком нових виробництв велика кількість фахівців приїздила за оргнабором, але сьогодні такий спосіб комплекту-вання кадрів надто дорогий, оскільки вимагає великих додаткових витрат на житло та соціальну інфраструктуру. Крім того, масове завезення робочої сили за оргнабором в умовах величезного прихованого безробіття може викликати і соціальні ускладнення. Тому навчання та перекваліфікація кадрів стає надзвичайно важливою складовою підготовки виробництва.
Підготовка робочої сили включає розрахунок кількості пер-соналу та його якісного складу, перевірку наявності робочої сили на місці реалізації проекту, навчання та перекваліфікацію персоналу (якщо потрібної робочої сили бракує), залучення по-трібних фахівців з-за кордону. Звичайно, при цьому треба обра-хувати необхідні витрати на підготовку.
Перелік питань, які необхідно передбачити в проекті в частині підготовки виробництва, може мати такий вигляд:
" забезпечення виробництва робочою силою;
" забезпечення сировиною, матеріалами та запасними частинами на пусковий період;
" підготовка технічної документації по запуску виробництва;
" плани дій в разі нерегламентної роботи обладнання;
" плани дій в разі необхідності ремонту.
Забезпечення якості
Інформацію про контроль якості рекомендується відобразити на схемі виробничих потоків. На всіх стадіях виробничого процесу - від приймання сировини до здавання готової продукції - необхідно передбачити використання певних стандартів.
Розрахунок витрат на виконання проекту
До витрат на здійснення проекту (інвестиційних витрат) входять такі елементи:
" земля (якщо земельна ділянка переходить у власність) і підготовка майданчика;
" виробничі будівлі й споруди;
" машини та обладнання;
" витрати на ліцензії, права користування та інші немате-ріальні активи;
" витрати на підготовку виробництва;
" оборотний капітал.
Докладніше про інвестиційні витрати проекту див. розділ 6 "Фінансовий аналіз". Особливості сучасного становища в Україні створюють специфічні труднощі в розрахунку інвестиційних витрат. Насамперед слід зважати на високі темпи інфляції, причому нерівномірної в різних секторах економіки (про цю особливість ми поговоримо наприкінці розділу). Некон-вертованість національної валюти робить необхідною окрему оцінку витрат, які здійснюються в національній валюті, і витрат у конвертованих валютах. Тільки в такому разі можна привести всі витрати до єдиного часу й оцінити сумарний обсяг витрат.
Ще однією специфічною рисою пострадянської економіки є значні затримки в розрахунках між підприємствами. Природа цих затримок у різних країнах СНД не завжди однакова. Іноді це незадовільна робота банківської системи, в другому випадку - загальна криза неплатежів, у третьому - обидва зазначені явища одночасно. Суть від цього для інвестиційного проекту не міняється. В будь-якому разі треба враховувати, що затримка в платежах неминуче спричиняється до необхідності збільшення оборотного капіталу, а отже й до загального подорожчання інве-стиційного проекту.
Розраховуючи витрати, слід звернути увагу на ті елементи, в яких, за даними експертів Всесвітнього банку, найчастіше трап-яяються помилки. Це такі елементи:
" імпортне обладнання (до розрахунку витрат слід включати не тільки ціну за прейскурантом, котра, як правило, зазначається на умовах ЕХW, DAF або FОВ, а й транспортні, страхові, портові й митні витрати);
" витрати на монтаж обладнання;
" витрати на запуск виробництва;
" виплата процентів по кредитах за час будівництва;
" витрати на огілату ліцензій, ноу-хау тощо;
" необхідний оборотний капітал.
Матеріально-технічне постачання
У плановій економіці величезні труднощі у здобуванні необхідних матеріалів і комплектуючих виробів перетворювали цю частину інвестиційного проекту на найбільш

 
 

Цікаве

Загрузка...