WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Функції політ.економії (шпаргалки) - Реферат

Функції політ.економії (шпаргалки) - Реферат


Розрізняють номінальну і реальну з/п.
Номінальна з/п - це сума грошей, що її одержують в процесі праці за годину, день, місяць.
Реальна з/п - це кількість товарів і послуг, які може придбати за свою грошову з/п при існуючому рівні цін після відрахування податків.
Реальна з/п = W/P
W - грошовий вираз з/п
P - рівень цін.
Рух реальної з/п визначається за формулою:
ІРПЗ = ІГЗП/Іцін
ІРПЗ - індекс реальної з/п
ІРЗП - індекс грошової з/п (номінальна)
І цін - індекс цін
Рівень реальної з/п залежить від:
1. номінальної з/п
2. рівня цін на товари.
3. податків, які сплачують робітники до бюджету.
Мінімальна з/п - це законом встановлена ціна простої (некваліфікованої) праці. Є обов'язковою для роботодавця.
Сутність з/п. Форми і системи з/п. Номінальна і реальна з/п. Мінімальна з/п.
Робоча сила - це сукупність фізичних і духовних властивостей людини, які вона застосовує у процесі виробництва споживчих вартостей.
Заробітна плата - це грошовий вираз вартості і ціни товару робочої сили.
Виробництво є прямою функцією кількості і використання факторів. Ця залежність виражається формулою: У= f(K, l) 1.1.
У - кількість випущеної продукції.
K - кількість затраченого матеріалу.
l - кількість робітників.
Гранична п/п - це кількість додаткової продукції за рахунок збільшення зайнятих на підприємстві на одиницю продукції.
Використовуючи функцію 1.1. можна зробити алгебраїчний запис:
MPl = f(k,l+1)-f(k,l) 1.2
цей запис показує, що за рахунок залучення одного додаткового робочого, додаткова кількість продукції збільшується, а величина капіталу залишається незмінною.
Фірма буде продовжувати наймати робочих до тих пір, поки дохід, що приносить робітник, не буде дорівнювати його з/п. тобто P=MPl=W
P - ціна продукції
W - з/п.
1 питання. Поняття циклічності економічного розвитку та її причини. Дати характеристику фаз економічного циклу.
Економічний цикл - це рух виробництва від початку однієї економічної кризи до початку наступної економічної кризи.
Якщо в основу класифікації економічного циклу покласти їх тривалість, то розрізняють:
1. короткі цикли ділової активності 3 - 4 роки.
2. середнє коливання ділової активності 7-11 років.
3. великі коливання ділової активності 40-60 років.
4. вікові циклічні коливання
Умови сучасного розвитку характеризуються глибокими змінами. У структурі економічних циклів це пов'язано з:
- впливом НТР;
- активне запровадження ресурсозберігаючих технологій;
- збільшення питомої ваги галузей, що виробляють товари народного споживання і сфери послуг;
- часткове монополістичне планування.
У загальному виді економічний цикл представляє собою результат коливання різних показників економічної активності і темпів зростання ВНП загального обсягу продажу, загального рівня цін, рівня безробіття.
Кожен економічний цикл складається з 4 фаз.
а) криза;
б) депресія;
в) пожвавлення;
г) піднесення.
а)Криза - це головна фаза циклу. Криза завершує попередній цикл і є початком наступного.
- вона розпочинається труднощами збуту готової продукції. Починається затоварювання і підпр-ва на склад.
- скорочується обсяг виробництва;
- зростає безробіття і скорочується номінальна зарплата, зменшуються реальні доходи.
- з обігу зникають вільні грошові засоби, що ускладнює розрахунки між виробниками;
- зростає попит на позичковий капітал і збільшуються п роцентні ставки за кредит.
б) депресія - це фаза циклу, яка проявляється у застої виробництва.
Характерні риси:
- поступово реалізуються товарні запаси;
- поступово зростає сукупний попит;
- скорочується попит на кредитні ресурси.
в) пожвавлення - це фаза, яка розпочалася з невеликого зростання обсягів виробництва.
Характерні риси:
- перехід до стійкого розширення виробництва;
- зростання попиту на сировину, паливо, енергію;
- зростання попиту на робочу силу;
зростання зарплати і відповідно попиту на товари особистого споживання.
Обсяг виробництва нарешті досягає докризового рівня, зростають ціни, прибуток і зарплата, економіка вступає у піднесення.
г) піднесення - це фаза циклу, коли виробництво переживає рівень попереднього циклу і зростає високими темпами.
Характерні риси:
- значний приріст виробничих інвестицій;
- зростання попиту на товари
- розширення комерційної діяльності;
- зростання ставки проценту.
Розпочинається швидке економічне піднесення, що готує грунт для наступної кризи. А отже і циклу.
Отже, економічний цикл є більшою реакцією ринку на порушення макроекономічних пропорцій. В умовах вільної конкуренції не існувало іншого способу досягнення необхідних пропорцій економічного ринку.
2 питання. Предмет та функції політичної економії.
Політична економія - це наука, яка вивчає, як людина і суспільство здійснюють кінцевий вибір рідкісних ресурсів, для виробництва різних товарів і послуг, розподілу їх до споживання.
Предметом політичної економії - є економіка в цілому та 3-х її рівнях:
1. Мікрорівень - це вивчення економічного життя окремої фірми, банку, сім'ї.
2. Макрорівень - це вивчення економічного життя окремої держави.
3. Глобальний або світовий рівень - це вивчення світового господарства.
В економіксі існує декілька визначень предмету економічної науки, по перше:
- це є що виробляти - тобто яку продукцію виготовляти;
- з чого виготовляти - тобто з якої сировини, матеріалів, за допомогою якого устаткування обладнання і якої кваліфікації робочу силу використовувати;
- для кого виготовляти, тобто хто буде споживачем продукції.
Функції політичної економії.
1. Теоретико-пізнавальна - це розкриття суті економічних законів та категорій: обгрунтування удосконалення форм власності та господарського механізму.
2. Практична - це запровадження нових економічних відносин; запровадження досвіду зарубіжних країн, але з врахуванням особливості даної країни, розробка нових методів аналізу економічної науки.
3.Виховна - це формування економічного мислення, економічного світогляду, вміння орієнтуватися по повсякденному політичному житті.

 
 

Цікаве

Загрузка...