WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Управління інвестиційним процесом - Реферат

Управління інвестиційним процесом - Реферат

виробничих галузей і соцільної сфери. Таким чином, головний показник інвестиційного плану (прогнозу) є введення в дію виробничих потужностей та об'єктів соціальної сфери, який визначається в натуральних одиницях виміру (тис. т цукру на рік або тис. м полотна на рік тощо).
Індикатор введення в дію виробничих потужностей узагальнюється стосовно відтворної структури інвестицій, тобто підсум-^м: за рахунок нового будівництва, реконструкції та переозброєння, за винятком потужностей, вибуття яких очікується в плановому періоді. Відповідно до цього індикатор введення в дію виробничих потужностей у періоді Мі,що планується, може бути визначений за формулою:
де Мпп - величина виробничої потужності на початок періоду, що планується;
?Мнб - збільшення потужності за рахунок нового будівництва;
?Мдп - приріст потужності на діючих підприємствах за'рахунок реконструкції, технічного переозброєння і розширення виробництва;
Mв - зменшення потужності через вибуття застарілих нерентабельних виробництв.
Введення в дію об'єктів соціальної сфери визначається стосовно підвищення життєвого рівня населення. Так, планований обсяг нового житла встановлюється, виходячи з потреби одного жителя та приросту населення в певному регіоні з урахуванням вибуття жилої площі. Таким же чином обчислюються індикатори розвитку освіти, культури, науки, охорони здоров'я тощо.
Індикатори введення в дію основних виробничих і невиробничих фондів визначаються у вартісному виразі. Їх балансова вартість дещо нижча від суми інвестиційних витрат: приблизно на 7 % - по виробничих фондах і 5 % - по невиробничих. Різниця утворюється через те, що в кошторисах передбачаються витрати, які не збільшують вартість основних фондів. Це можуть бути вкладення у тимчасові будівлі та споруди; підготовка експлуатаційних кадрів; відчуження або оренда будівельного майданчика;
експертиза, технічний нагляд та моніторинг інвестиційних проектів. В окремих випадках за рахунок інвестицій формуються також початкові оборотні фонди та фонди обігу.
На макрорівні визначаються також індикатори незавершеного будівництва, тобто обсяг неосвоєних інвестицій і невведених у дію основних фондів. Ці показники визначають майбутні витрати фінансових і матеріально-технічних ресурсів, які повинні бути передбачені в наступному плановому періоді. У вартісному виразі незавершене будівництво - це заділ, який потрібно подовжити або закінчити у наступному році. З одного боку, це інвестиції, що будуть освоєні у наступному році, і основні фонди, що перейдуть на баланс інвестора, а з іншого, - обсяги підрядних робіт, які повинен виконати підрядник у наступному році. Будівельний заділ виникає зазвичай при будівництві об'єктів з тривалими строками виконання робіт. У свою чергу, будівельна фірма повинна його передбачати, щоб забезпечити собі в майбутньому необхідний фронт робіт і ритмічність виробництва. Отже, будівельний заділ - це об'єктивна економічна категорія, яка відображає обсяг незавершеного будівництва, що очікується. Його індикативне планування необхідне в зв'язку з тим, що терміни спорудження окремих об'єктів виходять за рамки періоду, що планується. Обсяги будівельного заділу повинні передбачатися інвесторами всіх форм власності, оскільки цей показник має збалансувати інвестиції та їх ресурсне забезпечення, передбачити фронт робіт для ритмічної роботи будівельно-монтажних організацій.
Таким чином, індикативні плани (прогнози) передбачають обсяги необхідних і бажаних інвестицій як у державному, так і недержавному секторах економіки і, звичайно, обчислені в них показники мають приблизний характер. Наприклад, потреба в інвестиціях визначається як відсоток у національному доході, а можливі їх обсяги від різних джерел фінансування йа найближчу перспективу можна визначити за проектами, що вже реалізуються (перехідними), та тими, що передбачаються в плані і, головне, мають відкрите фінансування.
Найперше, що потрібно передбачити в індикативному плані, - це реальні джерела фінансування та їх структуру. Ці індикатори необхідні для:
" формування державного бюджету всіх рівнів, визначення його дохідних і витратних розділів, а також для того, щоб зафіксувати рівень його дефіциту;
" визначення часткової участі державних і недержавних інвесторів у фінансуванні проектно-дослідницьких і будівельно-монтажних робіт за проектами, що будуть реалізовуватися;
" визначення обсягів і вартості підрядних проектно-дослідницьких, будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт та обсягів виробництва матеріально-технічної бази будівництва;
" визначення обсягів інвестиційної діяльності фінансово-кредитних установ.
Таким чином, після визначення першої групи індикаторів, що характеризують очікувані обсяги інвестицій і їх структуру, можна передбачити відповідні індикатори двох інших груп - обсягів проектно-дослідницьких робіт та обсягів будівельно-монтажних робіт.
Індикаторами плану проектно-дослідницьких робіт можуть бути:
" обсяги і вартість проектно-дослідницьких робіт, що фінансуються з державного бюджету (розробка галузевих і регіональних схем розвитку, схем районного планування, типових проекті" і нормативних документів, необхідних для здійснення проектних і будівельних робіт у країні);
" бажані показники обсягу інвестицій у виробництво та соціальні об'єкти в галузевому та територіальному розрізах;
" обсяги проектно-дослідницьких робіт, що здійснюватимуться за рахунок недержавних джерел фінансування.
Індикативне планування будівельного виробництва є важливим для своєчасного забезпечення інвестиційного процесу необхідними потужностями виробників матеріально-технічних ресурсів і будівельно-монтажних фірм. Тобто вони передбачають свій розвиток з метою забезпечення освоєння очікуваних інвестицій. Індикативний план будівельно-монтажного виробництва може передбачати такі показники:
" обсяги будівельно-монтажних робіт за кошторисною вартістю державних об'єктів, в тому числі ті, що належить ввести в дію в плановому періоді;
" кошторисна вартість робіт, що можуть бути виконані підрядним, господарським або змішаним способами;
" обсяги робіт, що фінансуються недержавними Інвесторами, в тому числі можливе введення потужностей на цих об'єктах у плановому періоді;
" введення в дію потужностей загалом, в тому числі за рахунок нового будівництва, реконструкції, технічного переозброєння та розширення виробництва;
" введення в дію об'єктів соціальної сфери в цілому і тих, що фінансуються недержавними інвесторами.
Своєчасно опрацьований та оприлюднений Міністерством економіки план інвестування держави дозволить пот-енційним інвесторам, державним і недержавним підприємствам, що вироо-ляють та постачають матеріально-технічні ресурси для будівництва, проектно-дослідним і

 
 

Цікаве

Загрузка...