WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Характеристика економічних ризиків - Реферат

Характеристика економічних ризиків - Реферат

встановлених Національним банком для усіх функціонуючих у країні банків обов'язкових норм ліквідності, що представляють співвідношення різних статей активу і пасиву балансу банку, а також шляхом узгодження термінів повернення розміщених активів і притягнутих банком пасивів.
Для підтримки необхідного рівня ліквідності банк повинний прогнозувати: можливість відтоку вкладів до запитання, а також "ненадійних" строкових вкладів; збільшення попиту на кредит з боку клієнтури; зміна економічної кон'юнктури і т.д. Способами забезпечення необхідного рівня ліквідності є:
- чи відкликання конверсія кредитів;
- продаж частини портфеля позичок і інвестицій;
- розподіл активів і пасивів шляхом складання таблиці всіх розрахунків пасивів з метою виявлення, яку частину кожного виду пасивів варто розмістити в ліквідні статті активів для підтримки визначених коефіцієнтів ліквідності;
- розширення масштабів пасивних операцій по залученню засобів клієнтів;
- випуск депозитних сертифікатів, що звертаються, облігацій і т.п.;
- одержання позик від Національного банку.
Ризик фінансування - це форма ризику ліквідності, зв'язана з пасивною частиною балансу. Коли активи і пасиви їх фінансуючі не збігаються по чи обсягах термінам, банк може зштовхнутися з необхідністю поновлення фінансування якого-небудь активу, а ринкові умови можуть бути настільки несприятливі, що витрати будуть перевищувати доходи, принесені цими активами. Це може привести до зниження довгострокової ліквідності банку.
Акціонерний ризик - впливає на банк як емітента своїх власних акцій і як інвестора в акції інших компаній. В міру розвитку фондового ринку в Україні і підвищення його ліквідності на позиції банку може вплинути будь-яка несприятлива динаміка цін на акції, зниження прибутку банку може викликати несприятливу реакцію ринку і вплинути на позиції банку на усіх фінансових ринках.
Товарний ризик - зв'язаний з різким зниженням цін на товарних ринках і може мати непрямий, несприятливий вплив на банк, тому що несприятлива ситуація відіб'ється на благополуччі компаній, щомають з ним фінансові відносини. Банком повинна бути продумана система страхування від такого ризику.
Ризик андеррайтинга - зв'язаний з одержанням доходу, шляхом гарантування випуску чи облігацій акцій клієнта.
Валютний ризик- небезпека валютних утрат, зв'язаних зі зміною курсів іноземних валют стосовно національної валюти. Валютний ризик особливо високий у тих банків, що прагнуть одержати спекулятивний доход, що утвориться через розбіжність курсів тих самих валют на різних валютних чи ринках розходження курсу валюти в різні моменти часу, тобто в банків, що здійснюють арбітражні операції.
Керування валютним ризиком може полягати в наступному:
- вибір як платіж своєї національної валюти;
- включення в кредитний договір захисного застереження, коли сума грошових зобов'язань міняється в залежності від зміни курсу валюти застереження. У якості останньої може виступати або валюта платежу, або валюта третіх країн, або міжнародні грошові одиниці (СДР, Євро) чи ж валютний кошик (той чи інший набір національних валют). Валютне застереження припускає зміну суми в залежності від зміни середнього курсу валюти платежу стосовно визначеного набору валют;
- хеджирование за допомогою валютних фьючерсів. Так, якщо банк дає кредит у валюті, імовірність зниження курсу якої висока, то він одночасно продає її з постачанням через оприділений термін, що збігається з моментом повернення кредиту. При цьому він поставляє валюту приблизно по тім же курсі, що існував під час надання кредиту. Якщо валютний курс дійсно понизився, то в результаті цих операцій банк не несе збитків.
Великі банки з метою мінімізації валютного ризику практикують використання "тактики нульового балансу", тобто врівноважують свої активи і пасиви, виражені в слабкій іноземній валюті. У результаті програш по активних операціях, зв'язаний зі знеціненням слабкої валюти, буде компенсуватися виграшем по пасивах.
До екзогенних ризиків відносяться наступні види економічних ризиків:
- країнний ризик (ризик країни); - галузевий ризик;
- ринковий ризик;
- фіскальний ризик;
- демографічний ризик;
- ризик репутації.
Країнний ризик - небезпека втрат банку внаслідок того, що іноземна держава чи не захоче не зможе виконати свої зобов'язання перед іноземним кредитором і інвестором із причин, що не відноситься до звичайних банківських ризиків, що виникають у зв'язку з кредитуванням і інвестуванням. Оцінка країнного ризику являє собою оцінку минулої, дійсної і майбутньої кредитоспроможності країни-позичальника, тобто її можливості виконати свої фінансові зобов'язання.
Країнний ризик складається з ризику економічного (залежного від стану платіжного балансу країни, системи господарювання, проведеної даною державою економічної політики, особливо обмежень на переклад капіталу за кордон) і політичного ( щовиражається в небезпеці переворотів, введення ембарго, бойкотів, відмовлення влади від виплати своєї зовнішньої заборгованості, в особливостях національного законодавства і т.д.). Оцінка економічного ризику звичайно проводиться на підставі даних національної статистики.
При оцінці економічної складовий країнного ризику розраховуються наступні показники:
Показник обслуговування зовнішнього боргу = сукупні витрати країни на обслуговування свого зовнішнього боргу/обсяг експорту, оптимальним вважається значення до 10%, прийнятним - до 25%.
Показник обслуговування процентних виплат = процентні платежі / обсяг експорту , значення цього показника не повинне перевищувати 16-20%.
Показник співвідношення закордонних резервів і обсягу імпорту - він повинний бути вище 40%, оскільки в цьому випадку скорочення експорту може компенсуватися зменшенням резервів.
Додатково до зазначеного може бути розраховане відношення сукупних витрат на обслуговування зовнішнього боргу, обсягу зовнішнього боргу, процентних платежів до валового національного продукту (ВВП) країни.
Галузевий ризик - визначається економічним станом галузі, динамікою її розвитку. Для оцінки галузевого ризику враховують наступні фактори:
- стійкість економічного стану галузі;
- економічні показникигалузі протягом періоду розгляду;
- внутрішньогалузеве середовище конкуренції;
- стадія життєвого циклу галузі.
Ринковий ризик - зв'язаний із загальними змінами в економіці країни і знаходиться поза прямим контролем окремих суб'єктів економічної діяльності.
Фіскальний ризик - викликається змінами в законі країни, наприклад підвищення податків впливає на прибутковість як самого банку так і його клієнтів.
Демографічний ризик - повинний враховуватися при стратегічному плануванні напрямків розвитку банку. Розходження між окремими соціальними групами населення і групами з різним рівнем доходу, а також вікова структура населення країни можуть значно впливати на ціни маркетингової діяльності.
Ризик репутації - може впливати як на пасивну так і на активну сторону балансу, тому що потенційні клієнти можуть відмовитися мати справу з банком, чия репутація знаходиться під сумнівом.
Питання для самоконтролю:
1. Дайте характеристику чистим ризикам, їхнім видам.
2. Дайте характеристику комерційним ризикам, їхнім видам.
3. Визначите поняття "хеджирование".
4. Дайте характеристику ендогенним ризикам, їхнім видам.
5. Приведіть основні показники, що характеризують фінансове положення позичальників.
6. Які методи використовуються для керування процентним ризиком?
7. Дайте характеристику екзогенним ризикам, їхнім видам.
8. Приведіть основні показники, що характеризують рівень країнного ризику.

 
 

Цікаве

Загрузка...