WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Характеристика економічних ризиків - Реферат

Характеристика економічних ризиків - Реферат

Характеристика економічних ризиків
На підставі кваліфікаційної системи ризиків доречним є пропозиція, що ризики підрозділяються на ендогенні й екзогенні. До ендогенних ризиків відносяться:
- кредитний ризик;
- процентний ризик;
- ризик ліквідності;
- ризик фінансування;
- акціонерний ризик;
- товарний ризик;
- ризик андеррайтинга;
- валютний ризик.
Кредитний ризик являє собою існуючий для кредитора ризик несплати позичальником основного боргу і відсотків по ньому. Керування даним ризиком (його мінімізація) здійснюється такими способами:
- шляхом диверсифікованості портфеля позичок і інвестицій банку;
- шляхом попереднього аналізу кредитоспроможності клієнта;
- шляхом оцінки вартості видаваних кредитів і контролю над кредитами, виданими раніше.
Диверсифікованість кредитного ризику припускає розосередження наявних у банку можливостей по кредитуванню й інвестуванню в цінні папери. Кредитний ризик банку зростає в міру збільшення загального обсягу кредитування і ступені концентрації кредитів серед обмеженого числа позичальників. Тому банки надають перевагу при постійному обсязі кредитних вкладень надавати кредити на більш дрібні суми більшому числу незалежних друг від друга клієнтів. Крім того, виробляється розподіл кредитів і цінних паперів по термінах (регулювання частки коротко-, середньо- і довгострокових вкладень у залежності від очікуваної зміни кон'юнктури); по призначенню кредитів (сезонні, на будівництво і т.д.); по виду забезпечення (під різні види активів); по способі встановлення ставки за кредит (фіксована чи перемінна); по галузях, країнам і т.д.
З метою диверсифікованості здійснюється раціонування кредиту - банки встановлюють ліміти кредитування, що плавають, чи кредитні стелі для позичальників, понад які кредити не надаються поза залежністю від рівня процентної ставки.
Аналіз кредитоспроможності припускає розрахунок показників, що характеризують ризикованість фінансового положення передбачуваного позичальника, і їхній аналіз. До таких показників відносяться насамперед показники платоспроможності:
Коефіцієнт абсолютної ліквідності = кошти + коштовні короткострокові папери / короткострокові зобов'язання, гранично низьке значення, який звичайно вважається рівним 0,2 - 0,25;
Проміжний коефіцієнт покриття = кошти + коштовні короткострокові папери + засобу в розрахунках короткострокові зобов'язання клієнта, нормальне значення якого знаходиться в діапазоні 0,7 - 0,8;
Загальний коефіцієнт покриття = всі оборотні кошти / короткострокові зобов'язання клієнта, нормальне значення знаходиться в діапазоні 1 - 2,5.
Розраховуються також показники стійкості підприємства:
Коефіцієнт співвідношення позикових і оборотних коштів = уся сума зобов'язань по притягнутих позикових засобах / сума власних засобів;
Коефіцієнт оборотності оборотних коштів = виторг від реалізації / середня вартість оборотних коштів.
У ряді випадків (насамперед при ухваленні рішення про надання споживчого кредиту, коли потенційний позичальник не може надати свого балансу для аналізу) при оцінці ризику банк може використовувати моделі бальної оцінки кредиту. У цьому випадку потенційному позичальнику пропонується заповнити спеціальні стандартизовані анкети. Бали нараховуються в залежності від віку, підлоги, родиний стану, місячного доходу, зайнятості в конкретній області господарювання і терміну роботи на конкретному місці, наявності ощадного рахунка в банку, нерухомості, страхового поліса і т.д. Для ухвалення позитивного рішення необхідно, щоб підсумкова сума балів перевищила визначений рівень.
З кредитним тісно зв'язаний інфляційний ризик - ризик знецінювання сум, що сплачуються позичальником при погашенні боргу. Методом його страхування служить індексація, при якій у кредитному договорі обмовляється, що сума платежу залежить від зміни визначеного індексу, наприклад, індексу цін, а також висновок поновлюваних позик на короткий термін із правом їхнього поновлення і перегляду рівня ставки.
Процентний ризик - можливість понести збитки внаслідок непередбачених, несприятливих для банку змін процентних ставок і значного зменшення маржі, зведення її до чи нуля до негативного показника. Процентний ризик виникає у випадках, коли не збігаються терміни повернення наданих і притягнутих чи засобів коли ставки по активних і пасивних операціях установлюються різними способами (фіксовані ставки проти перемінних і навпаки). В останньому випадку прикладом може служити ситуація, коли засобу запозичаються на короткий термін по перемінних ставках, а кредити видаються на тривалий термін по фіксованих ставках у розрахунку на те, що перемінні процентні ставки не перевищать очікуваний рівень.
Процентному ризику піддаються найбільше всього ті банки, що регулярно практикують гру на процентних ставках з метою витягу спекулятивного прибутку, а також ті, котрі не приділяють достатню увагу прогнозуванню змін ставок відсотка.
Способом керування процентним ризиком є:
- передбачена в кредитному договорі можливість періодичного перегляду кредитором ставки по кредиту в залежності від зміни ринкової ставки;
- узгодження активів і пасивів по термінах їхнього повернення;
- проведення процентних "свопов";
- купівля-продаж фьючерсів чи опціонів.
Узгодження активів і пасивів по термінах їхнього повернення можливо по всьому балансі чи банку по конкретному активі і конкретному пасиві. Для максимального хеджировання процентного ризику терміни повернення по активі і пасиву повинні цілком збігатися, що, однак значним образом обмежує маневреність у діяльності банку. Унаслідок цього допускається розрив (різниця) між відповідними по термінах сумами активу і пасиву. З метою керування даною різницею банки встановлюють звичайно нормативи відповідності активів і пасивів по термінах для тих їхніх видів, що чуттєві до змін процентних ставок. Якщо очікується, що ставки відсотка
будуть зростати, те різниця повинна бути позитивної. Це приведе до того, що в категорію з більш високими ставками переміститься більше активів, чим пасивів, і чистий процентний доход банку збільшиться понад очікуваний. Навпроти при очікуваному зниженні процентних ставок різниця повинна бути негативної.
Операції "своп" з відсотками - це особливі фінансові угоди, за умовами яких дві сторони зобов'язуються сплатити відсотки один одному по визначених зобов'язаннях у заздалегідь обумовлений термін, тобто власне кажучи сторони обмінюються тими процентними платежами, що вони повинні зробити. Звичайно відбувається обмін процентних платежів по угоді з фіксованою ставкою проти угоди з перемінною ставкою. При цьому сторона що зобов'язується зробити виплати по фіксованих ставках, розраховує на значний ріст за період угоди перемінних ставок; протилежна сторона - на їхнє зниження. У результаті подібної угоди виграє та сторона, що правильно прогнозувала динаміку процентних ставок.
Відповідно до умов фінансових фьючерсівпродавець продає, а покупець купує фінансовий документ після закінчення визначеного періоду, в обговорений момент часу в майбутньому по фіксованої, погодженої в даний момент ціні. За умовами опціонів одна зі сторін має право після внесення визначеної суми чи купити продати фінансовий документ по заздалегідь обговореній ціні протягом визначеного періоду. В останньому випадку при сприятливому визначенні ціни, це право реалізовується, при несприятливому - не використовується і тим самим губиться сума, сплачена за покупку опціону.
Ризик незбалансованої ліквідності - небезпека втрат у випадку нездатності банку покрити свої зобов'язання по пасивах балансу вимогами по активах. Керування даним ризиком здійснюється шляхом дотримання

 
 

Цікаве

Загрузка...