WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Суть і функції економічного контролю - Курсова робота

Суть і функції економічного контролю - Курсова робота

пе-ретворення їх у відкриті акціонерні товариства;
ў здійснює повноваження власника щодо частки акцій акціонерних товариств, які не були реалізовані у процесі приватизації, зокрема несе відповідальність у межах зазначеної частки;
ў продає майно, що перебуває у загальнодержавній власності, у процесі його приватизації, включаючи майно ліквідованих підприємств і об'єктів незавершеного будівництва;
ў створює комісії з приватизації;
ў затверджує плани приватизації майна, що перебуває у загаль-нодержавній власності;
ў укладає договори з посередниками щодо організації підготовки до приватизації та продажу об'єктів приватизації;
ў видає ліцензії посередникам;
ў здійснює зв'язок з місцевими органами приватизації;
ў вживає заходів щодо залучення іноземних інвесторів до процесу приватизації;
ў виступає орендодавцем майна цілісних майнових комплексів підприємств, організацій, їхніх структурних підрозділів, що є за-гальнодержавною- власністю, дає дозвіл підприємствам, органі-заціям на передавання в оренду майнових комплексів їх струк-турних підрозділів;
ў бере участь у створенні спільних підприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власністю;
ў розробляє проекти нормативних актів з питань управління майном, що є у державній власності, та його приватизації;
ў бере участь у розробці і укладенні міждержавних угод з питань власності та використання державного майна;
ў представляє інтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.
Фонд державного майна України Міністерство економіки України Міністерство фінансів України Міністерство праці України Міністерство статистики України Національний банк України Спеціалізовані
органи контролю Ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування Аудиторські організації (фірми)
Внутрішньо-системний Внутрішньо-господарський
Державний комітет України по стандартизації, метрології та сертифікації (Держстандарт України) Державна інспекція України по захисту прав споживачів Державна інспекція України по контролю за цінами Антимонопольний комітет України Міністерства і відомства Концерни, акціонерні та інші державні об'єднання Орендні, приватні і спільні асоціації Державні підприємства Спільні підприємства з іноз. капіталом Приватні підприємства Орендні, громадські, кооперативні та інші підприємства
Рис.1. Організаційна структура економічного контролю в Україні.
Актуальним є питання про форми власності. Вирішальним у визначенні перспектив його розв'язання є визначення приватної власності. І тут слід особливо зазначити, що вперше на законодавчому рівні передбачається закріпити це право як основу свободи, духовної та економічної незалежності громадян. Поряд з приватною власністю"законодавчо також закріплюється державна і колективна власність.
Поділ власності на державну і приватну о'бєктивно визначає два основних суб'єкти права власності: державу і особу.
Щодо колективної власності (власності трудових колективів, колективів-орендарів, колективних підприємств, кооперативів, господарських товариств, професійних спілок тощо), то ця власність є самостійною формою, її слід вважати похідною від приватної. Колективна власність - це, по суті, спільна власність окремих осіб. Вона існує в усіх країнах і є лише засобом організації співпраці конкретних людей, у межах якої визначаються відносини між ними, порядок управління колективом і власністю. Через таку організацію і реалізуються функції володіння, користування й розпорядження майном.
Фонд має право:
ў видавати в межах своєї компетенції нормативні документи, обов'язкові для виконання органами державної виконавчої влади, іншими юридичними особами, контролювати виконання їх;
ў одержувати інформацію від органів державної виконавчої влади, необхідну для виконання покладених на Фонд завдань і функцій;
ў проводити інвентаризацію загальнодержавного майна, що від-повідно до державної програми приватизації підлягає приватизації, а також здійснювати аудиторські перевірки ефективності його використання;
ў затверджувати кошторис витрат з державного позабюджетного фонду приватизації в межах, встановлених державною програмою приватизації майна державних підприємств.
Міністерство економіки України контролює виконання планів економічного і соціального розвитку держави, затверджених Верховною Радою України; виявляє відхилення від заданих параметрів розвитку окремих галузей народного господарства та вживає заходів щодо запобігання їм.
Міністерство фінансів України та його місцеві органи здійснюють контроль за своєчасним виконанням підприємствами і організаціями зобов'язань перед бюджетом по внесках платежів (податки на прибуток (доход), додаткову вартість, заробітну плату працівників та ін.). Контролює правильне і економне витрачання бюджетних коштів, а також додержання фінансової дисципліни організацій, що перебувають на державному бюджеті. Здійснює свої функції Міністерство фінансів України через Головну державну податкову інспекцію і Державну контрольно-ревізійну службу в Україні.
Головна державна податкова інспекція Міністерства фінансів України та її органи на місцях контролюють додержання законодавства про податки, правильність обчислення, повноту і своєчасність внесення до бюджету податків та інших платежів, встановлених законодавством України.
Державна контрольно-ревізійна служба в Україні та її органи на місцях контролюють додержання фінансової дисципліни підприємствами і організаціями за територіальним поділом витрачення, коштів із державного бюджету на соціальні потреби, утримання органів державного управління та ін.
Міністерство праці України контролює додержання законодавства з питань праці та заробітної плати в галузях народного господарства, тарифних угод з оплати праці, механізму регулювання фонду оплати праці. Крім того, Мінпраці України розробляє і затверджує нормативні документи з питань регулювання зайнятості населення, використання праці та її оплати.
Міністерство статистики України контролює за даними звітності збалансованість ринку товарами, виконання програм економічного і соціального розвитку держави і окремих регіонів, наявність товарних, матеріальних, трудових та інших, ресурсів, необхідних для населення і розвитку народного господарства, здійснює вибіркові контрольні переписи ресурсів тощо.
Урядом України надано право Мінстату України здійснювати контроль за виконанням міністерствами, державними комітетами і відомствами, концернами, асоціаціями, а також підпорядкованими їм підприємствами і об'єднаннями законодавства і нормативних актів з питань статистики, обліку і звітності, забезпечення достовірності державної звітності,

 
 

Цікаве

Загрузка...