WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Структура договору та його основні чинники - Лекція

Структура договору та його основні чинники - Лекція

Лекція .
Структура договору та його основні умови.
Господарський договір складається з чотирьох частин:
1. Преамбула (або вступна частина).
2. Предмет договору. Права та обов'язки сторін.
3. Додаткові умови договору.
4. Інші умови договору.
1). Преамбула або вступна частина договору містить такі основні положення:
а). Назва договору (купівлі-продажу, поставки, оренди, про спільну діяльність). Це дає можливість зразу довідатись, про які правовідносини йде мова. Якщо назва договору не вказана, його доведеться прочитати і лише тоді довідатися про його суть. Ця обставина у кожного викликає почуття роздратування. А це досить небажано, якщо договір буде читати арбітр або податковий інспектор.
б). Дата підписання договору. Це дуже важливо, тому, що з датою підписання договору пов'язані правильне визначення моменту його укладення та встановлення строку завершення його дії і тих юридичних наслідків, які з цим пов'язані. Якщо сторони підписують договір в різний час, то він вважається укладеним з моменту його підписання останньою стороною.
в). Місце підписання договору. Мається на увазі місто або населений пункт. І це не просто формальність. Ця умова має інколи дуже велике юридичне значення:
- правоздатність і дієздатність осіб, які складають угоду;
форма угоди;
зобов'язання, що виникають з угоди.
Це важливо при укладанні зовнішньоторговельних контактів і договорів з фірмами держав-учасиць СНД.
г). Повна фірмова назва контрагентів під якою вони зареєстровані у реєстрі державної реєстрації.
д). Назви сторін за договором - "Підрядник", "Постачальник", "Замовник". Це необхідно для того, щоб у тексті договору кожний раз не повторювати повністю фірмові назви сторін.
е). Докладна назва посади, прізвища, імені, по-батькові особи, що підписує договір, а також назва документу, з якого випливають її повноваження на підписання договору.
Як показує практика, інколи недобросовісні контрагенти, не бажаючи виконувати свої зобов'язання за договором і нести відповідальність, оголошують про те, що особа, яка підписувала договір, таких повноважень не мала. Крім того, ще один з найпоширеніших способів шахрайства.
Перевірка повноважень особи що підписує договір. Дуже важливо переконатися у особі, яка підписує договір, тобто перевірити її паспорт. Якщо договір підписує директор, він діє від імені підприємства без довіреності. А тому треба тільки переконатися в тому, що він дійсно директор. Про це можна дізнатися з наказу про призначення особи директором, з посвідчення або протоколу Зборів власників підприємства.
В даний час, коли директор працює за наймом, власники можуть обмежити повноваження директора і надають їх тільки за згодою правління або зборів власників.
Для того, щоб не було неприємностей, необхідно продивитися відповідний розділ статуту підприємства-конкурента і переконатися, що повноваження директора не обмежені.
В деяких фірмах буває декілька керівників, поряд з директором може працювати президент, голова загальних зборів та інше. У цій ситуації важко визначити, хто ж є дійсним і повноважним керівником підприємства. Це можна визначити з статуту підприємства, в якому мають бути закріплені повноваження кожної посадової особи.
Заступник керівника, хоч і є повноважною особою, але у відповідності до чинного законодавства лише одна особа підприємства - керівник - має право виступати від імені підприємства без довіреності. А тому у заступника має бути довіреність.
Після того, як була встановлена особа необхідно звернути особливу увагу на саму довіреність.
Необхідно перевірити наступне:
- чи є на довіреності підпис керівника і печатка підприємства;
- дату її видачі (якщо її немає, довіреність недійсна);
- строк, на який видано довіреність;
- обсяг повноважень, яких однозначно випливає, що перед вами дійсно той, хто має право укладати саме такі угоди.
Треба пам'ятати, що угода, яку укладено від імені іншої особи перевищенням повноважень, не тягне жодних, правових наслідків для особи, від імені якої її складено.
5. Предмет договору. Права та обов'язки сторін.
Ця частина договору містить суттєві умови договору:
1. Обов'язки та права першої сторони за договором.
2. Обов'язки та права другої сторони за договором.
3. Строк виконання своїх зобов'язань сторонами.
4. Місце виконання зобов'язань кожної із сторін.
5. Спосіб виконання зобов'язань кожної із сторін, а саме: порядок дій, їх послідовність і строки.
Конкретний зміст цих умов залежить від виду договору і від конкретної ситуації його укладення. На цьому ми зупинимось додатково на прикладі договору поставки.
6. Додаткові умови договору.
Такий розділ договору включає такі умови, які в принципі не обов'язково передбачати в договорі, але їх наявність суттєво впливає на права та обов'язки сторін і на порядок їх виконання.
1. Строк дії договору.
Це потрібно обов'язково вказати тому, що необхідно знати, коли договір припиняється і можна буде пред'явити вимоги і претензії до контрагента за відмову від його виконання.
2. Відповідальність сторін.
Ця умова договору забезпечує виконання обов'язків сторонами на випадок порушення однією з них умов договору. Це різного роду санкції у вигляді неустойки, пені, штрафу, що сплачується стороною, яка не виконала своїх зобов'язань.
А тому при складанні договору проти кожного обов'язку контрагента має бути передбачена певна відповідальність у випадку невиконання обов'язків.
3. Способи забезпечення зобов'язань.
Для успішного виконання договірних зобов'язань мало знайти вигідного партнера і укласти з ним вигідний договір, але дуже важливо, щоб цей договір був виконаний належним чином. Для цього існують способи виконання зобов'язань, які являються додатковими заходами майнового впливу на винну сторону.
В нашому законодавстві є чотири основних способи забезпечення зобов'язань:
- неустойка;
- застава;
- порука (гарантія);
- завдаток.
4. Підстави дострокового розірвання договору в односторонньому порядку і порядок дій сторін при такому розірванні.
При односторонньому розірванні договору виникають проблеми з приводу повернення авансових платежів і передоплати. В цій умові договору можна передбачити, що у випадку одностороннього розірвання договору всі авансові платежі мають бути повернені протягом певного часу.
5. Умови про конфіденційність інформації по договору.
Цей пункт договору передбачає, які умови договору вважаються конфіденційними і не підлягають розголосу сторонами.
6. Порядок розв'язання спорів між сторонами по договору.
Відповідно до законодавства України всі спори між сторонами розв'язуються в арбітражному порядку. Але сторони можуть передбачити розгляд спорів в третейському суді, що створюється сторонами, або будь-яким постійно діючого третейського суду.
7. Інші умови договору.
1). Чим ще, окрім договору,регулюються відносини сторін?
Немає потреби переписувати в договорі всі норми законодавства, якими регулюються всі відносини сторін по договору. А тому в договір можна включити таке формулювання: "У випадках, не передбачених даним договором, сторони керуються чинним цивільним законодавством".
2). Умови про узгодження зв'язку між сторонами.
В даному пункті для кожної сторони договору вказуються:
а). особи, повноважні надавати інформацію і вирішувати питання по виконанню договору. В договорі можна зазначити повноваження персональної особи або зазначити посади;
б). способи зв'язку. Це може бути телефон, факс, телекс, телеграф, телетайп із зазначенням їх номерів та інших даних.
3). Реквізити сторін.
У цьому пункті зазначаються для кожної сторони:
а). поштові реквізити;
б). місцезнаходження;
в). банківські реквізити сторін (номер розрахункового рахунку, установа банку, код банку, МФО, кореспондентський рахунок банку).
г). відвантажувальні реквізити (для залізничних відправлень, для контейнерів, для дрібних відправлень).
Особливу увагу необхідно приділити наявності і правильності відомостей, що стосуються банківських реквізитів, оскільки без них буде дуже важко стягнути збитки.
Крім того в договорі треба зазначити, що сторони приймають на себе зобов'язання негайно повідомляти одна одну про зміни своїх реквізитів.
4). Кількість примірників договору.
В цьому пункті можна вмістити таке формулювання: "Даний договір (угода) складено в оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін".
5). Порядок виправлень за текстом договору.
За існуючим поширеним правилом одна сторона складає і підписує проект договору і передає іншій

 
 

Цікаве

Загрузка...