WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Структура та інфрастуктура рикової економіки, а також проблеми її становлення на Україні - Курсова робота

Структура та інфрастуктура рикової економіки, а також проблеми її становлення на Україні - Курсова робота

відповідних господарських і комерційно-торговельних формувань.
Основні завдання маркетингової служби:
комплексне вивчення ринку; забезпечення стійкої реалізації товарів; ринкова орієнтація
виробництва, науково-дослідних і проектно-конструкторських робіт.
Однією з функцій маркетингових служб є сегментування ринку, тобто диференціація покупців
залежно від їх потреб та особливостей поведінки.
У розвинених країнах інфраструктурі ринкових відносин притаманні багатоканальність
реалізації продукції, широкий спектр сервісного обслуговування, розмаїття форм регулювання товарно-
грошових відносин. До останніх належать біржі.
Біржа - це такий інститут, завдяки якому оперативніше і з оптимальними наслідками для
партнерів укладаються угоди купівлі-продажу товарів, реалізується єдина стратегія комерційної пове-
дінки агентів цієї структури. Біржа є організаційною формою ринку, на якому відбуваються вільна
торгівля товарами та послугами, цінними паперами, валютою, наймання робочої сили і формування
ринкових цін і курсів відповідних активів на основі фактичного співвідношення попиту й пропозиції.
На початку XX ст. сформувалися чотири основних типи бірж:
перший - як доступне для всіх зібрання; другий - як замкнене, всебічно регламентоване
державою зібрання; третій - як всебічно регламентована державою корпорація; четвертий - як вільна
корпорація чи приватний заклад останньої. Всі вони мають свої особливості. Однак їх об'єднує те, що
вони вдосконалюють і полегшують ринкові взаємовідносини, регламентують і впорядковують (через
писані й неписані правила) найактивніших агентів ринкової економіки, зв'язують їх між собою,
полегшують переливання капіталів, виступають індикаторами ринкової орієнтації.
З практики відомі біржі праці, товарні, фондові біржі.
Біржа праці - елемент ринкової інфраструктури, що регулярно здійснює посередницькі
операції на ринку праці. Система бірж праці сприяє здійсненню узгодженої державної політики в галузі
зайнятості населення.
Біржа праці виконує такі функції: аналізує стан ринку праці;
прогнозує попит і пропозицію робочої сили; веде облік громадян, що звертаються за
працевлаштуванням; сприяє працевлаштуванню працездатних; здійснює професійну орієнтацію молоді;
виплачує допомогу по безробіттю тощо. Біржа праці виступає певним гарантом конституційного права
на працю як державна організація. Поряд з державними біржами праці існують і платні приватні
агентства (контори), що є посередниками в галузі праці, а також посередницькі бюро при профспілках,
молодіжних, релігійних організаціях та ін. В Україні розвивається безплатна державна система центрів і
служб зайнятості.
Товарна біржа - комерційне підприємство, регулярно функціонуючий ринок однорідних
товарів з певними характеристиками. Це об'єднання підприємств торгівлі, збуту, обміну, мета якої -
укладання відповідних угод, виявлення товарних цін, попиту й пропозиції товарів, вивчення,
впорядкування і полегшення товарообороту та обмінних операцій, представництво і захист інтересів
членів біржі, вирішення спорів щодо операцій тощо. Свого часу значне місце у світовій торгівлі,
особливо зерном, цукром, займала, наприклад, Одеська біржа. Товарні біржі бувають публічні й
приватні.
На публічних біржах угоди можуть укладати як їх члени, так і підприємці, що не є їх членами.
Діяльність цих бірж регулюється законами та урядовими актами.
Приватні біржі організовують у формі акціонерних компаній і закритих корпорацій. Укладати
угоди на таких біржах можуть лише акціонери. Члени біржі, як правило, не отримують дивідендів на
вкладений капітал, їх прибуток утворюється за рахунок винагород, отриманих від клієнтів, тобто біржі
виступають у ролі брокерів.
Брокерські фірми за допомогою брокерів купують і продають товари, грошові номінали чи
акції від імені інших осіб. Крім того, вони надають клієнтам також додаткові послуги, в тому числі й у
вигляді кредитів, інформації про кон'юнктуру ринку, реклами тощо.
Брокерська фірма - це посередник між продавцями й покупцями цінних паперів на біржі. Вона
всебічно вивчає кон'юнктуру ринку, можливості закупівлі та збуту акцій. Схема операцій, здійснюваних
брокерами, така: заява інвестора про готовність придбати акції - оцінка брокером кон'юнктури ринку
- завершення операції. Процес пошуку інвестора називається ринком.
Біржа як комерційне підприємство забезпечує брокерів приміщенням, зв'язком, здійснює облік
операцій, визначає біржові ціни (котирування), сприяє розрахункам, розробляє типові контракти, веде
арбітражне розслідування та розглядає спори.
Економічна роль товарних бірж полягає передусім в тому, що вони сприяють встановленню
ринкової рівноваги, відтворюваль-ним процесам, ефективності економіки.
Протягом тривалого часу існування товарних бірж вироблялися й апробувалися практикою
принципи та правила функціонування суб'єктів ринкових відносин, викристалізовувались біржове зако-
нодавство, правове забезпечення їх діяльності. Одними з перших сформувалися поняття так званих
біржових товарів та біржового контракту. Останній є юридичним зобов'язанням поставити або
прийняти товар на певних умовах. До нього належать угоди із стандартними умовами: сума, кількість,
дні та засоби поставки товарів, межі щоденних коливань цін.
Для здійснення операції на біржі повинні бути зафіксовані три змінних чинники: ціна, сума і
строки поставок. Останнім часом поширилися так звані ф'ючерсні угоди (домовленості про реалізацію
товарів, які будуть вироблені в майбутньому, наприклад, угода про умови закупівлі врожаю наступного
року). Вони передбачають не кількість товарів, а число контрактів. При укладанні ф'ючерсної угоди
узгоджують лише дві позиції: ціну і термін поставки. Такі угоди можуть здійснюватись лише з одного
стандартного виду товарів (так званого базового сорту), встановленого цією товарною біржею. Строк
поставок за ф'ючерсним контрактом визначається тривалістю позиції. Наприклад,стандартний контракт
Лондонської та інших бірж на поставку каучуку можна укладати на кожний наступний місяць, тобто на
місячну позицію; цукру, какао, міді, цинку, олова, свинцю - на кожну наступну тримісячну позицію.
Постійне збільшення кількості ф'ючерсних контрактів підвищує роль товарних бірж в економіці.
Це впливає на формування як товарних цін, так і відсоткових ставок і валютних курсів. Все частіше
події на товарних біржах визначають кон'юнктуру всіх інших ринків. Ф'ючерсні операції відкривають
також широкі можливості для спекуляцій, які мають місце, коли покупець і продавець певного виду
товару укладають угоду не для реалізації купівлі та продажу, а для отримання різниці в ціні на цей товар
на час його поставки порівняно із зазначеною в контракті.
Члени товарних бірж отримують можливість найбільш вигідно продавати, купувати або
обмінювати товар; користуватися інформацією про кон'юнктуру ринку, яка перманентне змінюється,
про стан попиту й пропозиції в розрізі груп товарів; мати відомості про платоспроможність і

 
 

Цікаве

Загрузка...