WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Структура та інфрастуктура рикової економіки, а також проблеми її становлення на Україні - Курсова робота

Структура та інфрастуктура рикової економіки, а також проблеми її становлення на Україні - Курсова робота

підприємствами науково-технічних новинок,
їх небажання реінвестувати отриманий прибуток.
Політизація економіки не створює стійких мотивів до ефективного господарювання, не передбачає високої соціальної та моральної культури господарюючих суб'єктів, не сприяє співробітництву з іноземним капіталом. Створення ринку капіталу потребує стимулювати передусім не позиковий, а підприємницький іноземний капітал (прямі інвестиції, портфельні інвестиції). Прямі інвестиції перед імпортом позичкового капіталу мають переваги. Вони створюють матеріальну заінтересованість у найбільшій віддачі капіталу, у впровадженні передової технології й організації виробництва, орієнтують на світовий ринок, його стандарти тощо.
Ринок праці - посередник між роботодавцями та найманими працівниками. Це форма узгодження попиту на робочу силу з її пропозицією, досягнення в нормальних умовах відносно стабільної рівноваги в цій сфері на основі державної політики, чинного законодавства та
саморегулювання.
Світова практика виробила дійові механізми, які дають змогу уникнути екстремальних ситуацій
у сфері зайнятості та використання робочої сили.
Складовими ринку праці є:
працездатне населення, тобто ті, хто за віком і станом здоров'я здатні працювати у різних сферах суспільного виробництва;
зайняте населення, тобто та його частина, яка постійно виконує роботу на підприємствах, в організаціях, закладах за заробітну плату. До цієї групи населення не належать особи, які виконують роботу за допомогою власних засобів праці (рибалки, мисливці, селяни-одноосібники, дрібні ремісники
та ін.).
Ринок праці включає також ту частину населення, яка тимчасово не працює, але не відкидає надію на це.
Історично склалися два "чистих" варіанти ринку робочої сили і зайнятості. Перший - ринок
робочої сили з обмеженим попитом;
другий - з обмеженими ресурсами. Класичний взірець першого - ринок відсталих країн. Ринок
робочої сили з обмеженим попитом також завжди має великий резерв робочої сили. Дійовим інстру-
ментом ринку робочої сили є біржі праці.
У ході розвитку системи ринків в Україні формуються усі їхні різновиди за сегментами ринку, і
вони набувають певної структурованості.
Тепре давайте коротко зупинимось на характеристці ринкової інфраструктури та структури
ринку.
2 . Ринкова інфраструктура.
Надзвичайно важливим і складним структурним утворенням ринкової економіки є ринкова
інфраструктура. Вона містить такі елементи: аукціони, торгово-промислові палати, торгові доми,
ярмарки, маркетинг, біржі, брокерські, страхові, аудиторські фірми, холдингові компанії та ін.(Табл 1)
Аукціони - форма продажу у визначений час і у визначеному місці товарів, попередньо
виставлених для ознайомлення. На аукціонах реалізують певні види товарів, які, як правило,
користуються підвищеним попитом. Наприклад, головними центрами аукціонної торгівлі хутром є
Нью-Йорк, Монреаль, Лондон, Копенгаген, Стокгольм, Санкт-Петербург, Москва. Особливістю
аукціонів є обмежена відповідальність продавця за якість пропонованих товарів.
Отже, аукціон - це продаж реальних товарів на основі конкурсу покупців. Міжнародні аукціони
- переважно комерційні організації, які мають приміщення, необхідне обладнання та кваліфіковані
кадри. Аукціони організують також спеціалізовані брокерські фірми, які перепродують товари своїх
клієнтів за комісійну винагороду.
Торгово-промислові палати - це комерційні організації, головним завданням яких є сприяння
розвитку економічних і торговельних зв'язків з партнерами зарубіжних країн. Вони є юридичними
особами, які діють на
Таблиця 1
Основні елементи інфраструктури ринку
[ "Основи ринкової економіки",Бобров В.Я,ст. 41 ]
Ринок капіталів Ринок засобів виробни-
цтва і предметів споживання Ринок робочої сили
Фондова біржа Товарна біржа Біржа праці (служба
зайнятості)
Валютна біржа Торговельні дома Центри підготовки
кадрів
Страхові компанії Торговельно-посере-
дницькі фірми Фонд зайнятості
Аудиторські компанії Комерційні центри і ком-
панії Комерційні центри
підготовки,перепідготовки і
працевлаштування
Брокерські компанії Лізингові компанії Державний фонд сприян-
ня підприємництву
Комерційні банки Державні резервні і
страхові фонди Пенсійний фонд
Державний
Страховий нагляд Державна інспекція по
контролю за цінами і
стандартами Фонди милосердя
Державна податкова
інспекція Антимонопольний
комі-тет
Державна інспекція
По контролю за цінними
паперами
Фонд державного
майна
Інвестиційний фонд
регіо-
нального
регулювання
Фонд науково-
технічних
програм
Стабілізаційний фонд
Інноваційні фонди
Примітка : Виділено інститути,створювані за участю держави
принципах повного комерційного розрахунку та самофінансування. Торгово-промислові палати
надають цільові інформаційні послуги.
Торгові доми - це торговельні фірми, що закуповують товари у виробників або оптовиків своєї
країни і перепродують за кордон або закуповують товари за кордоном і перепродують місцевим оп-
товим та роздрібним торговцям і споживачам у промисловості та інших галузях господарства.
Торгові доми здійснюють операції за свій рахунок, проте можуть виконувати також функції
комісіонера як для вітчизняних, так і зарубіжних підприємців, торговельних організацій та окремих
осіб.
Ярмарки - надзвичайно важливий елемент ринкової інфраструктури. Вони бувають всесвітні,
міжнародні, регіональні, національні та місцеві. Ярмарки - це торги, ринки товарів, які періодично
організовують в установленому місці. Свого часу вони відігравали важливу роль в економічному житті
країн Західної Європи. З розвитком суспільного виробництва, розширенням торговельно-обмінних
операцій, посиленням конкуренції з центрів привозу великих партій наявного товару ярмарки
перетворилися на ярмарки-виставки зразків товарів, які можна замовляти.
Маркетинг - це динамічна система ринкової орієнтації. Як породження ринкової економіки він
є відповідною філософією виробництва, в основу якої покладено принципи та закони товарного
виробництва.
Складовими маркетингу є: виробництво продукції на основі знання потреб споживачів, ринкової
ситуації та реальних можливостей відповідного виробництва; найбільш повнезадоволення потреб по-
купця з використанням методів цінової та нецінової конкуренції;
ефективна реалізація продукції та послуг на конкретних ринках на основі всебічного врахування
попиту й пропозиції та виробничо-збутових можливостей постачальників; забезпечення довготривалої
дієздатності виробничо-комерційних підприємств, фірм та організацій на основі оперативного
використання науково-технічних доробок, а також ноу-хау в галузі виробництва товарів.
У більшості підприємств, фірм, асоціацій, акціонерних товариств діють служби маркетингу.
Вибір структури маркетингової діяльності залежить від характеру виробництва та обсягу
зовнішньоеконемічних зв'язків

 
 

Цікаве

Загрузка...