WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Структура та інфрастуктура рикової економіки, а також проблеми її становлення на Україні - Курсова робота

Структура та інфрастуктура рикової економіки, а також проблеми її становлення на Україні - Курсова робота

інфраструктури,
без якої не може існувати сучасний ринок. Економіка потребує радикальної структурної перебудови, без
чого неможливо наповнити внутрішній ринок товарами споживання посісти чільне місце на
міжнародному ринку. Для того щоб здійснити це, необхідні величезні капітальні ресурси. Сподівання
на те що Захід нам допоможе-нереальні, ми маємо знайти їх всередині країни, в її сучасній економіці.
Гострим є дефіцит на кваліфіковані підприємницькі кадри для роботи у банках, на біржах тощо. Саме
тому для побудови ефективної ринкової економіки нам слід йти шляхом демонтажу старої
господарської системи і поступовим введенням ринкової системи.
Складність цього завдання полягає в тому, що вирішення його потребує, з одного боку,
прискореного переходу до ринку, а з іншого - виходу економіки з кризи. Такими є реальні обставини,
з якими не можна не рахуватися, обираючи стратегію переходу до соціальне - орієнтованої ринкової
економіки.
Головним інструментом створення моделі ринку, про яку йдеться, має бути не стихійна гра сил, а
активна і послідовна діяльність держави щодо створення необхідних інститутів ринку. Регулююча роль
держави має здійснюватися не старими адміністративно-командними, а новими методами, які адекватні
ринковим формам господарювання. Для цього слід розробити цільові програми розвитку визначальних
сфер народного господарства; забезпечити підтримку пріоритетних напрямів економічного розвитку,
виділення для цих цілей кредитів, зменшення податків; стимулювання розвитку виробництва, а не
посередницької діяльності, різних соціальних форм господарства; створити сприятливі умови для
залучення в країну приватного іноземного капіталу, насамперед у формі прямих інвестицій у виробничу
сферу, галузі, що виробляють товари споживання.
Держава має регулювати випуск національної грошової одиниці, здійснювати контрольовану
емісію, забезпечити взаємодію національного ринку з міжнародним на законодавчо визначених між-
урядових угодах.
Регулююча роль держави має полягає у забезпеченні рівноваги в суспільстві. І чим більші
відхилення від рівноваги, тим сильнішими повинні бути регулятори.
Результати економічних перетворень, здійснюваних на таких засадах, будуть детермінованими,
незворотними, прискореними і, що особливо важливо, досягнуті в умовах соціальної злагоди.
Висновок
Найважливішим атрибутом ринкової системи господарювання є ринок.Його часто визначають як
сферу обміну,у якій здійснються угоди купівлі і продажу товарів і послуг.Також можна виділити ще
одне розуміння ринку - як форми організації і функціювання економічних зв'язків господарюючих
суб'єктів,що грунтуються на принципах вільної купівлі-продажуД як суспільної форми функціонування
економіки,за якої забезпечується взаємодія виробництва і споживання,прямий і зворотній вплив на
виробництва і споживання.
Об'єктивними умовами інсування і функціонування ринку є товарне виробництво - основа
ринкової економіки,суспільний поділ праці,економічна відокрлеменість виробників,базою якої є
економічна конкуренція між відокремленими,самобутніми суб'єктами господарюванняДснування
відповідної структури та інфраструктури,стійкої фінансової і грошової систем,наявність правової
бази,що сприяє створенню і постійному відновленню відповідного ринкового середовища і
психологічного клімату.
Щодо структури ринку,то її розглядають з різних точок зору,що пов'язано зі складною системою
господарських відносин.Залежно від економічного призначення розрізняють ринок ресурсів ( засобів
виробництва),ринок продуктів(предметів споживання),ринок праці(робочої сили) та ринок капіталів
(грошовий).
Структура ринку з точки зору територіального підходу являє собою : внутрішній ринок -
місцевий,регіональний,національний,зовнішній ринок - транснаціональний та світовий.
З урахуванням конкретних видів товарів і послуг виділяють ринок спеціалізованих
товарів(промислових,продовольчих,комп'ютерів,бавовни,цукру та ін.) та ринок спеціалізованих
послуг(страхування,консультативні послуги тощо).
Свої функції ринок виконує через розгалужену інфраструктуру : товарні,фондові та валютні
біржі,торгово - збутові фірми,банки тощо.Між ступенем розвитку ринку та його інфраструктурою існує
пряма залежність - чим більше розвинута інфраструктура,тим розвинутіший ринок.
Україні,в сучасних умовах,як і іншим постсоціалістичним країнам,що переходять до ринкової
економіки,необхідне ринкове регулювання^ тому числі щодо ціноутворення.
Конкуренція,а також вільне ціноутворення - необхідні інститути ринку,не можуть
функціонувати через відсутність бірж,інформаційно-комерційних,оптових та постачальницьких
організацій,пунктів прокату,культури введення ринкової економіки.Відсутність ведення культури
ринкової економіки пов'язане з нестачею досвіду роботи і кадрів.
Так створення ринкової інфраструктури відбувається дуже повільно,з великим відхиленням.
Товарних бірж, наприклад, у нас засновано більше, ніж у США або в будь-якій іншій країні.Проте
процес формування ринкової інфраструктури відбувається, його треба прискорювати. Набувають
досвіду і кадри, що працюють в інститутах ринку.
Для того щоб суб'єкти національного ринку не тільки мали ринкову інфраструктуру, право
власності на засоби виробництва і продукцію, а й могли реалізувати це право, крім економічних
потрібні ще й правові передумови. Ось чому в країні йде процес відпрацювання і прийняття юридичних
законів, які сприяють формуванню ринкового середовища. Проте він іде повільно, часто в прийняті
закони вносяться суттєві зміни, відсутня узгодженість законодавчих актів. Все це гальмує ринкові
перетворення. Юридичні закони мають відображати реалії економічного життя, бути націленими на
відтворення конкурентного середовища. Слід відпрацювати механізм реалізації цих законів.
Відтворюючи ринкові інститути, не можна забувати, що ринок будують люди, від їхньої
свідомості, бажання, розуміння залежить дуже багато. Якщо суспільна свідомість не буде настроєна на
ринкову хвилю, то ринок будуватись не буде. Цей процес може затягтись, а то й піти у якомусь іншому
напрямі. Слід врахувати, що психологічний стан наших людей нині досить складний і суперечливий.
Вони не тільки мало знають про ринок, а й вважають, що держава кинула їх напризволяще. У такій
обстановці вибір моделі й шляху побудови ринку має надзвичайно важливе значення.
?
Використана література:
1. Бобров В.Я. "Основи ринкової економіки",К."Либідь",1995
2. Біляцький С.'ТІолітика і час",1998,№7,с 13-20
3. Башнянин Г.І. та інш.,"Політична економія",Ч1,К.Д997
4. Гальчинський А.С."Основи економічної теорії,К."Вища школа",1995
5. Гаврилишин О.Ю.,"Основні елементи теорії ринкової системи",1992
6. Задея А.А.,Петруня Ю.Е.,"ОсновьІ зкономики",К., 1997
7. Ковальчук В.М.,"Загальна теорія економіки",К.1998
8. Ніколенко Ю.В.,"Основи економічної теоріГ'Д. 1998
9. Основи економічної теорії / за ред. Г.Н.Климка,В-ГШестеренка.,К."Вища школа", 1997

 
 

Цікаве

Загрузка...