WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Стратегія світового банку в питаннях допомоги Україні (пошукова робота) - Реферат

Стратегія світового банку в питаннях допомоги Україні (пошукова робота) - Реферат

спрямованих на пом'якшення наслідків перехідного періоду для найбільш уразливих груп населення. " Посилити програми соціальної допомоги " Програмна системна позика (2001-2003 фін.р.)
" Позика на структурну перебудову соціального сектора (2003 фін.р.)
" ФСІ (2002 фін.р.)
" Технічна допомога в соціальній сфері (2002 фін.р.) " Стратегія подолання бідності (2001 фін.р.) USAID надавалотехнічну допомогу на вдосконалення програм соціальної допомоги
У рамках UNDP надавалася допомога на програми суспільного розвитку " Надання адресної соціальної допомоги бідним, що підтверджено даними опитування домашніх господарств
9. Пенсійна реформа Продовжити розпочате реформування пенсійної системи " Впровадити трирівневу пенсійну систему як засіб досягнення довгострокової життєздатності та ефективності пенсійної системи.
" Програмна системна позика
" Позика на структурну перебудову соціального сектора (2003 фін.р.) Технічна допомога на пенсійну реформу USAID надавалоактивну допомогу уряду щодо програми пенсійної реформи
У рамках програми TACIS надавалася допомога щодо пенсійної реформи й управління " Уряд вжив заходів, щоб ліквідувати дефіцит і створити заощадження у солідарній пенсійній системі, що дає змогу зменшити ставки внесків у середньостроковій перспективі.
10. Розвиток людського капіталу development (освіта й охорона здоров'я) Розпочати заходи, спряумовані на підвищення ефективності надання послуг у сфері освіти та охорони здоров'я " Вдосконалити надання послуг у сфері освіти та охорони здоров'я
" Забезпечити справедливіший розподіл ресурсів у сфері освіти й охорони здоров'я " Програмна системна позика (2001-2003 фін.р.)
" Позика на структурну перебудову соціального сектора (2003 фін.р.)
" Проект здійснення контролю за туберкульозом і СНІД (2001 фін.р.)
" Проект у галузі освіти/ охорони здоров'я (2003 фін.р.) [Записка про реформування сфери охорони здоров'я (2001 фін.р.)] USAID бере активну участь у вирішенні питань фінансування охорони здоров'я.
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) і USAID надають допомогу в підготовці програми здійснення контролю за туберкульозом і СНІД
TACIS забезпечує технічну допомогу у сфері фармацевтичних препаратів " Виконання пілотного проекту з короткострокового курсу лікування туберкульозу під безпосереднім наглядом (DOTS) в окремих регіонах
" Використання урядом стратегії запобігання СНІД і контолю за ним
" Поліпшення співвідношення у розподілі ресурсів, виділених на надання первинної медичної допомоги й лікування у лікарнях.
" Привести надання лікарняних послуг у відповідність з наявними ресурсами
" Впровадити стратегію реформування системи освіти
Б. НАДАННЯ ПІДТРИМКИ "ПРОПОЗИЦІЇ" ДОСКОНАЛІШИХ ІНСТИТУЦІЙ
1. Макроекономічне середовище
Зміцнити макроекономічну стабільність і створити умови для забезпечення економічного зростання і довгострокової фінансової життєздатності. " Успішна реструктуризація комерційного та двостороннього боргу
" Цільові показники бюджету на 2000 рік передбачають його нульовий дефіцит (до надходжень від приватизації)
" У 2000 році передбачається економічне зростання на 1-2%.
" Забезпечення тривалої економічної стабільності Спеціально на цю галузь кредити Банку не виділялися Огляд державних видатків (2001 фін.р.) Міжнародний валютний фонд (МВФ):
" Програма розширеного фінансування (EFF) (протягом 3 років надається 2,6 млрд. дол. США), схвалена у вересні 1998 року. Банк і МВФ тісно співпрацювали над структурними заходами EFF.
" Консультанти МВФ надавали поради міністерству фінансів у питаннях бюджетного процесу та підготовки бюджету " Досягнення додатнього економічного зростання
" Життєздатна економічна стабільність (інфляція та дефіцит бюджету під контролем; відносна стабільність обмінного курсу)
2. Державні видатки
Вдосконалення бюджетного процесу й управління державними видатками " Введення у чинність досконалішого бюджетного процесу (Бюджетний Кодекс)
" Підвищення адресності послуг держави згідно з узгодженими пріоритетами
" Відмова від субсидій
" Підвищення ефективності використання державних ресурсів (казначейство і бухгалтерський облік / правила аудиту) " Програмна системна позика (2001-2003 фін.р.)
" Програма гнучкого кредитування інституційного розвитку (2001 фін.р.) " Здійснення поглибленого Огляду державних видатків (2001 фін.р.)
МВФ
" МВФ тісно співпрацював з Банком над створенням в Україні системи Казначейства
" МВФ здійснив загальний огляд державних видатків у 2000 році
" МВФ направив свого консультанта з питань бюджетного процесу
USAID залучило групу фахівців з питань підготовки бюджету й управління бюджетним процесом
DFID надав допомогу з окремих питань огляду державних видатків
" Підготовка й впровадження за новими процедурами бюджету на 2001 рік (Бюджетний Кодекс)
" Усі видатки здійснюються через єдиний казначейський рахунок (ЄКР)
" Впровадження прозорої бюджетної звітності на базі ЄКР
" Прийняття урядом Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) і стандартів Міжнародної організації вищих аудиторських інституцій (INTOSAI)
"
3.Реформування політики податкових надходжень " Новий Податковий Кодекс перебуває на стадії підготовки
" Розроблено концепцію реформування системи адміністрування податками
" Слід відокремити фіскальну політику від адміністрування податками
" Потрібно досягти кращого інтегрування різних установ, що займаються збором податків " Програмна системна позика (2001-2003 фін.р.)
" Програма гнучкого кредитування інституційного розвитку (2001 фін.р.) МВФ брав активну учсть у наданні консультацій з питань податкової політики та адміністрування податками.
USAID надавало допомогу з питань податкової політики та адміністрування податками, включаючи підготовку Податкового Кодексу " Впровадження спрощеної і прозорої податкової системи, яка дасть змогу розширити податкову базу та знизити податковий тягар (тобто зменшити частку тіньової економіки)
" Тісна координація адміністрування видатками митницею та Державною податковою адміністрацією
4. Міжбюджетні стосунки
розробка прозорої та стабільної системи міжбюджетних стосунків " Створення Національної комісії з міжбюджетних стосунків для розробки моделі системи міжбюджетних стосунків
" Чіткий розподіл відповідальності за видатки між рівнями й гілками влади
" Посилення прав місцевих органів влади щодо оподаткування.
" Розробка системи трансфертів, в основу розрахунків яких покладено формулу
" Cтворення раціональної правової та нормативної бази місцемих запозичень
" Програмна системна позика (2001-2003 фін.р.)
" КФРМ (2002 фін.р.) USAID фінансувало велику програму підтримки окремих муніципалітетів, спрямовану на поліпшення економічного та фінансового управління
DFID схвалив програму

 
 

Цікаве

Загрузка...