WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Статистика цін - Курсова робота

Статистика цін - Курсова робота

Індекс впливу структур
змін (змінного = постійного * них зрушень на динаміку
складу) складу середніх цін
Цю ж залежність можна подати і у такому вигляді:
Методику обчислення цих індексів розглянемо на прикладі. Приклад. Ціна і кількість проданого товару магазином за перший і другий квартали характеризуються такими даними:
Сорт товару І квартал ІІ квартал Товарооборот, грн
кільк.
шт Ціна,
Грн../шт. кільк.
шт. Ціна,
Грн../шт qopo q1p1 q1po
А 400 50 200 100 20000 20000 10000
Б 300 70 600 90 21000 54000 42000
В 500 60 700 80 30000 56000 42000
Разом 1200 - 1500 - 71000 130000 94000
Необхідно визначити динаміку середньої ціни і вплив зміни індивідуальних цін та перерозподілу продажу між сортами товару на зміну середніх цін. Обчислення проводимо за формулою, наведеною вище:
Отже, середня ціна товару у II кварталі зросла в порівнянні з І кварталом на 46,5%, в тому числі: за рахунок зміни індивідуальних цін середня ціна зросла на 38,3% і за рахунок зміни структури продажу- на 5,9%.
В тих випадках, коли необхідно охарактеризувати динаміку цін для су-купності різноіменних товарів, застосовують агрегатний індекс ціни.
Підсумовування цін на різні товари (наприклад, на взуття, автомобілі,тканини) є абсурдним. Про це можна пересвідчитися на такому прикладі:
Назва товару Продано,
шт. Ціна за 1 шт., грн. Індивідуальні
індекси цін
кільк.
шт Ціна,
Грн./шт. кільк.
шт. Ціна,
Грн./шт
K 300 400 10 9 0,9
L 600 500 16 12 0,75
M 100 200 20 16 0,8
Отже, на різні товари ціни знизились по-різному: на товар К - на 10%, на товар L - на 25% і на товар М - на 20%. Якщо б ціни можна було підсумову-вати (як, наприклад, обороти від продажу окремих товарів), то, підсумував-ши їх по окремих товарах за кожний період і розділивши суму звітного пері-оду на суму базисного періоду, можна було б одержати зведену характерис-тику їх динаміки. Розрахунок показав би:
Це означало б, що ціни по трьох товарах, разом взятих, знизились в се-редньому на 19,6%. Однак такий метод обчислення стосовно цін, які відно-сяться до різних споживних вартостей, є неправомірним. Навіть якщо нату-ральна кількість товарів вимірюється в однакових одиницях, то підсумову-вання одноіменних одиниць різних товарів позбавлена будь-якого смислу. Неможна підсумовувати ціни на 1 кг цукру, чаю, хліба, солі, не говорячи вже про ціни на 10 шт. яєць та 1 м тканини. Отже, давати зведену характеристику середньої динаміки цін шляхом простого їх підсумовування неможливо.
Тоді можна обчислювати середню динаміку цін на основі індивідуальних індексів. У нашому прикладі вона складе:
Це означає, що ціни в середньому знизилися на 18,3%. Цей розрахунок є правильнішим, ніж перший, оскільки абсолютний рівень різних цін не позна-чається на показнику їх середньої зміни. Однак і його неможна вважати вір-ним, тому що різні товари відіграють різну роль у товарообороті. Загальний індекс цін є одночасно і середнім з індивідуальних індексів, але, по-перше, се-реднім зведеним і, по-друге, не обов'язково середнім арифметичним.
Розглянуті приклади показують, що при обчисленні індекса цін різних товарів неможна обмежуватися лише даними про рівні цін, необхідно вихо-дити з показника товарообороту, важливішим елементом якого є ціни. Това-рооборот окремого товару є добутком цін на кількість проданого товару. Весь товарооборот складається з сум оборотів від продажу окремих товарів. Отже, позначивши кількість проданого товару у звітному періоді через д;, весь товарооборот за звітний період можна записати як суму добутків кіль-кості проданих товарів на їх ціни:
Для того, шоб виявити зміну цін, необхідно зафіксувати показники кіль-кості на одному з періодів. В нашій офіційній статистиці вона приймається у звітному періоді і обчислюється за формулою Пааше:
Підставивши дані у формулу, одержимо:
Отже, ціни по трьох товарах, разом взятих, знизились у звітному періоді у порівнянні з базисним періодом в середньому на 20%.
За формулою Ласпейреса вага індексу цін фіксується на базисному періоді:
Чіткість інтерпретації, економічний смисл та зручність практичного роз-рахунку формули Ласпейреса зробили її найбільш популярною у світі для
обчислення індекса споживчих цін, який дозволяє оцінити, у скільки разів змінились би споживчі видатки у поточному періоді в порівнянні з базисним, якщо б при зміні цін рівень споживання залишився попереднім. Такий роз-рахунок можна вважати коректним при умові незначних кількісних і якісних змін в структурі споживання (в часі і просторі, коли індекс розраховується для декількох регіонів).
Індекс цін за формулою Пааше показує, у скільки разів сума фактичних витрат населення на купівлю товарів є більшою (меншою) від суми грошей, яку населення повинно було б заплатити за ці ж товари, якщо б ціни залиши-лися на рівні базисного періоду.
При відсутності кількісного обліку продажу товарів формули Пааше і Ласпейреса можуть бути модифікованими:
Статистичним аналізом доведено, що у довгостроковому аспекті формула Пааше дещо знижує реальну зміну цін. Значення індексів, що розраховані за формулами Пааше і Ласпейреса, можуть співпадати лише в випадку повного співпадання структури товарної маси базисного і звітного періодів, що практично неможливо.
Еджвортом-Маршалом запропоновано компромісний варіант формули індекса цін:
Запропонована формула дає можливість уловлювати зрушення в структурі товарообороту, який є не типовим для кожного реального періоду, а тому не має прямого економічного смислу.
Найбільш вдалою компромісною формулою індекса цін багато економістів вважають індекс Фішера:
Індекс Фішера дозволяє оцінити не лише набір товарів базисного періоду за цінами поточного, але й набір товарів поточного періоду за цінами ба-зисного. Застосовується в тих випадках, коли є певні труднощі у виборі ваг в умовах значної зміни Їх структури.
7. Методи вимірювання рівня і динаміки інфляції
Інфляція - це процес мимовільного підвищення загального рівня цін та обезцінення грошей, викликаного розбалансованістю між грошовою масою та товарним покриттям.
Слово "інфляція" походить від латинського слова inflatio, що означає розбухання - переповнення каналів грошового обігу масою надлишкових паперових грошей, що викликає знецінювання їх, зростання цін на предмети першої потреби, зниження валютного курсу, падіння реальної заробітної плати. Зворотною стороною Інфляції є зниження купівельної спроможності грошей. Вона характерна для паперових та безготівкових грошей, що не ма-ють власної вартості і не

 
 

Цікаве

Загрузка...