WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Створення, придбання чи реорганізація фірми - Реферат

Створення, придбання чи реорганізація фірми - Реферат

здійснення продажу,
прибутку від продажу
Складення прогнозного балансу
Прогнозування очікуваних грошових потоків
Аналіз балансу фірми за чотирма групами показників
- ліверіджа;
- ліквідності;
- структури активів;
- прибутковості.
Аналіз інших документів звітності передбачає аналіз:
- звітів про фінансові результати;
- звіти про витрати на виробництво продукції, послуги;
- звіти по праці;
- звітів первинних документів.
Глибина аналізу вибирається експертом самостійна, але вона повинна бути достатньою для подальшого реального прогнозування обсягу продажу, витрат на здійснення продажу та прибутку від продажу. Аналіз обов язково повинен включати:
- аналіз ринку фірми;
- аналіз ресурсів, що використовуються фірмою;
- аналіз результатів діяльності фірми;
- аналіз трансформації ресурсів у результати (технології і організації).
Прогнозування обсягу продажу, витрат і прибутків здійснюється за напрямами: попит, конкуренція, збут, виробнича потужність, оборотні засоби, персонал, організація.
При складанні прогнозного балансу всі активи розділяють на:
- спонтанні, тобто ті які залежать від обсягу продажу (виробничі запаси, грошові засоби і т.д.)
- неспонтанні, ті які не залежать від обсягу продажу (основні засоби, нематеріальні активи і т.д.).
Відповідна частина активу пов язується і коректується в залежності від обсягу продажу.
Прогнозування очікуваних грошових потоків здійснюється поетапно:
- розрахунок поступлення коштів;
- визначення прогнозованої величини грошових потоків;
- розрахунок поточної вартості грошових потоків з урахуванням ймовірності їх надходження.
Метод аналогів продажу - грунтується на даних про поточні (недавні) угоди купівлі-продажу об єктів, аналогічних оцінюваним.
Даний метод складається з наступних етапів:
1) Вивчення ринку, підбір інформації про складені угоди і пропозиції продажу.
2) Аналізується велика кількість продажу і відбирається тільки найбільше схожі об єкти. Критерії відбору: подібність характеристик об єктів, ціна пропозиції, ціна продажу, місцезнаходження і т.д. Необхідно також виділити мотивацію угоди, знижки однієї із сторін, тимчасові фінансові та інші обмеження, що впливають на вартість угоди.
3) Накопичення інформації про об єкт який оцінюється і аналог. Тут використовуються такі етапи порівняння, як площа приміщення, місцезнаходження, технічний стан приміщення, дата проведення оцінки і т.д.
4) Визначення величини поправок до вартості об єкту оцінки на основі відмінностей.
5) Узгодження поправок та визначення вартості об єкту.
Різновиди метода аналогів продажу є метод оцінки об єктів:
1. на основі врахування одиниці порівняння аналога;
1. оцінка з урахуванням поправки;
2. з використанням регресивного аналізу;
3. на основі співвідношення доходу і ціни продажу.
Оцінка на основі одиниці порівняння використовується у випадку, коли більшість елементів порівняння оцінюваного об єкту співпадає з характеристиками об єкту - аналога. Порівняння відбувається по одному елементу і розраховується за формулою:
В = b*x
В - вартість об єкту,
b - коефіцієнт, одерданий для одиниці порівняння об єкту з аналогом,
x - елемент порівняння об єкту, що оцінюється.
Оцінка з урахуванням поправки
- виходячи з одиниці порівняння, що приносить дохід, з урахуванням поправок до цін співставимої продажу;
- з урахуванням експертної оцінки величини поправок.
Підібрати абсолютно ідеальний об єкт аналог часто буває нелегко. Тому необхідно вносити поправки до ціни об єкту, що оцінюється в залежності від характеристикпорівняння з аналогами. Для визначення величини поправки на ринку вибирається два об єкта, один з яких вимагає необхідної поправки, а другий ні. Розрахунок поправки розраховується за формулою:
= Вп - Вн;
де - величина поправки;
Вп - вартість об єкта аналога, що вимагає поправки;
Вн - вартість об кта, що невимагає поправки.
Тоді, вартість об єкту оцінки буде визначена за формулою:
В = Вн + .
Якщо одиниць порівняння є декілка формула для визначення вартості об єкту буде мати вигляд:
В = (Вн + ) *Е,
де Е - кількість одиниць порівняння в оцінюваному об єкті.
Як правило між двома об єктами продажу є більше, ніж одна різниця.У такому випадку поправки вносяться по кожній різниці, а також з урахуванням кількості одиниць порівняння у об єкті що оцінюється і аналогічному об єкті.
У ряді випадків оцінщик не має можливості розрахувати величину поправок за допомогою співставимості продажу. Тоді, вводяться поправочні коефіцієнти, що визначаються експертним шляхом та враховують відмінності оцінюваного об єкту від об єкту- аналога.
Якщо величина поправки виражена у грошовому вигляді, то вартість об єкту визначається за формулою:
n
В = Вн + ai
і=1
де ai - позитивні чи негативні грошові оцінки;
і - кількість грошових поправок ( і=1….n).
Величина поправки може бути виражена також у процентах. Тоді вартість об єкту буде визачена так:
- сумуються окремо понижуючі та підвищуючі поправки;
, al, ak - понижуючі та підвищуючі коефіцієнти.
,
- ціна аналогу множиться на добуток підвищуючих і понижуючих коефіцієнтів.
В = Вн*Пон.*Під.
Оцінка за допомогою регресійного аналізу застосовується, коли оцінюваний об єкт порівнюється з великою кількістю аналогів, у випадку наявності чіткої тенденції в кореляції показників. Вартість об єкту у цьому випадку розраховується за допомогою наступних формул:
В = а + к*х
а = Цаі-к*хі
,
де В -вартість об єкту, що оцінюється;
а - величина поправочного коефіцієнту;
К - величина коефіцієнту одержаного для одиниці порівняння;
Х - елемент порівняння об єкту, що оцінюється;
Ца - ціна продажу об єкта-аналога;
і - кількість продажу об єктів-аналогів (і=1…n).
Оцінка на основіспівставлення доходу і ціни продажу застосовується, коли є можливість оцінити як продажні ціни на об єкти-аналоги, так і доходи від їх експлуатації.
За одиницю порівняння приймається валовий рентний мультиплікатор, що визначається як відношення ціни продажу аналога до доходу від його експлуатації:
М = Ц : Д.
Для використання цього методу необхідно:
- оцінити доходи від експлуатації об єкту, що оцінюється;
- визначити валові внутрішні мультиплікатори об єктів аналогів;
- розрахувати валовий рентний мультиплікатор для об єкта, що оцінюється (як середнє арифметичне валових рентних мультиплікаторів аналогів);
- визначити вартість об єкту, що оцінюється як добуток доходу від використання оцінюваного об єкту і валового рентного мультиплікатора оцінюваного об єкту.
Метод витрат грунтується на тому, що вартість об єкту не перевищує витрат по заміні його новим. Цей метод базується на:
- поведінці раціонального покупця, який не заплатить за об єкт більше мінімальної суми витрат на будівництво об єкта, аналогічного за конструкцією і функціональним призначенням;
- поведінці типового продавця, який бажає повернути витрачені на будівництво кошти.
Метод витрат застосовується переважно при оцінці:
- об єктів малої приватизації;
- об єктів, що не приносять дохід;
- унікальних об єктів;
- об ктів, що потребують оцінки для заміні;
- для визначення страхової вартості.
Основним результатом

 
 

Цікаве

Загрузка...