WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Соціальна політика і становище соціальної сфери в Україні (пошукова робота) - Реферат

Соціальна політика і становище соціальної сфери в Україні (пошукова робота) - Реферат

1991-1993 рр., з соціальної точки зору в багатьох випадках виглядали навіть більш "щедрими" порівняно з законами радянських часів. Проте забезпечення їхнього виконання за умови поглибленняекономічної кризи ставало дедалі більш проблематичним. Це стосується, зокрема, прийнятих Законів України "Про пенсійне забезпечення", "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", законодавчого встановлення пільг за професійною ознакою працівникам окремих сфер (суддям, прокурорам, військовослужбовцям, народним депутатам тощо). Внаслідок цього перехідний період докорінно змінив, або й зовсім скасував принципи соціального захисту соціалістичної доби.
Характерними рисами системи соціального забезпечення перехідного періоду стали:
" зрівнялівка у пенсійному забезпеченні та низький його рівень;
" стрімке підвищення вартості та погіршення якості послуг закладів освіти, охорони здоров'я, культури;
" відсутність соціального захисту громадян, які працюють у приватному секторі неповний робочий день (тиждень);
" незабезпечення регресних виплат у зв'язку з трудовим каліцтвом та професійним захворюванням;
" неефективність управління коштами Фонду соціального страхування, Пенсійного фонду, Державного фонду сприяння зайнятості населення тощо.
Життя вимагало розробки цілісної соціальної політики, тісно пов'язаної з економічним розвитком держави, її фінансовими можливостями. Умови для формування і реалізації соціальної політики на основі визначеної стратегії економічного розвитку та фінансової стабілізації були закладені, зокрема, Указом Президента України "Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року" від 24 травня 2000 року. Відповідно до зазначеного Указу, державна соціальна політика будується у напрямах:
" подолання негативної тенденції зменшення чисельності населення, всебічної підтримки і створення сприятливих умов для розвитку сім'ї, жінок, дітей та молоді;
" удосконалення соціально-трудових відносин через запровадження відповідної політики доходів населення, забезпечення гарантованості та своєчасності виплати заробітної плати, пенсій, стипендій, допомоги та інших соціальних виплат; розвитку ринку праці, посилення державного нагляду за створенням безпечних умов праці на виробництві; підтримання життєдіяльності населення; розвитку соціального партнерства;
" здійснення всеохоплюючої реформи системи соціального забезпечення шляхом реформування соціального страхування та пенсійного забезпечення, розвитку системи адресної допомоги найвразливішим верствам населення, удосконалення системи соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, громадян, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.
Відповідно, пріоритетами соціальної політики визначені:
" створення умов для забезпечення достатнього рівня життя населення;
" розвиток трудового потенціалу, народонаселення;
" формування середнього класу, недопущення надмірної диференціації населення за рівнем доходів;
" проведення пенсійної реформи;
" надання адресної підтримки незахищеним верствам населення;
" всебічний розвиток освіти, культури, поліпшення охорони здоров'я населення.
21 серпня 2001 року було затверджено Першочергові заходи Кабінету Міністрів України на III та IV квартали 2001 року. Вони передбачають зменшення масштабів бідності, реформування системи оплати праці та посилення її стимулюючої ролі, повне погашення заборгованості із зарплати. Заплановано працевлаштувати не менш як 247 тисяч незайнятих осіб та залучити до громадських робіт не менш як 94 тисяч безробітних. Повністю переглянуто підходи до пільг для малозахищених верств населення, передбачається перехід до адресної соціальної допомоги. Заплановано посилити соціальну захищеність пенсіонерів. Спеціальні розділи присвячені поліпшенню здоров'я населення та збільшенню тривалості життя, підвищенню освітнього рівня людей та забезпеченню доступності освіти, розбудові загальнонаціонального культурного та інформаційного середовища.
Проблеми фінансування соціальної сфери
Зазвичай найголовнішою проблемою здійснення соціальної політики, яка, як правило, і визначає межі її здійснення, є проблема фінансування соціальних витрат. Згідно зі світовою практикою, джерелами прямого та непрямого фінансування соціальної сфери є:
" безпосередні бюджетні видатки;
" "податкові видатки" у вигляді пільг, відшкодувань, відстрочок;
" страхові внески до державних та недержавних страхових фондів;
" усуспільнення коштів підприємств у вигляді їх зобов'язання щодо виконання соціальних функцій;
" благодійність приватних осіб, фірм та організацій;
" громадські ініціативи ? різного роду фонди та збори;
" особисті кошти та зобов'язання громадян;
" кредити;
" надання державного майна для функціонування соціальної сфери, використання державної інфраструктури тощо.
До інструментів кількісного управління процесами реалізації державної соціальної політики, обгрунтування необхідних джерел доходів і соціальних видатків належить складання соціального бюджету. Соціальний бюджет ? це функціональний підсумок усіх видатків і доходів, віднесених до галузей соціального захисту. Він показує обсяги коштів, які держава витрачає на пенсії, охорону здоров'я, а також на всю систему соціального захисту, що є відправною точкою для аналізу рентабельності національної системи соціального захисту і забезпечує системний підхід до прогнозування соціальних витрат та їхнє фінансування, зв'язки соціального бюджету з демографічним і макроекономічними показниками, оперативне реагування на зміни в законодавстві, здійснення розрахунків для окремих сценаріїв розвитку економіки.
При складанні соціального бюджету в Україні за джерелом фінансових надходжень соціальні витрати поділяються на три групи:
1. Витрати, що фінансуються за рахунок бюджетних виплат (пільги ветеранам війни та праці, кошти на виплату щорічної разової допомоги ветеранам війни, соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям з дітьми, інші види соціального захисту, житлові субсидії, охорона здоров'я, витрати, пов'язані з ліквідацією аварії на ЧАЕС).
2. Витрати, що фінансуються за рахунок страхових внесків (короткотермінові допомоги Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, витрати Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, витрати Фонду страхування від нещасних випадків на виробництві).
3. Видатки з різних джерел (видатки Фонду соціального захисту інвалідів за рахунок Державного бюджету і, частково, платежів підприємств, пенсії та короткострокові допомоги з Пенсійного фонду за рахунок пенсійних страхових внесків).
На

 
 

Цікаве

Загрузка...