WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Споживання, заощадження та інвестиції - Курсова робота

Споживання, заощадження та інвестиції - Курсова робота

проектів, тобто 10 % і 6 % > 4 %.
Якщо ВСр знизиться до 2 %, то інвестиційний попит збільшиться до 400-т грошових одиниць, оскільки за інвестиційними проектами всіх груп ОНЧП перевищує ВСр, тобто 10 %, 6 % і 3 % > 2 %.
Отже, доцільність інвестування і інвестиційний попит виникають за умов, коли ОНЧП > ВСр. При заданому рівні ОНЧП чим нижча ВСр, тим більший попит на інвестиції. Тому крива інвестиційного попиту набуває вигляду негативно похилої лінії.
Крім відсоткової ставки на інвестиційний попит впливають фактори, які змінюють рівень очікуваної норми чистого прибутку за даної відсоткової ставки. Умовно назвемо ці фактори невідсотковими. До них належать:
Технологічні зміни. Технічний прогрес, тобто розробка нового більш продуктивного устаткування, зменшує середні витрати на виробництво продукції, або підвищує її якість. Внаслідок цього зростає норма чистого прибутку від інвестування, що викликає зростання інвестиційного попиту за даної відсоткової ставки.
Рівень забезпеченості основним капіталом. Від, того якою мірою кожна галузь забезпечена основним капіталом, залежить очікувана норма чистого прибутку від додаткових інвестиіцій.
Якщо виробничі потужності певної галузі задовольняють попит на її продукцію, то інвестування буде стримуватися. Недостатність виробничих потужностей стимулює збільшення інвестицій з метою нарощування виробництва відповідно до попиту.
Витрати на придбання, експлуатацію та обслуговування устаткування. Якщо ці витрати скорочуються, то очікувана норма чистого прибутку збільшується, а інвестиційний попит зростає. І навпаки.
Податки на підприємця. Приймаючи інвестиційні рішення, підприємці розраховують на очікуваний прибуток після сплати податків. Тому збільшення податків депресивно впливає на інвестиції. І навпаки.
Очікування. Як уже зазаначалося, метою інвестування є чистий прибуток. Інвестиції - це насамперед ризик стосовно того, що доход від них перевищить витрати на них. Якщо економічні умови в країні погіршуються, фірмиутримуються від інвестицій. Навпаки, коли фірми сподіваються на пожвавлення в недалекому майбутньому, попит на інвестиції зротсає. Крім того, якщо фірми очікують, що зростання виробництва товару призведе до різкого скорочення попиту на нього навіть при зниженні ціни, то немає стимулів вкладати у виробництво цього товару інвестиції. І навпвки.
Вплив невідсоткових факторів на інвестиційний попит графічно показаний на рис. 5.3.
Невідсоткові фактори збільшують або зменшують сукупний попит на інвестиції, переміщуючи криву попиту на інвестиції вправо, чи вліво. На відміну від них, відсоткова ставка викликає зміщення по самій кривій попиту на інвестиції.
Існує безпосередня пряма залежність між інвестиціями і валовим внутрішнім продуктом (ВВП). У макроекономічній теорії розглядається спрощений графік інвестицій, зображений на рис. 5.4. Лінія ВІ свідчить, що внаслідок технічного прогресу інвестиції використовуються на стільки ефективно, що навіть один і той самий їхній обсяг забезпечує зростання ВВП.
У дійсності графік інвестицій може злегка підніматися, як це показано лінією ВІ2. Таке зображення інвестицій більш реально відбиває економічні процеси, коли для зростання ВВП потрібні більші обсяги інвестицій, навіть при досить високій ефективності використання основного капіталу. Це пояснюється хоча б тим, що підвищення ефективності використання основного капіталу можливе за умов упровадження прогресивних технологій, а для цього, в свою чергу, виникає необхідність збільшення інвестиційних витрат.
Пр цьому, чим вища ефективність інвестиційних витрат, тим більш похилим є графік інвестицій. Наприклад, лінія ВІ3 свідчить, що інвестиції використовуються менш ефективно, ніж за умов зростання їхніх обсягів (лінія ВІ2).
Отже, можна зробити висновок, що, чим більш похила лінія інвестицій, тим більш ефективною є екноміка країни, тим менші прирости обсягів інвестицій забезпечують більші прирости ВВП. І навпаки, чим більш круто піднімаєть вгору лінія інвестицій, тим більший приріст їхніх обсягів забезпечує менші прирости ВВП, а значить інвестиції витрачаються неефективно.
Інвестиції є найбільш мінливим компонентом сукупних витрат. До факторів, які впливають на мінливість інвестицій, в першу чергу належать такі:
Тривалість строку служби інвестиційних товарів. Тому закупки нових інвестиційних товарів можуть бути відкладені, що зменшить інвестиції. Оптимістичні прогнози можуть вплинути на прийняття рішення про модернізацію, нове будівництво, що призведе до зростання інвестицій.
Нерегулярність інновацій. Значні нововведення виникають нерегулярно, це, в свою чергу, впливає на мінливість інвестицій.
Поточні прибутки є дуже мінливими. Підприємства інвестують лише тоді, коли відчувають, що інвестування буде прибутковим. Між тим поточний прибуток дуже часто змінюється, тому й інвестиційні стимули мінливі. Крім того, прибуток є основним джерелом інвестицій, а значить його нестабільність посилює мінливість інвестицій.
Мінливість очікування. За умов тривалого строку служби основного капіталу прийняття інвестиційних рішень здійснюються виходячи з очікуваного чистого прибутку. Фірми прогнозують умови інвестування, переглядють деякі події, що можуть призвести до значних змін умов підприємництва в майбутньому. Суттєво впливають на рішення фірм про інвестування також внутрішньополітичні зміни, розробка нових джерел енергії, демографічні зміни і пов'язані з ними зміни в попиті, зміни в законодавстві, страйки, зміни державної економічної політики тощо. У зв'язку з цим на особливу увагу заслуговують фондові біржі, які є показниками загальної стабільності підприємництва. Підвищення курсу акцій на біржі надає впевненості в майбутньому і навпаки.
Запитання та завдання для самоперевірки.
1. Розкрийте зміст функції споживання за допомогою графіка.
2. Розкрийте зміст функції заощадження за допомогою графіка.
3. Дайте визначення середньої схильності до споживання та заощадження.
4. Дайте визначення граничної схильності до споживання та заощадження.
5. Зробіть аналіз основних факторів, які впливають на споживання і заощадження.
6. Розкрийте зміст теорії "постійний доход".
7. Розкрийте зміст гіпотези "життєвого циклу".
8. Поясніть на графіках вплив недоходних факторів на споживання та заощадження.
9. Проаналізуйте, як впливають на попит та інвестиції очікувана норма чистого прибутку і відсоткова ставка.
10. Визначте, які невідсоткові фактори впливають на інвестиційний попит.

 
 

Цікаве

Загрузка...