WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Споживання, заощадження та інвестиції - Курсова робота

Споживання, заощадження та інвестиції - Курсова робота

означають їх зміну за певний період, причому зростання запасів свідчить про додатні інвестиції, а їхнє скорочення - про від'ємні інвестиції.
Таким чином, і фірми, і домашні господарства інвестують. Фірми купують інвестиційні товари, аби збільшити капітал і замінити діючий капітал у процесі його вибуття. Домашні господарства купують житло, що також є інвестиціями.
Отже, інвестиції суттєво впливають на сукупний попит, обсяг національного виробництва, зайнятість. До того ж, інвестиції сприяють нагромадженню фондів підприємств і створюють основу для економічного зростання в майбутньому. Нераціональне використання інвестицій призводить до заморожування виробничих ресурсів і скорочення обсягів національного виробництва.
Загальний обсяг інвестицій визначається як валові інвестиції. Вони разподіляються на дві групи: одна частка спрямовується на збільшення основного капіталу, інша - на відшкодування його зношення, тобто є амортизацією. Оскільки в кожному періоді знецінюється конкретна частка капіталу, формулу валових інвестицій можна записати так:
ВІ = ЧІ + dK1, (5.1)
Де ВІ - валові інвестиції;
ЧІ - чисті інвестиці;
dК = A;
d - коефіцієнт амортизації;
К - вартість об'єктів основного капіталу;
t - поточний рік.
При цьому
ЧІ = Кt+1 - Kt. (5.2)
З формул (5.1) та (5.2) можна вивести таку залежність:
ВІ = Кt+1 - (1 - d)/ Kt. (5.3)
Рівняння (5.3) є базовим для визначення потреби в валових інвестиціях за умов розширеного відтворення, коли має місце нагромадження капіталу.
Майже всі інвестиції здійснюютьсяфірмами, а не домашніми господарствами. Але домашні господарства, приймаючи рішення про споживання і заощадження, спрямовують частину своїх доходів на фінансові ринки, фірми ж звертаються на фінансові ринки за кредитами, використовуючи їх на інвестування.
Отже, інвестиції створюються заощадженнями, а фінансові ринки дають змогу домашнім господарствам перерозподіляти свої доходи в часі.
Сукупний попит на інвестиції залежить від очікуваної норми чистого прибутку (ОНЧП) і відсоткової ставки (ВС).
Сутність впливу цих факторів на інвестиційний попит полягає у слідуючому.
По-перше, фірми інвестують з метою одержання чистого прибутку. Інвестиції будуть приносити чистий прибуток лише тоді, коли на одиницю інвестиційних витрат підприємство матиме більші прибутки в кожному наступному році, тобто якщо зростає капіталовіддача. Запишемо рівняння:
де ЧП - чистий прибуток;
- приріст валового випуску, викликаний чистими інвестиціями;
- приріст поточних витрат;
- приріст податку на прибуток.
Але інвестори спираються не на фактичний, а на очікуваний чистий прибуток (ОЧП). З урахуванням необхідності зростання капіталовіддачі можна записати формулу очікуваної норми чистого прибутку:
Отже, з вищенаведеного можна зробити висновок, що головним фактором мотивації до інвестування є рівень очікуваної норми чистого прибутку.
По-друге, інвестиційні витрати пов'язані з джерелом їх фінансування. Досить поширеним джерелом фінансування інвестицій є банківський кредит. Тому важливу роль у динаміці інвестицій відіграє відсоткова ставка. Якщо очікувана норма чистого прибутку - це мета інвестування, то відсоткова ставка - це ціна інвестицій, яку фірма повинна сплатити, щоб позичити грошовий капітал, необхідний для придбання реального капіталу. Для прийняття рішення інвестори зіставляють очікувану норму чистого прибутку і відсоткову ставку. Якщо відсоткова ставка нижча від очікуваної норми чистого прибутку, то інвестиції будуть прибутковими, на них виникає попит. Якщо, навпаки, - інвестиції будуть збитковими, попиту на них не буде.
У прийнятті інвестиційних рішень суттєву роль відіграє не номінальна, а реальна відсоткова ставка. Номінальна ставка визначається в поточних цінах, реальна відсоткова ставка - це номінальна ставка скоригована з урахуванням інфляції.
Зазначимо, що реальна відсоткова ставка вимірює дійсні витрати на одержання позики. Тому інвестиції залежать від реальної, а не від номінальної ставки відсотка.
Концепція реальної відсоткової ставки пояснює парадокс значних за обсягом інвестицій за умов високих номінальних відсоткових ставок і високих темпів інфляції: реальні ставки відсотка стають тоді низькими.
Зв'язок між реальною відсотковою ставкою і інвестиціями виражається формулою:
ВІ = - f (BCp) (5.6)
Це рівняння показує, що інвестиції є функцією відсоткової ставки. Причому знак (-) означає, що між попитом на інвестиції і відсотковою ставкою існує обернена залежність.
Із зростанням реальної ставки відсотка попит на інвестиції скорочується тому, що вони стають дорожчими.
Графіки функції попиту на інвестиції залежно від розглянутих двох факторів - очікуваної норми чистого прибутку і рельної відсоткової ставки.
ІПо - сукупний попит на інвестиції.
Із наведених графікив видно, що між інвестиційним попитом і очікуваною нормою чистого прибутку існує пряма залежність, а між інвестиційним попитом і відсотковою ставкою - обернена.
У макроекономічному аналізі базовою моделлю інвестиційного попиту є модель, в якій інвестиції є функцією відсоткової ставки. В такій моделі відсоткова ставка є основним фактором, який визначає інвестиційний попит, а очікувана норма чистого прибутку є сталою величиною і диференціюється за окремими інвестиційними проектами. У графічній формі ця модель має такий вигляд:
Як видно із рис. 5.5, на горизонтальній осі графіка інвестиційного попиту відкладена вартість інвестиційних проектів, які об'єднані в окремі групи залежно від рівня очікуваної норми чистого прибутку.
Преша - вартістю 50 грошових одиниць з ОНЧП - 10 %;
Друга вартістю 150 грошових одиниць з ОНЧП - 6 %;
Третя вартістю 200 грошових одиниць з ОНЧП - 3 %.
Сумарна вартість всіх інвестиційних проектів становить 400 грошових одиниць.
На вертикальній осі графіка відкладена реальна відсоткова ставка.
Тепер розглянемо залежність інвестиційного попиту від відсоткової ставки за даної пропозиції інвестиційних проектів за умов, що очікувана норма чистого прибутку для кожної групи інвестиційних проектів не змінюється.
Якщо ВСр = 12 %, то інвестиційний попит відсутній. Це пояснюється тим, що серед усіх запропонованих економікою інвестиційних проектів ОНЧП ВСр, тобто 10 % > 8 %.
Якщо ВСр знизиться до 4 %, то інвестиційний попит збільшиться до 200-т грошових одиниць. Це пояснюється тим, що ОНЧП перевищує ВСр вже по першій і другій групах інвестиційних

 
 

Цікаве

Загрузка...