WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Споживання, заощадження та інвестиції - Курсова робота

Споживання, заощадження та інвестиції - Курсова робота

розраховують як дотичну до кривої в точках В, Г, Д, Є.
Так само графічно розраховується гранична схильність до заощадження.
Функція заощадження є дзеркальним відображенням функції споживання. Функція заощадження графічно зображена на рисунку 2.1.
Графічно функцію заощадження зображують віднімаючи по вертикалі функцію споживання від лінії бісектриси (див. рис. 1.1). Обсяг заощаджень визначається відстанню від лінії доходу до кривої функції заощадження.
Ця відстань повністю збігається з відстанню від кривої споживання до бісектриси на попередньому графіку. Точка Б на графіку так само показує нульове заощаження. На відрізку АБ заощадження домашніх господарств від'ємні - функція заощадження лежить нижче від нульової горизонтальної лінії.
Домогосподарства заощаджують урізних формах, у тому або іншому виді активів.
Активи - будь-яка власність домогосподарства. Основними видами активів є: фінансові (готівка, гроші на рахунках у банках, акції, облігації); нерухоме майно (земля, ліси, житлові будинки), твори мистецтва; дорогоцінності; сільськогосподарський реманент, виробничі будівлі, устаткування тощо.
Вибір особою того, або іншого активу як форми заощадження визначається багатьма чинниками. Основні серед них такі:
" ліквідність аткиву;
" очікуаний дохід на аткив;
" ступінь невизначеності й ризику, пов'язаних з активом та доходом на нього;
" величина заощадження.
Ліквідність активу - це його здатність швидко і без втрат вартості перетворюватися на готівку.
Різним аткивам притаманний неоднаковий рівень ліквідності. Наприклад, готівка має абсолютну ліквідність, житлові будинки не є високоліквідним активом, а державні цінні папери в більшості країн - високоліквідний актив. Загалом простежується така закономірність: чим вища ліквідність активу щодо альтернативних активів, тим цей аткив є бажанішим (за інших рівних умов) для заощадників.
Одні з активів, наприклад цінні папери, приносять дохід їхнім власникам, а інші активи (дорогоцінності, готівка) - не приносять. У ринковій економіці збільшення очікуваного доходу на актив порівняно з альтернативними активами (за інших умов) збільшує попит заощадників на цей актив.
Ступінь ризику та невизначеності, пов'язаних з аткивом і доходом на нього, також впливають на вибір заощадників. Більшість людей не любить ризикувати і віддає перевагу надійнішим активам. Якщо ступінь ризику, пов'язаного з активом, зростає, то попит заощадників на цей актив зменшується.
На вибір заощадником активу впливає також величина заощадження. В особи з невеликим заощадженням значно менша можливість вибору активів, ніж в особи з великими сумами заощаджень.
У кожній країні існує своя ієрархія активів. Їх можна поділити на дві групи:
" активи вищої цінності;
" аткиви нижчої цінності.
Якщо попит на певний актив зростає, ніж майно заощадника, то це актив нижчої цінності (наприклад, готівка). Якщо попит на актив зростає швидше, ніж майно, то це аткив вищої цінності.
У перехідній економіці нашої країни ще не склалася своя ієрархія активів, яка грунтувалася б на історичних традиціях народу, його менталітеті та враховувала б економічні вигоди від того або іншого аткиву. Вітчизняні рядові заощадники нерідко нагромаджують іноземну валюту. Проте готівка є активом нижчої цінності, бо її можливо щодо переносу вартості з поточного моменту в майбутнє обмежені. Щорічно вартість готівки зменшується на рвень інфляції. До того ж рядові заощадники здебільшого диверсіфікують свої активи, тобото не урізноманітнюють види активів, якими володіють. Диверсифікація знижує ступінь ризику, пов'язаного з тим або іншим активом.
Співвідношення між споживанням і заощадженням, як правило, стабільне, якщо держава не вживає спеціальних заходів для його зміни. Така стабільність пояснюється, зокрема, тим, що на рішення домогосподарств споживати або заощаджувати істотно впливає звичка. Загалом є багато чинників, що визначають дане рішення, і діють вони нерідко в протилежних напрямах, а отже, нейтралізують один одного.
Питання 3.
Статистика свідчить, що існують передбачувані закономірності, за якими домашні господарства розподіляють свої доходи за статтями споживання. Так, бідні сім"ї в основному витрачають свої доходи на товари першої необхідності - поточне споживання та житло. Із зростанням доходу збільшуються витрати на більш якісне харчування. Проте існує межа для тих додаткових грошей, що витрачаються на харчування. І з подальшим зростанням доходу питома вага споживчих витрат на харчування зменшується.
Споживчі витрати на одяг, товари тривалого користування, відпочинок зростають швидше, ніж дохід. І, нарешті, дослідження показують, що за умов платності таких послуг, як освіта і охорона здоров'я, розмір сектора послуг займає дедалі більшу питому вагу у загальній сумі споживчих витрат.
На величину споживчих витрат впливає багато факторів. Серед них головним є безподатковий доход (БД), або доход, що залишається у домашніх господарств після сплати податків, яким вони можуть вільно роспоряджатися. Але не весь безподатковий доход витрачається на споживання. Певна його частина заощаджується (З).
Крім поточного доходу, на споживання і заощадження впливає також довгостроковий доход. Практика показує, що споживачі обгрунтовують свої споживчі витрати, виходячи не тільки з поточного доходу, а й з врахуванням тих змін, які притаманні довгостроковому доходу. Для оцінки цього явища в аналітичній економіці існують дві теорії:
" теорія постійного доходу;
" гіпотеза життєвого циклу.
Постійний доход - це такий розмір доходу, який може отримувати сім'я якщо відкинути тимчасові і випадкові коливання. Відповідно до теорії постійного доходу, рішення домогосподарств стосовно споживання залежать в основному від постійного доходу. Цей підхід означає, що споживачі змінюють свої витрати не обов'язково пропорційно поточним змінам у доходах. Лише якщо ці зміни приймають стабільний характер, то споживачі відповідно змінюють свої щорічні витрати. Але якщо зміни у доході тимчасові, то значна частина приросту доходу, скоріше за все, буде заощаджуватись.
Коли домашні господарства в кожному періоді намагаються підтримати споживання на однаковому рівні, заощадження визначаються як різниця між поточним і постійним доходами.
Розрізняють вплив на споживання трьох основних шоків доходу: тимчасових, постійно виникаючих і очікуваних в майбутньому. За умов тимчасового шоку постійний доход змінюється незначно, тому споживання теж значно не змінюється. Поточні

 
 

Цікаве

Загрузка...