WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Систематизація і механізм функціонування - Реферат

Систематизація і механізм функціонування - Реферат

зазначеного нормативного рівня відрахування прибутку в резервний фонд припиняються. Зі зміною величини статутного фонду коригується й резервний фонд.
У цілому системаоподаткування МСП в Україні відповідає чинному законодавству. Основна ставка податку на прибуток встановлена на рівні 30 %, а податок на трансферт розподіленої частини прибутку за кордон- 15 %. Існують також податок на додану вартість, акцизний збір, місцеві податки і збори. Раніше зареєстровані МСП не платили податок на прибуток протягом перших п'яти років. Тепер для заново зареєстрованих спільних підприємств таку пільгу скасовано.
Розрахунково-кредитні операції (відносини) регулюються відповідними нормативними актами, діючими у процесі формування банківської системи ринкового типу. Грошові кошти МСП зараховуються на його поточний або валютний рахунок відповідно у Національному банку України і банку для зовнішньоекономічної діяльності. Спільному підприємству нараховуються певні проценти на кошти депозитних рахунків. За потреби йому можуть надаватись кредити на комерційних умовах вітчизняними або зарубіжними банками.
Фінансові результати діяльності МСП залежать від прийнятої ним системи обліку та якості звітності. МСП несуть відповідальність за дотримання встановленого порядку ведення та правильність обліку і звітності. Документи, що регулюють окремі аспекти обліково-аналітичної діяльності спільних підприємств, враховують їхні певні особливості, зокрема щодо складу витрат, які формують собівартість продукції (послуг). Виокремлюються і деталізуються витрати на рекламу й участь у виставках та ярмарках; витрати, пов'язані з експортом продукції, зарубіжними відрядженнями, представницькими функціями, аудиторськими послугами, інноваційною та маркетинговою діяльністю, валютними операціями тощо.
Для функціонування МСП важливе значення має страхування підприємницького ризику. Обов'язкове страхування його здійснюється державними і приватними компаніями. Чинним законодавством передбачене страхування: основних засобів (активів); частини оборотних коштів (виробничих запасів на складах МСП, напівфабрикатів власного виробництва); збитків від стихійного лиха; вантажів у процесі транспортування; майна від крадіжки зі зломом. Спільні підприємства зобов'язані оперативно інформувати страхову компанію про істотні зміни щодо об'єктів страхування, розмірів страхових сум та ступеня ризику.
Тенденції і проблеми розвитку МСП в Україні
Україна як незалежна держава, що продекларувала і активно здійснює курс ринкових перетворень, має порівняно невеликий досвід здійснення спільного підприємництва на власній території. За 1991-1995 роки створено понад 3 тисячі спільних підприємств різної галузево-функціональної спрямованості. Найбільша кількість (майже 90 %) МСП створена на двосторонній основі і функціонує у промисловості України. Частка українських партнерів у статутному фонді МСП коливалась від 40 до 90 % і в середньому дорівнювала 57%.
У створенні МСП на території України взяли участь майже 40 країн світу. Найбільш активні (за кількістю створених спільних підприємств) - США, Німеччина, Швейцарія, Австрія, Польща, Угорщина, Болгарія, Італія, Канада. Загальний обсяг іноземних інвестицій у створення і розвиток МСП на кінець 1995 року становив понад 2,2 млрд. дол. США.
Зараз уже можна констатувати певні тенденції щодо розвитку МСП в Україні. До таких тенденцій належать:
- відносно висока динаміка процесів створення, розширення масштабів, видів і сфер підприємницької діяльності;
- переважання партнерів по спільному підприємництву, які належать до промислове розвинених країн, що зумовлено потужністю, стратегічною орієнтацією і мобільністю капіталу цих країн;
- створення МСП переважно на двосторонній основі і заради здійснення промислової діяльності;
- орієнтація МСП на продукування видів продукції, якими світовий ринок практично насичений (наприклад, комп'ютерна техніка певних класів, офісні меблі) та сферу різноманітних послуг;
- обережність іноземних партнерів щодо великих за обсягом інвестицій (особливо в обробну промисловість), зумовлена відсутністю надійних гарантій їхнього правового захисту, стратегією виходу на практично малознайомий і тривалий час закритий український ринок;
- активна участь у формуванні МСП малих зарубіжних фірм і компаній, зорієнтованих на швидку віддачу невеликих інвестицій або комерційну вигоду від разових операцій, нерідко суто посередницьких чи відверто спекулятивних;
- зосередження МСП передовсім у науково-технічних і виробничо-промислових центрах і регіонах України, зокрема Києві, Київській, Львівській, Донецькій та Одеській областях, бажання і намагання формувати більш-менш потужні центри підприємницької діяльності.
Заслуговує на увагу виявлена аналітичним шляхом низка причин недостатньо високої результативності діяльності МСП з погляду вирішення організаційно-економічних завдань і пріоритетів України у сфері спільного підприємництва. Ці причини можна звести до такого:
o потенціал іноземного інвестування виробництва більшості товарів споживчого призначення обмежений загальною експортною орієнтацією найконкурентоспроможніших корпорацій на світовому ринку;
o участь іноземних інвесторів у активній структурній перебудові економіки України є зараз ненадійною, оскільки триває очевидна їхня заінтересованість у місцевій сировині, металі та продуктах первинної обробки;
o масштабне технолого-технічне переоснащення виробництва насамперед у пріоритетних галузях народного господарства ускладнюється завдяки інтернальній (внутрішній) орієнтації інвестиційної політики іноземних фірм, використанні МСП як каналу доступу до науково-технічного потенціалу українських суб'єктів господарювання;
o переваги використання традиційної товарної й територіальної (географічної) структури експортно-імпортної діяльності обмежують участь МСП у необхідній прискореній диверсифікації виробництва багатьох господарських утворень;
o підготовка та підвищення кваліфікації національних кадрів, здатних ефективно керувати підприємницькою діяльністю, входять у певне протиріччя із природним прагненням іноземних партнерів використовувати в основному наявних місцевих працівників високої кваліфікації, не вкладаючи відповідні кошти у формування дійової системи управління персоналом.
Практика сучасного господарювання свідчить про наявність політико-правових, організаційно-структурних та соціально-психологічних проблем створення і функціонування МСП на різних рівнях управління спільним підприємництвом - внутрішньовиробничому, галузевому, регіональному, державному та міжнародному (рис. 9.6). Вирішення цих проблем вимагає формування зовнішнього і внутрішнього середовища спільної підприємницької діяльності, власної стратегії розвитку, ефективної системи управління МСП.

 
 

Цікаве

Загрузка...