WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Систематизація і механізм функціонування - Реферат

Систематизація і механізм функціонування - Реферат

Систематизація і механізм функціонування
Всебічний аналіз розвитку міжнародних спільних підприємств потребує їхньої систематизації з погляду способів і форм організації структури безпосередніх учасників; джерел, способів і структури вкладення коштів у статутний фонд; видів діяльності (рис. 9.4).
Систематизація МСП за сукупністю таких ознак, з одного боку, відбиває макро- та мікромотивації їх створення, а з іншого-дозволяє поглиблено аналізувати розвиток таких підприємств, методи і специфіку регулювання їхньої діяльності. Названі ознаки мають також важливе значення для проведення комплексного аналізу. Наприклад, систематизація МСП за способом організації важлива тому, що законодавче встановлені організаційно-правові форми підприємств можуть значно різнитись у різних країнах, що приймають.
Стосовно встановлення мотивації безпосередніх партнерів та ступеня їхнього можливого впливу на подальшу розробку стратегії є принципово важливим встановити, на яких засадах партнери візьмуть участь у формуванні статутного фонду МСП.
Участь на паритетних засадах треба розглядати як доказ рівноправного співробітництва та взаємного визнання партнерів. Вона практично є майже ідеальним способом організації підприємства з іноземним інвестуванням.
Більша частка іноземного капіталу має місце, якщо іноземний партнер бажає забезпечити максимальний контроль за господарською діяльністю спільного підприємства. Вона необхідна також у випадку, коли вітчизняний партнер тимчасово не має фінансових коштів для того, щоб збільшити свою частку у статутному фонді МСП.
Менша частка іноземного партнера у статутному фонді МСП звичайно є малоприйнятною для зарубіжних фірм. Закордонні інвестори погоджуються з меншою часткою своєї участі в інтегрованому капіталі МСП, як правило, тоді, коли є можливість користуватися суттєвими пільгами для іноземного інвестування.
Класифікація МСП може здійснюватися і за іншими ознаками. Заслуговують на увагу такі, як сфера діяльності та розмір. Від того, в якій сфері діє спільне підприємство (промисловість, сільське господарство, виробнича і соціальна інфраструктура, науково-технічне проектування, фінансові послуги тощо), залежать пільги або обмеження, норми регулювання діяльності. Розмір МСП (малі, середні, великі) може визначатися за різними параметрами: величина статутного фонду, чисельність персоналу, вартість активів, обсяг продукції. При цьому у період створення таких МСП важливим показником стає розмір декларованих або реально внесених іноземних інвестицій.
На етапі створення МСП у його установчих документах і техніко економічному обгрунтуванні вирішуються принципові питання управління й кадрового забезпечення, формується організаційно-економічний механізм функціонування.
Зрозуміло, що, функціонуючи у реальному середовищі на території України, різні спільні підприємства мають і певні особливості господарської діяльності, зв'язані з дією низки зовнішніх чинників і внутрішньою специфікою. Проте існує загальновизнаний організаційно-економічний механізм функціонування МСП, структуро-утворюючі основні елементи якого зображені на рис. 9.5.
Першочерговою і найважливішою функцією директорату має бути управління персоналам. Чисельність персоналу МСП не регламентується, а погоджується партнерами. Самостійно вирішуються питання наймання і звільнення працівників, форми і розміри оплати праці, матеріального заохочення. При цьому умови оплати праці вітчизняних працівників, режим їхньої роботи та відпочинку, соціального забезпечення і страхування регулюються чинним в Україні законодавством. На іноземних працівників МСП поширюється встановлений для них режим роботи та чинне вітчизняне законодавство щодо деяких умов праці. Умови оплати праці і пенсійного за-безпечення визначаються, як правило, трудовим договором з кожним іноземним працівником МСП. Платежі для майбутнього пенсійного забезпечення цих працівників перераховуються у відповідні фонди країн їхнього постійного проживання у відповідній валюті. Передбачається можливість переказу невикористаної частини заробітної плати іноземців за кордон в іноземній валюті.
Матеріально-технічне забезпечення МСП здійснюється з використанням внутрішнього й зовнішнього ринків. Транспортне обслуговування регулюється нормами і правилами внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів.
Успішна міжнародна підприємницька діяльність можлива лиш за умови активних маркетингових досліджень. Останні звичайно охоплюють здійснювані у певній послідовності такі основні організаційно-економічні заходи: визначення структури власної служби маркетингу; вивчення середовища міжнародного маркетингу; пошук прийнятних ринкових ніш і розробка стратегії виходу на міжнародний ринок; здійснення наступальної реклами, вибір найефективніших її видів і форм оповіщення клієнтів про переваги пропонованих товарів.
МСП самостійно здійснюють стратегічне і поточне планування виробництва, а також визначають порядок реалізації продукції та послуг. Планування виробництва базується на результатах маркетингових досліджень і портфеля замовлень, сформованого укладенням вітчизняних і міжнародних угод (договорів, контрактів). Звичайно МСП реалізують власну продукцію, використовуючи вітчизняні системи збуту, оптову і роздрібну торгівлю, зовнішньоторговельні організації.
Спільні підприємства особливо ретельно мають підходити до проблеми розподілу і використання прибутку. Балансовий (валовий) прибуток визначають відрахуванням із загальної виручки від реалізації витрат на виробництво, суми виплати відсотків за кредит, а також величини штрафів, пені, неустойки. З балансового прибутку створюють фонди відтворення і резервний, здійснюють страхові платежі. Залишається прибуток, що підлягає оподаткуванню. Цей прибуток є джерелом відповідних платежів у бюджет та створення фонду коштів, спрямованих на матеріальне заохочення працівників і соціальний розвиток підприємства.
Після таких операцій формується остаточний (чистий) прибуток, котрий має бути розподілений між партнерами пропорційно внеску до статутного фонду МСП. При цьому можуть передбачатись різні варіанти використання прибутку зарубіжного учасника: трансферт (репатріація) всього або частини прибутку, купівля товарів для власних потреб; по імпортозамінюючій продукції-трансферт прибутку через закупівлю товарів або згідно з конкретними домовленостями.
Склад конкретних фондів, спрямовуваних на відтворення матеріально-технічної бази та соціальний розвиток підприємства, порядок їх утворення і використання фіксуються в установчих документах. До цього варто додати обов'язковість формування резервного фонду в розмірі не менше 25 % статутного фонду, який використовується для забезпечення сталості функціонування МСП та можливості здійснення господарського маневру за нагальної потреби. За умови досягнення

 
 

Цікаве

Загрузка...