WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Види підприємств в Україні - Реферат

Види підприємств в Україні - Реферат

громадянства.
Отже, оренда як економічна категорія є формою відносин між власником, котрий безпосередньо не веде господарство на даному державному підприємстві, в організації, та юридичне вільним і економічно самостійним суб'єктом - підприємцем, якому власник (орендодавець) передає за орендну плату майно на основі договору в строкове платне володіння і користування.
Існують два типи орендних відносин: 1) оренда як форма приватизації об'єктів державної власності; 2) оренда як форма економічних відносин у недержавному секторі економіки. Другий тип оренди сьогодні ще не дуже поширений, хоч підприємства, які базуються на недержавних формах власності, і почали активно розвивати орендні відносини.
Головною умовою розвитку й ефективного функціонування оренди є перетворення відносин власності і системи соціально-економічних відносин у цілому, ліквідація адміністративно-командної системи управління. Оренда може стати тією перехідною формою, яка допоможе перейти від державно-монополістичної власності до різноманітних форм власності, вільного підприємництва.
Конкретний механізм розвитку орендного підприємства визначається істотними умовами договору оренди. Цими умовами є:
1) об'єкт оренди (склад і вартість майна);
2) строк, на який укладається договір;
3) орендна плата;
4) порядок використання амортизаційних відрахувань;
5) відновлення орендованого майна та умови його повернення; 6) виконання зобов'язань.
Орендна плата є економічною формою доходуорендодавця-власника, який він одержує за своє майно, передане у строкове платне володіння і користування орендарю. Основним складовим елементом орендної плати є амортизаційні відрахування, тобто відшкодування орендодавцю вартості орендного майна. Другий елемент орендної плати - відсоток від доходу орендаря, оскільки майно береться в оренду з метою одержання доходу. А одержати доход орендар може лише за умови передачі йому майна орендодавцем у тимчасове користування.
Передаючи в оренду майно, орендодавець розглядає його як певну вартісну величину, що зростає. У цьому полягає суть його інтересів. Тому величина орендної плати непостійна. У розвинутих країнах за базу для визначення величини доходу береться банківський відсоток. Проте в Україні через формальну роль банків у господарському житті, суб'єктивізм у встановленні позичкового відсотка це зробити об'єктивно не-можливо.
Існують грошова форма орендної плати, натуральна і грошово-натуральна. Розмір орендної плати може бути змінено на вимогу однієї із сторін у разі зміни цін і тарифів та в інших випадках, які передбачені законодавче. Формула орендної плати (О) така:
О = Фі-1 .В,
де Фі-1- залишкова вартість орендного майна на момент передачі його в оренду; В - рівень банківського відсотка.
Формула орендної плати за умови, коли орендне підприємство зобов'язується забезпечити своєчасне відтворення орендованого майна самостійно, має такий вигляд:
О = (Фі-1+ ) В,
де Рі - амортизація на реновацію, залишена у розпорядженні підприємства в і-му році; В - рівень банківського відсотка.
Після відрахування з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) вартості матеріальних витрат, амортизації (якщо вона не входить в орендну плату), орендної плати, податків і платежів у бюджети різних рівнів, розрахунків з іншими партнерами утворюється орендний доход. Усі платежі повинні бути строго фіксованими, що ставить величину орендного доходу тільки у залежність від ефективності та якості діяльності орендного колективу. З орендного доходу формуються такі фонди: 1) ризику (фінансовий резерв), 2) розвитку виробництва, науки і техніки, 3) соціального розвитку, 4) єдиний фонд оплати праці.
Найперспективнішою формою оренди, яка широко застосовується в західних країнах, є лізинг. Лізинг - це довгострокова оренда машин, устаткування тощо. Вона являє собою по суті новий спосіб фінансування й активізації збуту, що грунтується на збереженні права власності на товар за орендодавцем.
Механізм даної форми оренди полягає в тому, що компанія-орендодавець спеціально закуповує для конкретного орендаря на його прохання майно у виробника, фінансує його, здійснює технічне обслуговування наданих в оренду засобів праці.
Переваги лізингу пов'язані з тим, що він дає можливість швидко переходити на нову технологічну базу, не вимагає значних одноразових затрат, дає змогу звільнитися від обслуговування і зосередити всі зусилля на ефективному використанні нової техніки. Стрімкий розвиток лізингу у країнах із ринковою економікою пояснюється передусім необхідністю активізації інвестиційної політики. У 80-х роках спеціалізовані лізингові фірми поступалися тільки інформаційним. В Японії щорічний приріст лізингових операцій становить 25-30%, а за деякими видами наукоємної, високотехнічної продукції - ще вищий.
Комплексна робота щодо розвитку лізингу проводиться і в Україні. В 1991 р. функціонувало понад 200 підприємств, які надавали у тимчасове користування різні засоби праці. Певний досвід роботи у цьому напрямі вже нагромаджений Рес-публіканським комерційним центром. Це - орендне підприємство, метою якого є всебічне сприяння формуванню ринку засобів виробництва і матеріально-технічних ресурсів.
Запитання та завдання для обговорення
1. Тривалий час в марксистській літературі кооперація розглядалась як одна з форм державного капіталізму. Доведіть помилковість цього.
2. Ви збираєтеся вступити в кооператив. Що для цього треба? Охарактеризуйте свої дії.
3. Чому в кооперативі висока заробітна плата? Поясніть.
4. Розкрийте систему цін у кооперативному секторі.
5. Розподіл за акціями - це розподіл за капіталом і тому є соціальне несправедливим. Чи правомірне таке твердження? Прокоментуйте його.
6. Як ви пояснюєте той факт, що власники привілейованих акцій, як правило, позбавляються права голосу на зборах акціонерів. Чи справедливо це?
7, Страхова компанія "Омета-інстер" оголосила про початок розпов-сюдження своїх простих іменних акцій для громадян та організацій. Ви побажали купити дві акції. Які ваші дії? Розкажіть.
8. Щоб акціонерне товариство не опинилося в руках ділків тіньової економіки, які заходи для цього треба передбачити?
9. Назвіть характерні риси оренди. Які, на вашу думку, існують аргументи "за" і "проти" цієї форми підприємництва?
10. Як визначаються орендна плата та орендний доход?
11. Розкрийте значення лізингу в інвестиційному процесі.

 
 

Цікаве

Загрузка...