WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Види підприємств в Україні - Реферат

Види підприємств в Україні - Реферат

Тема: Види підприємств в Україні
План
1. Сутність, функції та типи кооперативів.
2. Акціонерні товариства.
3. Орендні підприємства.
Література:
1. Основи економічної теорії: підручник: Кн.2/ за ред. Ю.Ніколенка. - К.: Либідь, 1998.-гл.3.
2. Мочерний С. Основи економічних знань. - К.: Феміна, 1995.- т.14, 2.
Основні поняття:
" акціонерне товариство;
" виробничі кооперативи;
" відкрите акціонерне товариство;
" дивідент;
" збори акціонерів;
" закрите акціонерне товариство;
" кооператив;
" лізинг;
" оренда;
" рада акціонерного товариства;
" споживчі кооперативи.
1. КООПЕРАТИВНИЙ СЕКТОР ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ
Поряд з малими підприємствами важливою формою підприємництва є кооперативні форми господарювання. Слід зауважити, що дана форма підприємницької діяльності в колишньому СРСР тривалий час (аж до другої половини 80-х років) обмежувалася. Вона розвивалася лише у формі колгоспів та споживчої кооперації. Причому колгоспи втратили свою кооперативну суть і фактично перетворилися у державні підприєм-ства.
Чим пояснюється таке ставлення до кооперативів? Щоб відповісти на це запитання, необхідно згадати історію їх розвитку. В перші роки радянської влади кооперації приділялася значна увага. В. І. Ленін у роботах "Чергові завдання Радянської влади", "Про продподаток" указував на необхідність кооперування дрібних товаровиробників. Уже на основі цих робіт у нашій літературі нерідко робилися висновки, що Ленін завжди виступав за широкий розвиток кооперативів. Але це не так. Саме в названих працях були закладені помилкові погляди на кооперацію, від яких Ленін пізніше відмовився, але не відмовилися його послідовники. В цих ленінських працях кооперація розглядалася як державно-капіталістичне підприємство. Головна характерна риса таких кооперативів зводилася до того, що вони підлягали обліку й контролю з боку держави. Тому кооперативи й вважалися перехідною формою від капіталістичних до "послідовно соціалістичних" державних підприємств.
Пізніше в роботі "Про кооперацію" В. І. Ленін визнає по-милковість цих положень. Він пише, що треба докорінно змінити наші погляди на соціалізм, що соціалізм - це лад цивілізованих кооператорів. Однак до цього тоді не прислухалися. Більше того, дана стаття була опублікована із застереженням, що в ній викладені думки хворої людини. Тоді рішуче пропагувалася теза, що кооперація - це державно-капіталістичне підприємство, а тому дана форма господарювання поступово згорталася як така, що не відповідає природі соціалістичного ладу. В 1961 р. була ліквідована остання її форма - промислова кооперація.
Таким чином, хибна теорія і хибна практика принесли нашому суспільству чимало шкоди. Потрібно було дуже багато часу, щоб переконатися, що розвиток кооперативних форм господарювання - об'єктивно необхідний, що він органічно притаманний прогресивному економічному розвитку суспільства в сучасних умовах.
Сьогодні кооперативне підприємництво розгортається на грунті прийнятих Верховною Радою України законів про підприємницьку діяльність. Виходячи з них, можна дати таке визначення кооперативного підприємства: кооператив є суспільною організацією громадян, які добровільно об'єдналися для спільної господарської та іншої діяльності на основі належного їм на правах власності, орендованого або наданого в безоплатне користування майна, самостійності, самоврядування і самофінансування, а також матеріально? заінтересованості членів кооперативу та якнайповнішого поєднання їхніх інтересів з інтересами колективу і суспільства.
Майно кооперативу може формуватися за рахунок:
а) грошових або матеріальних внесків членів кооперативу;
б) доходів від виробничої діяльності;
в) продажу акцій;
г) переданого в безкоштовне користування державного майна;
д) оренди обладнання державних підприємств.
За рахунок цих джерел формується майновий фонд членів кооперативу, який включає вартість основних виробничих і оборотних фондів, цінні папери, акції, грошові кошти й відповідну частку в матеріальних цінностях інших підприємств і організацій. Члену кооперативу щорічно нараховується частина прибутку залежно від частки у пайовому фонді. Ці відносини регулюються статутом кооперативу.
Пай є власністю членів кооперативного підприємства. Але право розпоряджатися своїм паєм за власним розсудом їм надається лише після припинення членства в кооперативі. При цьому пай може бути виданий натурою, грошима або цінними паперами.
Організація кооперативу здійснюється виключно на добровільних засадах. Для цього необхідно розробити його статут і прийняти на відповідних зборах. Статут разом із заявою передається у виконавчий комітет районної чи міської Ради народних депутатів. Ці документи мають бути розглянуті протягом місяця.
Трохи складніший порядок організації кооперативу перед-бачається лише в двох випадках:
а) для кооперативів, що створюються при підприємствах, мати погодження з відповідним підприємством;
б) кооперативи, діяльність яких пов'язана з використанням землі, інших природних ресурсів, перед реєстрацією статуту мають одержати дозвіл відповідного компетентного органу на виділення їм ділянки землі та користування природними ресурсами.
Велике значення для розвитку кооперативів має зняття обмежень щодо членства в них дієздатних осіб. Членом кооперативу може бути кожний громадянин, причому на умовах як первинної, так і вторинної зайнятості (у вільний від основної роботи час). Вступ у члени кооперативу, як і праця в ньому, згідно з трудовою угодою, здійснюється без погодження з адміністрацією за місцем основної роботи. Необхідно мати на увазі й таке: працівники державних або громадських підприємств можуть бути членами лише одного виробничого кооперативу.
Господарську діяльність кооперативи ведуть на основі повної самостійності та самоокупності. Законодавство гарантує невтручання держави в здійснення господарських функцій кооперативних підприємств, неприпустимість обмеження Їхніх прав та інтересів з боку органів державної влади й управління.
Кооперативним господарствам забезпечуються рівні права з державними підприємствами та іншими суб'єктами господарювання. Вони самостійно визначають напрями виробництва, його структуру й обсяг, розпоряджаються виробленою продукцією та доходами, встановлюють економічні зв'язки й кооперацію з іншими підприємствами в галузях матеріально-технічного постачання та збуту продукції,

 
 

Цікаве

Загрузка...