WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оцінка ризиків проекту - Реферат

Оцінка ризиків проекту - Реферат

пошкодженого майна, повторним встановленням обладнання, неодержанням орендної плати;
- ризики, що підлягають обов'язковому страхуванню (від нещасних випадків на виробництві, від захворювань, від пошкодження майна, від викладення транспортних засобів).
Вищенаведені види ризиків зустрічаються в будь-якому проекті. Для їх зниження використовуються методи управління ризиками, опис яких подано наприцінці цього розділу.
4. Проектні ризики зумовлені особливостями його життєвого циклу. Для оцінки ризику при виборі варіанта інвестування можна застосувати метод експерних оцінок ризиків у різних фазах проекту.
При аналізі ризиків у передінвестиційній фазі оувнюють фінансово-економічну життєздатність проекту, організаційно-технічний потенціал, функції та завдання основних учасників, виконувані роботи й рівень гарантій по інвестиціях та кредитах.
В інвестиційній фазі оцінюють структуру управління проектом, перебіг реалізації проекту і якість виконання проектних робіт.
В експлуатаційній фазі оцінці підлягають фактори, які негативно влпивають на реалізацію проекту. Це затримка будівництва, перевищення витрат, непогодженість щодо фінансування, неспроможність контрагентів, втручання держави, виникнення збитків, підвищення цін на сировину та енергоносії, некваліфіковане управління персоналом.
Аналіз ризиків у передінвестиційній фазі лежить в основі вибору варіанта інвестуваня, однак при цьому прогнозуються ризики і в інвестиційній та експлуатаційній фазах.
Як приклад застосування методу експертних оцінок ризиків рекомендується нижче наведена схема.
Оцінка ризиків у різних фазах проекту
Фактор ризику Пріорітет
V Середня оцінка P Вага
W Ймовірність
P x W
1 2 3 4 5
1. Передінвестиційна фаза
1. Розробка концепції проекту (правильна, помилкова) 3 8 0.4 3.2
2. Ефективність інвестицій (ефект є, ефекту немає) 1 6 4 24
3. Місце розтащування об'єкта (доступне, важкодоступне) 3 5 0.4 2
4. Ставлення місцевої влади (констурктивне, деструктивне) 3 5 0.4 2
5. Прийняття рішення щодо інвестування (витрати мінімальні, вигоди максимальні) 3 7 0.4 2,8
Разом 34
2. Інвестиційна фаза
1. Платоспроможність фірми (стабільна, нестабільна) 1 9 4 36
2. Зміна в технічному й робочому проектах (немає змін, істотні зміни) 3 7 0.4 2.8
3. Зрив строків будівництва (немає, ризик значний) 2 9 2.2 19.8
1 2 3 4 5
4. Зрив строків поставок сировини, матеріалів, комплектуючих (немає, ризик значний) 2 8 2.2 17.6
5. Кваліфікація персоналу (висока, низька) 3 3 0.4 1.2
6. Підвищення цін на сировину, енергію, комплектуючі через інфляцію (понад 5%, понад 100%) 3 4 0.4 1.6
7. Підвищення вартості обладнання внаслідок влютних ризиків (понад 5%, понад 10%) 3 3 0.4 1.2
8. Невиконання контрактів партнерами (немає, ризик значний) 3 5 0.4 2
9. Підвищення витрат на зарплату (понад 5%, понад 100%) 3 4 0.4 1.6
10. Підвищення витрат у зв'язку з несподіваними державними заходами податкового і митного регулювання (немає, ризик значний) 3 8 0.4 3.2
Разом 87
3. Експлуатаційна фаза
1. Забезпеченість обіговими коштами (висока, низька) 3 6 0.4 2.4
2. Поява альтернативного продукту (конкурентоспроможність висока, низька) 3 5 0.4 2
3. Рівень інфляції (низький, високий) 3 4 0.4 1.6
4. Неплатоспроможність споживачів (незначний час, тривалий час) 2 8 2.2 17.6
5. Зміна цін на сировинк, матеріали, перевезення (падіння на 10%, зростання на 10%) 2 4 2.2 8.8
6. Надійність технології (достатня, недостатня) 3 4 0.4 1.6
7. Щомісячне зростання ставки рефінансування (до 5%, понад 5%) 3 3 0.4 1.2
8. Недостатній рівень заробітної плати (зростання на кожен процент інфляції, зниження при зростанні інфляції) 2 8 2.2 17.6
9. Загроза забруднення довкілля (є, немає) 3 2 0.4 0.8
10. Ставлення др проекту населення і влади (позитивне, вкрай негативне) 3 3 0.4 1.2
Разом 54.8
Всього по фазах проекту 175
По кожній фазі проекту складається вичерпний перелік факторів ризику. При цьому кожен фактор характеризується показниками пріоритету та питомої ваги кожного фактора і їх сукупності. Значення пріоритетів і питомих ваг визначаються експертним шляхом.
У прикладі наведено три пріоритети (1, 2, 3 ). Вони зумовлюють значення ваг. Перший і останній пріоритети визначають відповідно мінімальне і максимальне значння. Скажімо, відношення ваг, що відповідають першому й третьому пріоритетам, дорівнює "10". Якщо позначити всі фактори ризику в третьому пріоритеті як "х", то середньоарифметичне значення в першому пріоритеті становитиме "10х". Вага фактора ризику в другому пріоритеті становитиме (10+1)/2 = 5.5х.
У прикладі враховано 25 факторів ризику. Питома вага фактора ризику в третьому пріоритеті дорівнює 0.4. У другому відповідно - 2.2., у першому - 4.
Максимальний ризик - 250 (25 · 10), мінімальний - 25.
У прикладі експерти ставили оцінку з ранжируванням від кращих - "1" до гірших - "10". Потім одержані в процесі експертизи бали підсумовуються за всіма показниками з урахувнням вагових коефіцієнтів і складається узагальнена оцінка ризиків. Якщо узагальнена оцінка ризику дорівнює від 25 до 100, проект відноситься до малоризикованих, від 100 до 160 - до середньоризикованих, від 160 до 250 - до високоризикованих. У прикладі вона дорівнює 175. Отже, проект належить до високоризикованих.
5. Ідея кількісного підходу до оцінки ризику грунтується на тому, що невизначеність може бути поділена на два види.
Якшо невизначені параметри спостерігоються досить часто за допомогою статистики або імітаційних експериментів, то можна визначити частоти появи даних подій. Такий тип невизначеності має назву статистичної невизначеності. При достатній кількості спостережень частоти розглядаються як наближене значення ймовірностей подій.
Якщо окремі події, які нас цікавлять, повторюються досить рідко або взагалі ніколи не спостерігалися і їх реалізація можлива лише в майбутньому, то має місце нестатистична невизначеність. У цьому випадку використовується суб'єктивна ймовірність, тобто експертні оцінки її величини. Концепція суб'єктивної ймовірності грунтується не на статистичній частоті появи події, а на ступені впевненості експерта в тому, що задана подія відбудеться.
Методологічною базою аналізу і ризику інвестиційних проектів є розгляд вихідних даних як очікуваних значень певних випадкових величин з відомими законами ймовірнісногорозподілу. Математичний аппарат, використовуваний при цьому підході, розглядається докладно в курсах теорії ймовірності та математичної статистики.
Законом розподілу випалкової величини називається закон відповідності між можливими значеннями випадкової величини та їх імовірностями.
Наприклад, доходність певного інвестиційного проекту може характеризуватися наведеним нижче законом розподілу:
Розподіл доходу проекту за ймовірністю одержання
Ймовірність одержання доходу
(Р) Рівень очікуваного доходу (Х)
(умовн. од.)
0,2
0,5
0,3 200
800
1000
Випадкова величина, яка набуває певних окремих значень, називаєтсья дискретною.
Таблиця є прикладом закону розподілу дискретної випадкової величини.
Закон розподілу характеризується кількома показниками, зокрема математичним очікуванням, дисперсією, середньоквадратичним відхиленням, коефіцієнтом варіації.
Математичним очікуванням, або середнім очікуваим значенням випадкової

 
 

Цікаве

Загрузка...