WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Оцінка ризиків проекту - Реферат

Оцінка ризиків проекту - Реферат

ТЕМА: ОЦІНКА РИЗИКІВ ПРОЕКТУ
ПЛАН
1. Цілі і завдання аналізу проектних ризиків.
2. Поняття проектних ризиків
3. Причини виникнення, класифікація та способи зниження проектних ризиків
4. Критерії оцінки ризику при виборі варіанта інвестування
5. Кількісний підхід до оцінки ризику
6. Аналіз чутливості
7. Аналіз сценаріїв
8. Імітаційний метод Монте-Карло
9. Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень
10. Метод визначення дисконтної ставки з урахуванням ризику
11. Управління проектними ризиками
Література:
1. Брігхем Є.Ф. Основи фінасового менеджменту. - Київ, "Молодь", 1997.
2. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами. - Москва, "Финансы и статистика", 1997.
3. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси. - Київ, "Основи", 1993.
4. Мертенс А. Инвестиции. - Киев, Киевское инвестиционное агентство, 1997.
5. Холт Р., Барнес С. Планирование инвестиций. - Москва, "Дело", 1994.
6. Lumvy St. Investment Appraisal and Financial Decisions/. - London, Chapman & Hall, 1994.
7. Унковская Т.Е. Финансовое равновесие предприятия. - киев, "Генеза", 1997.
1. Метою аналізу проектних ризиків є надання оцінки всім видам ризиків проекту, а також визначення:
а) можливих шляхів зниження ризиків;
б) ступеня доцільності реалізації проекту за нвявного рівня ризику та способів його зниження.
Аналіз проектних ризиків передбачає вирішення таких завдань:
- виявлення ризиків проекту;
- оцінка ризику проекту;
- визначення чинників, що впливають на ризик;
- пошук шляхів скорочення ризику;
- врахування ризику при оцінці доцільності реалізації проекту;
- врахування ризику при оцінці доцільності реалізації способу фінансування проекту.
2.При оцінці проектів передбачається, що всі вихідні величини, зокрема величини грошових потоків, відомі або можуть бути точно визнчені. У реальній ситуації такого практично не буває. Параметри, які визначають величину грошових потоків, можуть набувати значень, які неабияк відхиляються від очікуваних.
Приміром, 1987 року на стадії розробки інвестиційного проекту побудови Євротунелю інвестиції оцінювались на суму $8 млрд, а на час відкриття тунелю ці інвестиції перевищили всі очікувані межі і склали $12,33 млрд. У практиці реалізації інвестиційних проектів таких прикладів чимало. Крім того, слід зважити на той факт, що в реальному бізнесі поширення інформації практично завжди має асиметричний характер, тобто, частина учасників проекту має важливу інформацію, якої не має решта учасників.
У цілому, інвестиційний проект на всіх стадіях його життєвого циклу подібний до складного організму. Його функціонування супроводиться переплетінням настільки різноманітних причинно-наслідкових взаємозв'язків, що передбачити їх з високою точністю практично неможливо
З огляду на це стає ясно, що детерміністський підхід не може бути міцним фундаментом для адекватного аналізу інвестиційних проектів. Більш прийнятним є схоластичний підхід, при якому аналітик усвідомлює, що він готує інформаційну базу для прийняття рішень в умовах непевності. Ступінь непевності в різних ситуаціях може бути відмінним, а отже, неоднаковим буде і ризик.
У цілому, ризик є складною для розуміння категорією, коріння якої сягає глибини філософських проблем причинності, випадковості, проблем пізнання світу та поводження цілеспрямованих систем. Напевне тому, доволі нелегко дати всеосяжне й чітке визначення ризику, запроаонувати універсальну кількісну міру його оцінки.
Існує принаймні два підходи до визначення ризику - у термінах втрат і збитків та в термінах непевності.
У термінах втрат ризик визначається як імовірність того, що збитки перевищать певне значення. Існує також визначення ризику як математичного очікування втарт чи збитків.
В інвестиційному й фінансовому менеджменті найчастіше під ризиком розуміють мірк непевності в одержанні очікуваних доходів від заданих інвестицій.
Очевидно, що для загального визначення ризику слід виходити з того, за яких умов він виникає.
Система потрапляє в полк дії фактора ризику за наявності трьох умов:
1) система прагне до певної мети;
2) система має вибір шляху її досягнення;
3) вибір здійснюється в умовах непевності.
З огляду на це можна сформулювати загальне визначення ризику. Ризик - це міра непевності в досягненні системою заданої мети при обраному способі досягнення цієї мети.
Якщо прийняти це формулювання, то вищенаведене визначення ризику в термінах втрат є його окремим випадком, коли мета системи - існування без втрат і збитків.
Якщо конкретизувати загальне визначення ризику для аналізу проекту, то метою системи є одержання очікуваного рівня доходності, а способом досягнення мети - реалізція даного проекту. Тобто, ризик проекту - це міра непевності в одержанні очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту.
3.З огляду на причини виникнення, проектні ризики поділяються на такі види:
- ризик, пов'язаний з нестабільністю законодавства і наявної економічної ситуації, умов інвестування та використання прибутку;
- зовнішньоекономічний ризик (можливість запровадження обмежень на торгівлю й поставки, закриття кордонів тощо);
- ризик несприятливих політичних змін у країні чи регіоні;
- ризик неповноти й неточності інформації проекту;
- ризик мінливості ринкової кон'юнктури;
- ризик природніх катаклізмів;
- виробничо-технологічний ризик (аварії, вихід з ладу устаткування, виробничий брак тощо);
- ризик непердбачуваності дій учасників проекту.
Проектні ризики бувають зовнішні та внутрішні.
Зовнішні ризики, у свою чергу поділяються на непередбачувані і передбачувані.
Зовнішні неперлбачувані ризики зумовлені:
- зміною політичної ситуації та непердбачуваними державними заходами регулювання у сферах землекористування, оподаткування, ціноутворення, експорту-імпорту, охорони довкілля і т.д.;
- природними катастрофами (повенями, землетрусами, кліматичними змінами і т.п.);
- злочинами та несподіваним зовнішнім екологічним і соціальним впливом;
- зривами у створенні необхідної інфраструктури, банкрутствами, затримками у фінансуванні, помилками у визначенні цілей проекту.
Зовнішні непередбачувані ризики врахувати практично неможливо.
Зовнішні ж передбачувані ризики при аналізі проекту можна врахувати. До таких ризиків відносяться:
- ринковий ризик через погіршення можливостей одержання сировини, підвищення на неї цін, зміну вимог споживачів продукції, посилення конкуренції тощо;
- операційний ризик, пов'язаний з відступом від цілей проекту й неможливістю підтримання управління проектом;
- ризик шкідливого екологічного впливу;
- ризик негативних соціальних наслідків;
- ризик зміни валютних курсів;
- ризик непрогнозованої інфляції;
- ризик податкового тиску.
Внутрішні ризики поділяються на планово-фінансові, пов'язані зі зривомпланів робіт і перевитратою коштів, та технічні, пов'язані зі зміною технології, погіршенням якості продукції, помилками в проектно-технічній документації і т.д.
При аналізі ризиків важливо виділити групу ризиків, які можуть бути застраховані. Коли відбувається певна ризикова подія, інвестор має підстави сподіватися на відшкодування втрат, пов'язаних з цим ризиком.
До ризиків, які надаються до страхування, належать:
- прямі майнові збитки, спричинені демонтажем і переміщенням

 
 

Цікаве

Загрузка...