WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

підґрунтя, що з нього виникає і зростає їхня кваліфікація. Німецькі менеджери, як і їхні японські колеги, спрямовують свої зусилля на довготермінове зростання і стабільність своїх компаній, а не на короткотермінову максимі-зацію прибутку, що властиве американським менеджерам . Крім того, німецькі компанії готові погоджуватись на нижчі рівні доходів, ніж компанії США. Відносини між працівниками й менеджерами складаються в цілому добре , а висока вартість робочої сили в Німеччині стала для компаній важливим стимулом до нововведень. Німецькі фірми мають кращий рівень автоматизації, ніж чимало американських, і тому здатні більші витрати на робочу силу компенсувати вищою продуктивністю праці, однією з найвищих у світі.
Слабкі сторони німецької економіки
Німецька економіка також має свої вразливі місця. Ціна возз'єднання Німеччини виявилася далеко більшою, ніж це очікувалось, внаслідок чого зросли дефіцити бюджетів федерального, земельних і місцевих рівнів управління, а також спеціальні фонди возз'єднання. Вартість робочої сили зростає, а продуктивність праці падає. Затрати на одиницю праці в Німеччині стали 1991 р. такими ж, як і в інших країнах ОЕСР, хоча досі воні були нижчими, а на 1992 р. очікується, що вони стануть вищими34. Продуктивність праці, що впродовж 1973-1979 рр. була значно вищою, ніж у решті країн ОЕСР, стала нині практично однаковою. Чимало німецьких підприємств істотно залежать від державних субсидій. Виникає запитання: чи зможуть вони конкурувати в
Це є наслідком ролі банків у німецькій промисловості.
У загальнонімецькому страйку навесні 1992 р. брали участь працівники державної та комунальної служб.
"Сеппапу: Яресіаі Зцгуеу," ТЬе Есопошізі, р.Ю. ОЕСР-це Організація економічної співпраці та розвитку; до її членів належать країни Північної Америки, Західної Європи і Японія.
Розділ 7. Німеччина ідз
об'єднаній Європі, якщо субсидування буде припинено? Крім цих, існує ще низка інших проблем.
Демографія. У 1990 р. Німеччина мала від'ємний темп приросту населення, що вказує на відсутність його самовідтворення. Населення старішає, а кількість тих, котрі поповнюють робочу силу, постійно зменшується. Це означає, що водночас зі зростанням кількості пенсіонерів за віком збільшуватимуться видатки на соціальне забезпечення. В 1965 р. третина всіх німців була віком до 25 років. У 2000 р. лише чверть німців буде молодшою 25 років, а п'ята частина їх матиме за 6035. У 1992 р. вперше за післявоєнний період зареєстровано дефіцит бюджету соціального забезпечення. А це означає, що слід взяти під контроль витрати і зменшити розміри допомог на випадок хвороби. Крім того, щоб ліквідувати відмінність між рівнями життя в колишніх Східній та Західній Німеччинах, німецька економіка повинна буде мати темп зростання принаймні 4% річно.
Німецька промисловість. У Німеччині відчувається брак підприємництва. Вираз "людина, котра сама себе створила", має тут радше негативний відтінок36. Панує нехіть до ризику, помилка має сильний соціальний розголос, тому присутнє небажання створювати нові підприємства . Ринок капіталів розвинений недостатньо. Законодавство про працю на практиці перешкоджає створенню нових компаній. У сталеливарній, суднобудівній, вуглевидобувній та інших галузях із високою зайнятістю Німеччина поступилася своїми позиціями таким країнам, як Південна Корея. Німеччина не може змагатися зі Сполученими Штатами у створенні нових підприємств, а з Японією-у швидкій комерціалізації нових виробів . У порівнянні зі Сполученими Штатами і Японією вона відстає в електронній і комп'ютерній промисловостях. Вона має відносно високий ступінь державної власності в електроенергетиці, телекомунікаціях та інших галузях, що обмежує розвиток підприємництва та інноваційних процесів.
35 "Сеппапу: ЗресіаІ Зигуеу", ТЬе Есопоюіаі, р.5. 30 Мабуть, у Німеччині не міг би з'явитися свій Сем Волтон.
Рогіег, Сотреііііуе Асіуапіаде, р.377. 38 Рогіег, р.353. 25
194 Частила 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
ПІДСУМКИ
Німецька економіка-це досить вдалий зразок модифікованої ринкової економіки. Уряд намагався запровадити вільноринкову економіку, і він досяг своєї мети, якщо говорити про виробництво і розподіл-вони були сформовані ринковими силами зовсім так само, як у Сполучених Штатах і Японії. Та все ж уряд Німеччини відіграє важливу роль, зокрема у сфері програм соціального забезпечення, що за своєю всеохопністю належать до найкращих у світі. Приблизно половина урядових видатків стосується сфери соціальних виплат, і це свідчить про той ступінь, що його досягла Німеччина як держава достатку. Головною проблемою, що стоїть перед Німеччиною сьогодні, є вартість возз'єднання: на кінець цього десятиріччя сума витрат, потрібних для того, щоб піднести колишню Східну Німеччину до рівня колишньої Західної Німеччини, може сягнути 1 трлн. доларів США.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
1. Розгляньте роль уряду на початку економічного розвитку Німеччини.
2. Чому Німеччина називається країною з соціально-ринковою економікою?
3. Якими були ті чинники, що найбільше сприяли розвиткові німецької хімічної промисловості?
4. Розгляньте стосунки між промисловою і банківською сферами Німеччини.
5. Що таке співвизначення? Чи міг би цей принцип спрацювати у Сполучених Штатах Америки?
6. Німецька система професійного навчання розглядається багатьма як найкраща у світі. Чи могла б вона діяти у Сполучених Штатах?
7. Німецькапромисловість сягає світового рівня у низці галузей, проте відстає в деяких інших. Розгляньте це.
8. Які переваги має німецька економіка над американською?
Ardagh, John. Germany and the Germans. London: Hamish Hamilton,
1990. Chandler, Alfred D. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial
Capitalism. Cambrige: Harvard University Press, 1992, pp. 474-486. "Germany: Special Survey". The Economist, London, May 23-29, 1992,
pp. 1-18. Kellehr, Katerine. "The New Germany". The Brookings Review, Vol.10,
No.l (Winter 1992), pp.18-25. Mead, Walter Russel. "Coming to Terms with the New Germany".
World Policy Journal (Fall 1990), pp.590-602. OECD Economic Surveys. Germany. Paris: OECD, 1991. Pond, Elizabeth. "Germany in the New Europe". Foreign Affairs,
Vol.71, No.2 (Spring 1992), pp.114-130. Porter, Michael. The Competitive Advantage of Nations. New York:
Free Press, 1989, pp.353-382.
Rapoport, Clara. "Why Germany Will Lead Europe". Fortune (September 21, 1992), pp.149-158. Smyser, W.R. The Economy of United Germany: Colossus at the
Crossroads. New York: St.Martin's Press, 1992.
653539

 
 

Цікаве

Загрузка...