WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

на фонди заробітної плати комерційних підприємств.
Видатки
У 1991 р. урядові витрати сягнули 43.4% ВНП і 44.7% ВВП Німеччини . Внаслідок входження колишньої Східної Німеччини в об'єднану Німеччину видатки на всіх владних рівнях зросли передусім через потребу відбудови інфраструктури східних земель. Житлове будівництво теж належить до основних напрямів підтримки з боку владних органів, воно активно фінансується і субсидується на всіх рівнях управління. Субсидії на будівництво житла підтримуються за рахунок застосування загальних податків, дотацій у вигляді менших відсотків і дозволів на прискорену амортизацію. Низка статей урядових видатків стосується освіти, транспорту та інших секторів економіки. Серед цих видатків-субсидії для сільського господарства, обробної промисловості, гірництва, транспорту. Різноманітні й значні видатки призначаються на соціальне забезпечення: 1991 р. загальна сума їх досягла 24.8% ВНП і 25.8% ВВП Німеччини^.
Німеччина, як і Сполучені Штати, є боржником. У 1991 р. борг німецького державного сектора становив 42.2% ВНП Німеччини, і очікується, що 1993 р. він досягне 48.8%, а 1995 р.- 51.5%. На відміну від Сполучених Штатів, у Німеччині переважна частина видатків стосується земельного й місцевого, а не федерального рівнів, але федеральний уряд несе відповідальність за половину загального боргу Німеччини. У 1991 р. державний борг німецького федерального уряду становив майже 28% ВНП Німеччини, тоді як державний борг уряду США-приблизно 58% їхнього ВНП28. Проте між державними боргами Німеччини та США існують істотні відмінності: німці призвичаєні бути ощадливими, а американці-ні;
обсяги німецького експорту перевищують обсяги імпорту, тоді як у Сполучених Штатах цього немає. Впродовж 1980-х років споживачі США витрачались на імпортну продукцію, а їхній уряд-на озброєння за відсутності податкових коштів на покриття цих витрат; цього не сталось у Німеччині, і це пояснює, чому Німеччина нині перебуває у кращому фінансовому стані, аніж Сполучені Штати.
28 Керогі о/Діє ВечІясЬє ВшкІєяЬапІс, 1991, рр.15,29.
27 Керогі о[ ІЬе СеиІясЬе ВішсІєзЬаоі, ... .
28 Керогі оґ ІЬе Оеиіясіїе ВипсІєяЬавІі, ... ; Есоаопис Керогі оі Чіе Ргеяі(1еп1. 1992 (ХУавІипдІоп, О.С.: и.З.СоуегшпепІ. Ргіпйпд Ойісе, 1992), рр.298,385.
190
Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
ОЦІНКА ЕКОНОМІКИ НІМЕЧЧИНИ
ТАБЛИЦЯ 7.4. Темпи зростання реального ВНП у Сполучених Штатах Америки, Німеччині та Японії (відсотки).
Роки Сполучені Штати Німеччина Японія
1981-1985* 2.5 1.2 3.8
1986 2.9 2.2 2.6
1987 3.1 1.5 4.3
1988 3.9 3.7 4.2
1989 2.5 3.8 4.7
1990 1.0 4.5 5.6
1991 -1.2 3.7 4.4
* Середньорічний показник
Джерело: Есойотіс Керогі о/ Оіе РгезМепі, 1993 (УаяЬіпд1оПі О.С.: й.5. Соуегптепі Ргіпііпд Оїїісе, 1993), р.471.
Німецькій економіці властиві свої сильні й слабкі сторони. Впродовж деякого проміжку часу по закінченні другої світової війни вона функціонувала дуже добре. В 1950-1964 рр. темп зростання її валового національного продукту дорівнював 6.7% річно порівняно з 3.1% у Сполучених Штатах Америки і 9.6% у Японії29. Упродовж періодів з 1960 по 1970 р. та з 1970 по 1980 р. німецька економіка за показниками загального її стану поступалася лише Японії і значно випереджала Сполучені Штати. Головним чинником, що сприяв успішному функціонуванню економіки, була спроможність монетарних органів Німеччини контролювати інфляцію. Щоправда, впродовж 1980-х рр. німецька економіка не функці-онувала так само добре, як японська чи американська, і все ж на кінець десятиліття вона мала низький рівень інфляції, керований дефіцит державного бюджету і значний надлишок експорту над імпортом. У таблиці 7.4 порівнюються реальні темпи зростання економік США, Німеччини і Японії в 1980-х і на початку 1990-х рр.
Сильні сторони німецької економіки
Однією із сильних сторін німецької економіки, про яку вже йшла мова, є система освіти з її найпершим пріоритетом-професійною освітою, що забезпечує підготовку висококваліфікованої робочої сили. А щодо возз'єднання Німеччини, то його наслідки в
Апдиз Масіоівоп, Есопогоіс Стоу/Оі іп Ще ІУе^І (Іхшаоп: АІІеп апсі ипугіп, 1964),
р.37.
Розділ 7. Німеччина
191
довготерміновому плані будуть, здається, позитивними, бо вона посилить своє становище економічного центру Європи. До другої світової війни Східна Німеччина була німецьким центром сучасної технології30. Німеччині властиві й інші сильні сторони, про що йдеться в наступних підрозділах.
Заощадження. Німеччина має високу норму заощаджень, що необхідне для накопичення капіталу. За посередництвом банківської системи ці заощадження переходять у промисловість. Для заохочення заощаджень
ТАБЛИЦЯ 7.5. Заощадження домашніх рОЗрОблЯЮТЬСЯ ПОДВТ-господарств Західної Німеччини у 1990 р. кові ПІЛЬГИ. Німецька (млрд. доларів США). податкова система, як
Різновид заощаджень Обсяг
Ощадні рахунки 435.7
Заощадження через позики 78.2
Страхування 401.8
Облігації 311.1
Акції 102.0
Ринок грошей 4.8
Зобов'язання скарбниці 240.9
Готівка 148.8
Ьшгі 143.5
Разом 1,866.8
Джерело: ПеиІзсЬез Іпзаіиі Гиг УйгІзсЬаЙз-їогвсЬипд, "Оіе УепподепзеіііЬопітеп гіег ргіуа-іеп НаизЬаНе іп Дег ВипДезгериЬІік ОеиІзсЬІапсі 1990", УосЬєпЬєпсШ, Аидияї 1991, р.437.
уже згадувалось, заохочує до інвестування замість споживання. У таблиці 7.5 наведено дані про заощадження родинних господарств у Німеччині 1990 р. за винятком Східної Німеччини. Сукупнізаощадження домашніх господарств сягнули суми приблизно З трильйони ОМ (1.9 трлн. доларів США), що дорівнювало подвійному обсягові валового національного продукту Німеччини.
Світовий рівень виробництва. Ще з минулого століття Німеччина має репутацію виробника якісної продукції. Вона володіє конкурентною перевагою щодо виробництва хімічних препаратів, оптичних приладів, фармацевтичної продукції, транспортного об-ладнання, друкарської техніки, металообробних та допоміжних верстатів і деяких господарчих товарів31. Високоякісною вважається її автомобільна продукція. Німецька економіка виявилася спроможною підтримувати свою перевагу в цих галузях упродовж багатьох років. Одна з причин цього криється в якості підготовки її робочої сили у технічній сфері. Іншою причиною є її наукові дослідження, що зажили світової слави в таких галузях, як хімія,
30 Возз'єднання Німеччини розглядається в розділі 8.
31 Рогіег, СотреЧІіуе Асіуапіаде, рр.355-371.
192 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
металургія і медицвда. Наукові інститути фінансуються урядом і промисловістю, а німецькі компанії активно ведуть власні дослідження. Німецькі споживачі наполягають на якості, і цей підхід переноситься й на продукцію, що виробляється на експорт для іноземних покупців.
Працівники й менеджери. Німецькі працівники мають не лише кращу, ніж працівники багатьох інших країн, спеціальну підготовку, але й краще теоретичне

 
 

Цікаве

Загрузка...