WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

значної проблеми. Німеччина володіє найбільшою часткою світової торгівлі товарами з високим вмістом професійної праці.
Соціальне забезпечення та інші соціальні заходи
Програми соціального забезпечення беруть свій початок з опозиції Бісмарка до соціалізму та його антипатії до професійних спілок, що спонукали його ініціювати 1883 р. закон про страхування здоров'я. Від 1911 р., коли законом про об'єднану систему страхування всі німецькі системи страхування набули єдиного статусу, німецькі робітники отримали забезпечення на випадок хвороби та інвалідності. Допомога по безробіттю, започаткована у Великій Британії 1911 р., в Німеччині була запроваджена 1927 р. Воєнні й пов'язані з війною пенсії та грошові допомоги є важливою складовою німецької системи пенсійного соціального забезпечення. Сюди ж долучаються різні заходи щодо створення й утримання таборів для прийняття та переміщення біженців . Поза тим, осібно від системи соціального забезпечення існують допомоги родинам, або, як узвичаєно говорити, допомоги на дітей (кіндергельд), що фінансуються із загальних урядових доходів.
Переважна частина видатків на соціальне забезпечення міститься в соціальному бюджеті (зоціальбюджет), що управляється незалежно від федерального бюджету, але контролюється федеральним урядом. Більша частина німецької системи соціального забезпечення фінансується за рахунок податків на заробітну платню, що збираються і з наймачів, і з найманих, інших внесків та загальних доходів федерального бюджету. Доходів із податків на заробітки надто мало для покриття всіх видатків цієї системи, тому
20 Лоші АіДадЬ, Сеппапу апй Чіе Сєттапз (Ьопсіоп: Натіїп НатіИ.оп, 1989), рр.112-115; а також: МісЬаеІ Е.Рогіег, Тйе Сотреііііуе Асіуапіаде ої Nа^іопя (NеV^ Уогк: Ргее Ргезз, 1989), рр. 355-382.
21 За Портером, це одна з головних конкурентних переваг Німеччини і одна з уразливих позицій Сполучених Штатів.
22 Ця обставина непокоїть багатьох німців, котрі не бачать жодної потреби у витрачанні коштів на іноземців-в'єтнамців, поляків та будь-яких біженців.
Розділ 7. Німеччина
187
певна частина від усіх податків, сплачених індивідуальними платниками податків, використовується для додаткового фінансування системи соціального забезпечення. У 1990 р. загальні витрати на соціальне забезпечення становили суму 557 млрд. ОМ (348 млрд. доларів), що дорівнювало майже 24% ВНП Німеччини. Дефіцит бюджету соціального забезпечення досягнув приблизно 17 млрд. ОМ (11 млрд. доларів) .
У таблиці 7.3 наведено дані про податки та вплив видатків системи соціального забезпечення на економіку Західної Німеччини у 1983 р. Перерозподіл доходів більшою мірою стосується тих, хто має заробіток у ви-
гляді ставок чи від-рядних оплат. Прямі податки разом із вне-сками на соціальне забезпечення склада-ють 31.5% середньо-місячного заробітку одержувачів ставок і відрядних оплат у по-рівнянні з 22.5% 1970 р. . На сьогодні ця частка дорівнює у се-редньому приблизно 40% внаслідок демо-графічних змін та до-лучення системи со-ціального забезпечен-ня колишньої Східної Німеччини.
ТАБЛИЦЯ 7.3. Загальний дохід, прямі податки та податки на соціальне забезпечення в Західній Німеччині до возз'єднання (млрд. ОМ).
742.3
-126.8
-107.2 508.3
262.8
-30.3
-13.9 218.6
217.5
-4.5
-0.6 266.3
Загальна сума ставок і відрядних оплат
Податок на доходи
Внески на соціальне забезпечення Чиста сума ставок і відрядних оплат
Сукупний дохід ненайманих працівників
Податок на доходи
Внески на соціальне забезпечення Чистий дохід
Виплати з доходу (пенсії тощо)
Податок на доходи
Внески на соціальне забезпечення Чисті виплати
Джерело.' иеиізсЬєі Вшкїеаіад, Маїеііаіеп гит ВегісЬі гш Ьаде сіег Nаііо^а лі СеіеіНеп ВеиізсШапсІ, реЬгаат 1987, Воші, р.720.
РОЛЬ ДЕРЖАВИ
Майже кожна дія уряду, бажає він того чи ні, справляє вплив і на приватний, і на державний сектори кожної економічної системи. Федеральний, земельні та місцеві бюджети у своїй сукупності контролюють 44% валового внутрішнього продукту Німеччини . Значна частина сукупних внутрішніх інвестицій у Німеччині фі-
23 ОЕСО Есопотіс Зигуеук, Сєппапу (Рагіз: ОЕСП, 1991).
ОеиІзсЬєг Випаезіад, Маіегіаіеп гит ВегісЬі гиг Ьаде сіег Наііоп іа Сеіеіііеп Оеиіясіїїапсі. Воші, 1987, р.720.
ОЕСО Есопотіс Зиіуеуз, Сеппапу. Відповідний відсоток для Японії становить
34%, а для Сполучених Штатів - 32%.
188 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДВЛЬ
напсується з податкових надходжень, а перерозподіл доходів полегшується завдяки існуванню системи соціального забезпечення, однієї з найвичерпніших у світі. Проте податкова структура більше тяжіє до інвестування, ніж до споживання, а урядова ч^і^аль-на політика спрямована передусім на накопичення капіталу з метою розширення можливостей виробництва. Для заохочення росту норми заощаджень у приватному секторі економіки уряд широко застосовує режим пільгового оподаткування, і така податкова політика істотно впливає на економіку.
Податкова система Німеччини
Структура сучасної податкової системи Німеччини є насамперед наслідком розвитку історичних і політичних процесів. Податкові системи Німеччини і Сполучених Штатів Америки в чомусь подібні: вони мають тричастинну структуру податків, тобто надані законом повноваження щодо оподаткування розділені між федеральною, земельними і місцевими владами, і кожній із них надано своїх прерогатив на певні податки. До основних податків фіскальної системи Німеччини належать такі:
1. Податок на додану вартість-головнеджерело доходу федерального уряду. Він збирається із загальної величини вартості, доданої на кожній стадії виробничого процесу. Проте є чимало виробів, до яких застосовуються знижені рівні оподаткування, а деякі вироби й послуги, особливо експортні, взагалі звільнені від цього податку.
2. Важливим джерелом доходу федерального уряду є також акцизний і митний збори. Акцизні податки стягуються з цілої низки товарів, як от тютюн, рослинна олія, сіль, чай, цукор і алкоголь. Податок на пиво справляється окремо на рівні земель і 1990 р. приніс 12% їхніх доходів. Надходження з двох основних акцизних податків на алкоголь і тютюн складають біля 16% доходу федерального уряду.
3. Податки на доходи вводяться землями почасти на підставі історичного прецеденту, а надходження розподіляються між федеральною і земельними владами. Земельна частина визначається за розміром частки від загальної суми податків на доходи, зібраних кожною землею. Податок на особисті доходи є прогресивним, середня ставка дорівнює 30%, а зменшення податків застосовується для сприяння заощадженням. Численні податкові знижки надаються корпораціям із метою заохочення до вкладення капіталів.
4. Муніципальні комерційні податки-найважливіше джерело доходу місцевої влади. Сюди належать податки на доходи і капіта-
Розділ 7. Німеччина 189
ли фірм, а в деяких містах-і

 
 

Цікаве

Загрузка...