WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

країн великої сімки.
Країна 1981-1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
Японія 3.8 2.6 4.3 6.2 4.7 5.2 4.4
Канада 2.9 3.3 4.2 4.7 2.5 -0.5 -1.7
США 2.5 2,9 3.1 3.9 2.5 0.8 -1.2
Франція 1.5 о ^
^oo0 2.3 4.2 3.9 2.1 1.2
Німеччина 1.2 2.2 1.5 3.7 3.8 4.8 3.7
Італія 1.6 2 5 3.0 4.2 3.0 2.2 1.4
Велика Британія 1.9 3.9 4.8 4.3 2.3 0.5 -2.2
Джерело : Есопотіс Керогі о[ Иіє Ріеаідєпі, 1993 (ЛУазЬіпдІоп, О.С.: и.5. Соуегп-тепі Ргіпипд ОЇНсе, 1993), р.471.
Сильні сторони японської економіки
Японська економіка має чимало переваг, і серед них-висока норма заощаджень. У 1990 р. норма заощаджень у Японії становила 14.4% особистого доходу, що було найвищим показником серед усіх країн великої сімки і вшестеро більшим, ніж у Сполучених Штатах . Іншою перевагою є добре освічена робоча сила, причому рівень відсіву з середньої школи низький, а освіту й фахове навчання і робітників, і менеджерів забезпечують японські ком-панії34. Участь Японії в деяких з найбільш конкурентних у світі галузей підтримується групами постачальників. Японія є чистим експортером технологій і витрачає на науку й технології більше коштів, аніж будь-яка з країн великої сімки, за винятком Німеччини. Жорсткі умови внутрішнього попиту, включно з високими вимогами японських споживачів до якості продукції, сприяли розвиткові японської промисловості задовго до того, як вона стала орієнтованою на експорт. Нарешті, структура японської промисловості міцна тому, що вона завдяки стратегії стандартизації та масового виробництва призвичаєна до якнайшвидшого впровадження нової продукції .
33 ОЕСО Есопотіс Зигуеуз, ^арап (Рагіз: ОЕС^, 1991), р.32. 3'1 Рогіег, ТІїе Соліреііііу Асіуапіаде оіМаііопз, рр.384-421. 35 Рогіег, рр.385-421.
Розділ 6. Японія 167
Всупереч поточним економічним проблемам, пов'язаним зі зниженням вартості нерухомого майна, спадом активності на фондовому ринку та нечіткою фінансовою структурою, Японія продовжує утримувати позитивний баланс своїх рахунків товарної торгівлі, а її частка у світовому експорті впродовж останніх тридцяти років зросла з 6% до 9%. Вона перебуває на вістрі більшості ключових технологій і визнана Національною науковою радою США як технологічна наддержава . За деякими оцінками, Японія випереджає Сполучені Штати і Європу щодо розвитку ключових технологій, за іншими перед ведуть США. Тут слід зазначити, що в усіх порівняльних дослідженнях ключових технологій фігурують США, Європа і Японія, але змагання точиться саме між США і Японією. В одному дослідженні високотехнологічних галузей на зразок промислових роботів та медичної електроніки встановлено, що Європа є конкурентоспроможною лише у трьох галузях із 21. В таблиці 6.6 наведено порівняльні дані про стан технологій у США і Японії.
ТАБЛИЦЯ 6.6. Порівняння переваги США або Японії в окремих технологіях.
Технологія Існуючий рівень технології Здатність до розробки технологій
Бази даних США США
Напівпровідники,
елементи пам'яті однаковий однакова
Комп'ютери однаковий однакова
Відеомапгітофони Японія Японія
Роботи Японія Японія
Мікропроцесори однаковий Японія
Лазерні принтери однаковий Японія
Копіювальні пристрої однаковий Японія
Супутники зв'язку фотооптика однаковий Японія однакова Японія
Авіаційні двигуни США однакова
Чиста кераміка Японія Японія
Сучасні композитні
матеріали Японія Японія
Джерело: Сесії Н.ЦЬепага, "Арргаівіпд ^арапе5е Зсіепсе апД ТесЬпоІоду", ^араI1'8 Есопотіс Сііаііеаде, Лоіпі Есопотіс Соптйпее, Сопдгева оі ІЬе ипііесі 51а<.ез (УУаїЬіпд-Іоп, П.5.: и.З.СоуепипепІ Ршгішд ОЮсе, 1991), р.286.
Сесії Н.ЦЬеЬага, "Арргаізіпд ^арапезе 5сіепсе апа ТесЬпоІоду", Лрал'я Есопотіс СЬаІІепде, .Іоіпі. Есопотіс Соїптпіее, Сопдгезз оі Ще ипііесі Зіаіез (Уа5ЬіпдІоп, 0.8.:
и.5.СоуепипепІ Ргіпііпд Оіїісе, 1991), рр.260-281. 22'
168 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
Чи може Японія наздогнати Сполучені Штати? Порівняння Японії зі Сполученими Штатами подібне до порівняння Давида з Голіафом. За своїм розміром Японія не більша за штат Монтана і має удвічі менше населення, ніж Сполучені Штати. Проте її ВНП, що 1960 р. був меншим 10% американського, нині становить понад 60% ВНП США, а її позитивний торговельний баланс був подвоєний за сім років, хоча вартість її валюти за цей час зросла тільки на 50%. У 1962 р. частка Японії у світовому випуску продукції становила 4.4% у порівнянні з 41.5% частки Сполучених Штатів;
у 1988 р. частка Японії зросла до 11.2%, тоді як частка США зменшилася до 25.8%37. У 1962 р. частка Японії у світовій торгівлі становила 4.0% у порівнянні з 15.1% Сполучених Штатів; 1990 р. частка Японії зросла до 7.7%, а частка США зменшилася до 13.8%. Норма заощаджень японських домашніх господарств утричі перевищує норму США. Японія має на 70 000 більше, ніж США, науковців та інженерів, зайнятих у програмах Ар-ен-Ді - науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських роботах. Якщо в майбутньому Японія матиме середній темп зростання 4%, а США - 2%, то приблизно за 25 років вона може досягти найбільшого ВНП у світі38.
Слабкі сторони японської економіки
У японської економіки є й істотні вразливі місця. Мабуть, найсерйознішою проблемою є демографія. Більше ніде у світі не спостерігається феномен такого швидкого, як у Японії, старіння населення. Прогнозують, що у 2025 р. вона матиме найстаріше населення у світі . За оцінками, кількість населення сягне максимуму в 128.5 млн.чол., а далі темп приросту буде від'ємним. Це стане найважливішим чинником впливу на японську економіку, бо зросте попит на послуги державної системи соціального забезпечення. Фінансування нової розширеної системи соціального забезпечення буде вимагати перегляду японської фінансової системи, бо, як передбачається, до2020 р. частка осіб віком 65 років і старших може скласти 42% усього населення. Прогнозується зниження удвічі норми заощаджень у країні. Кількість робочої сили
37 Мопія СоМзІеіп, Реіег Ізаісі, Раці К.Маззоп, апа МаїЬ Р.ТауІог, Роїісу Іззиез іп іііе Еуоіуіпд Іпієтаііопві Мопеїагу Пуаіет, Оссазіопаї Рарег 96 (УазЬіпдІоп,0.5.: Іпіег-паїіопаї Мопеіагу Рипи, Липе 1992), р.5.
^ КісЬаісІ І.КігМапсІ, Лг. "УЯіаІ і{ ^арап ТгіитрЬя?" Роїїшіе, Мау 18, 1992, р.бі.
Уаупе М. Моггізоп, 'Марап'з СЬапдіпд Рориіаііоп 51гос1иге: РГО]ЄСІІОПЇ аікі Ітріі-саііопз", ^арап'я Есопотіс Сііаііеііде, ЗоіїЛ Есопотіс СотіпіНее, Сопдгезз оі ІЬе ипііеа Яаіез (УазЬіпдгоп, О.С.: и.5. Соуеттепі Ргіпйпд ОЮсе, 1990), рр.223-227.
Розділ 6. Японія 169
зменшуватиметься, але Японія, з огляду на її культуру, не має наміру запрошувати корейських чи китайських робітників, на відміну від Німеччини, що проблему скорочення власного працездатного населення вирішує за допомогою ввезення мільйонів іноземних робітників.
Ще одним слабким місцем економіки Японії є її сільське господарство-непродуктивна галузь, що дотується урядом, внаслідок чого продукти

 
 

Цікаве

Загрузка...