WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

електроніки-лізингової компанії, яка має допомогу від уряду.
3. Ще один інструмент промислової політики-контроль за розробкою і запровадженням промислових стандартів, що його здійснює ММТП. Коли японська промисловість запроваджує промислові стандарти, вона автоматично стає захищеною від вторгнення іноземних виробників.
4. Спрямування кредитної діяльності банківських і фінансових установ у пріоритетні галузі може істотно впливати на промисловий розвиток - не менше, ніж такі заходи, як затримка з наданням патентів.
5. Контрольований урядом Банк розвитку Японії надає пільгові позички на спеціальні проекти. Такі факти є сигналом для решти фінансових установ про те, що їм у своїх операціях із позиками слід також віддавати перевагу цим проектам.
Комп'ютерна промисловість. Японський уряд застосував чотири головних різновиди політики для розвитку комп'ютерної промисловості світового рівня: протекціонізм, комп'ютерні орендні компанії, істотна фінансова допомога та фінансовані урядом науково-дослідницькі та дослідно-конструкторські проекти. Протекціонізм був спрямований проти імпорту та іноземних інвестицій у Японію31. Це дало японським фірмам з виробництва ком-п'ютерів розвиватися за умов гарантованого ринку. Для розширення внутрішнього ринку комп'ютерів ММТП було змушене
30 Див.: Ргеаіоуііг, Тгасііад Ріасез, рр.124-150; а також: Сопдгезз ої ІЬе ипііесі 51а1ез, Оіїісе о{ ТесЬпоІоду Авяеззтепі, Сотрєііад Есолотез: Ател'са, Ешоре, апсі ІЬє РасіДс Літ Соипігіея (ХУазЬіпдІоп, 0.5.: М.5. Соуештепі Ргіпипд ОНісе, 1991), рр.260-281.
31 Хоча компанія Ай-Бі-Ем з 1925 р. мала в Японії торговельне бюро, ММТП відмовилось від пропозицій Ай-Бі-Ем щодо передачі технологій і капіталів, необхідних для розгортання виробництва в Японії. Проте ММТП потребувало патентів Ай-Бі-Ем і врешті-решт дозволило їй відкрити в Японії дочірню компанію з повною власністю. Але Ай-Бі-Ем мала обмеження на виробництво і продаж у Японії деяких моделей комп'ютерів. 2Г
164
Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
створити лізингову компанію, тому що більшість японських фірм були замалими, аби купувати комп'ютери. Лізингова компанія фінансувала оренду комп'ютерів, а коли вони ставали застарілими, викуповувала їх і вже не здавала в оренду. Впродовж тридцятирічного періоду уряд вклав у цю лізингову компанію 6 млрд. доларів . Коли користувач бажав орендувати комп'ютер, він звертався до цієї компанії, а вона купувала комп'ютер у виробника і здавала в оренду цьому користувачеві. Це було рівнозначне безпроцентній позичці. Державна телефонно-телеграфна компанія Японії теж купувала собі комп'ютери у комп'ютерних фірм за штучно завищеними цінами. Врешті-решт урядові дотації на до-слідження і розробки допомогли японським фірмам створити суперкомп'ютери.
Оцінка промислової політики Японії. Промислова політика Японії досягла успіху почасти завдяки тому, що японська робоча сила має добру освіту, а японській культурі властива орієнтація на згоду і дотримання групових, а не індивідуальних інтересів. Взаємозалежні ділові стосунки в кейрецу спрощують японському урядові проведення промислової політики порівняно з тим, як це могло би відбуватись у Сполучених Штатах. Проте японській про-мисловій політиці властиві й певні вади, що виявилося, скажімо, у спробах створення цивільної авіатранспортної промисловості. Японські споживачі також мають менші можливості, ніж американські, що є наслідком політики захисту японських підприємств від іноземної конкуренції. Тобто короткочасне задоволення споживача принесено в жертву задля розширення перспектив довготермінового зростання.
ОЦІНКА ЯПОНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
Перед більшістю світу Японія постала як економічний колос, здатний замінити Сполучені Штати в ролі провідної економічної наддержави світу. Але Японія переживає низку власних труднощів. У липні 1992 р. ставки Ніккей (японської фондової біржі) впали на 55% від свого попереднього рівня, а це викликало політичні й біржові скандали, що могли знищити більшу частину державних цінних паперів. Доходи корпорацій були на найнижчому після 1972 р. рівні, і на 1993 р. передбачалось їхнє подальше падіння. Активи банків втратили більшу частину своєї вартості внаслідок зменшення банківських інвестицій у нерухоме майно в країні та за кордоном. Успіх Японії базувався головно на галузях, зорієн-
Сотреїшд Есопотіея, р.2б3.
Розділ 6. Японія Ібіі
тованих на експорт, але спад економічної активності у світі та торговельні бар'єри, встановлені іншими країнами, зупинили зростання її експорту.
Попри все це, Японія за якихось двадцять років збільшила свій ВНП на душу населення від величини, що становила всього лише половину відповідного показника Сполучених Штатів, до теперішнього значення, вищого на 22% (якщо обидва ВНП оцінювати в перерахунку на міжнародну валюту). Японія є найбільшою країною-кредитором світу і має найбільше у світі активне сальдо торговельного балансу (близько 90 млрд. доларів США), і цей активний баланс вона підтримує вже впродовж двадцяти п'яти років, що дає їй ресурси для інвестування. Жодна інша країна не вкладає більше в забезпечення свого майбутнього економічного успіху. Японія витрачає на будівлі й обладнання в перерахунку на одного працівника утричі більше коштів, аніж Сполучені Штати, й удвічі більше, ніж Європа. Насамкінець, культурна згуртованість японців дозволяє їм зосереджуватися на своїх цілях, і зовсім небагато країн здатні змагатися з ними в цьому. Про це свідчать події, що почалися 1868 р. і тривають після другої світової війни.
тя і найбільше ак-тивне сальдо торго-вельного балансу се-ред провідних інду-стріальних країн.
У таблиці 6.5 наве-дено порівняльні да-ні про реальні темпи зростання в Японії та інших країнах ве-ликої сімки за період від 1981 до 1991 р. Як свідчать ці дані, впродовж цього про-міжку часу реальні темпи зростання
Економічніпоказники Японії
У таблиці 6.4 наведено головні економічні показники Японії за 1991 р. ВНП Японії був другим після американського, але впродовж 1980-х рр. темп його приросту був найвищим серед усіх індустріальних країн. Японія впродовж цього періоду мала найнижчий рівень безробіт-
3,337,191.0 4.4
3.7 315.0 236.0 79.0 125.0 106.0 2.2
ТАБЛИЦЯ 6.4. Економічні показники японської економіки, 1991.
ВНП ($ млрд.), 1990
Темп зростання реального ВНП (%)
Темп зростання реального
ВНП 1980-1991 рр. (%) Експорт ($ млрд.) Імпорт ($ млрд.)
Торговельний баланс ($ млрд.) Промислова продукція (1985 = 100%) Індекс споживчих цін (1985 = 100%) Ступінь безробіття
Джерела: Іпіегпаиопаї Мопеїагу Рила, Іпіетаііопаї Ріпапсіаі Зіаііяііся УеагЬооІі, 1992, р. 463; Тпе ЛУогМ Вапк, УогМ Оеуеіортепі АИаа, 1992, р.8; Есопотіс Керогі ої іііе Ргешсіепі 1993 (ЛУаїЬіпдІоп, О.С.: и.5. Соуепипепі. Ргіпопд ОНісе), р.471.
22
166
Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
Японії були найвищими, хоча в окремі роки вона відставала від кількох країн.
ТАБЛИЦЯ 6.5. Темп зростання реального ВНП на душу населення Японії та інших

 
 

Цікаве

Загрузка...