WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

поєднані директорати, а компа-
Реіег Р.Огаскег, "ВеЬіпа ^арап'з Зиссеза," Нагуагсі Вчяіпеті Кеп'ещ Уо1.59, ІЧо.І Уапиагу-РеЬгиагу 1981), рр.83-90.'
З-поміж 500 найбільших корпорацій світу 157-американські, 119-японські і ЗО-німецькі. Див.: Роїіипе, Лиіу 27, 1992, рр.83-90.
Шск К^апіо, 'Марал Іпїіизиіаі Сгоирз, ТЬе Кеігеїзи", ^арай'з Есопотіс СЬаІ-Іепде, .Іоіпі Есопотіс СотітНее, Сопдгезз о{ йе ипііесі 81а1:Є5 (УУазЬшдїоп, В.С.: Ц.8. Соуеттепі Ргіпипд ОЙісе, 1990), рр.72-88. Тут наведено ґрунтовну дискусію на тему кейрецу.
152 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
Н1Ї, ЩО ВХОДЯТЬ ДО ЇЇ ТАБЛИЦЯ 6.1. фірми-члени Сумімото Складу, МОЖуТЬ ВОЛОДІТИ кейрецу, розміщені за обсягом активів
акціями одна одної. Кож- (млн- дол. США).__________
Члени* Активи
Сумімото банк 372 401
Сумімото траст 109947
Сумімото трейдинг ко. 42398
Сумімото метал індастріз 14879
Сумімото кеміхал 8682
Сумімото електрік 5 685
Сумімото метал енд майнинг 3638
Сумімото рабер 3613
Сумімото геві індастріз 3 429
Сумімото фористрі 1 974
Разом 565646
Дженерал моторз 180236
на з таких компаній може одержати позички в банках під низькі відсотки, а президенти всіх компаній спільно керують стратегією бізнесу.
* У журналах "форчун" і "Форбс" згадані лише фірми Сумімото. А ще існують численні інші фірми.
Джерело: Ротіїше, .Іиіу 29, 1992, рр.245-258; РогЬея, .Іиіу 22, 1991, рр.250-258.
Вертикальні кейрецу формуються з промислових груп та їхніх дочірніх компаній. Тепер налічується 39 вертикальних кейрецу, і багато з них працюють в автомобільній та електротехнічній промисловостях. Чудовим зразком цього різновиду кейрецу є Тойота. Вона має фінансові зв'язки з усіма своїми постачальниками. Приміром, вона володіє значними пакетами акцій
своїх суміжників, маючи 34%, 21%, 41%, 22% і 33% компаній, що виробляють для неї відповідно годинники, рами для кузовів, шини, гальмівні диски та матеріали для оббивки . Компанії-члени кейрецу володіють акціями одна одної, обмінюються інформацією і співпрацюють у нових комерційних підприємствах. Коли Тойота ввела в дію заводи у Сполучених Штатах, слідом за нею прийшли і її постачальники, що постачають компоненти на її американські заводи так само, як це вони роблять у Японії.
Сого шоша
Ще одним важливим різновидом організації бізнесу в Японії є торговельна компанія, або "сого шоша" . Тут діє півдюжини торговельних компаній, що належать до найбільших у світі підприємств. Більша частина зовнішньої торгівлі Японії здійснюється через торговельні компанії, кожна з яких має представництва в усіх
'Марал: А11 іп ІЬе рапіііу," Мгиви'ееА, .Типе 10,1991, рр.38-39.
Див.: КіуозЬі Ко]іта, ^арап'з Сепетаї Тгасііпд Сотрашев: МегсЬапіз оґ Есопотіс Оеуеіортепі (Рагіз: ОЕСО, 1984).
Розділ 6. Японія ----"-
153
країнах світу. Торговельна компанія може входити до складу кейрецу (прикладом є Сумімото). Торговельні компанії провадять різноманітні власні торговельні операції, а заразом надають багато послуг фірмам-членам кейрецу. Вони забезпечують сировиною, розподіляють продукцію і фінансують деякі ділові справи фірм-членів. Вони залучаються до експортно-імпортних операцій і можуть брати на себе ризик своїх груп, пов'язаний із курсами іноземних валют. Окрім того, вони виконують зовнішню торговельну діяльність в інтересах як японських фірм, так і покупців та продавців із інших країн. Виконуючи більшу частину експортно-імпортних операцій Японії, сого шоші слугують засобом скринінгу для визначення тих операцій з імпортом, що можуть бути збитковими для кейрецу. Скажімо, якщо імпортована сода дешевша від виробленої в Японії, торговельна компанія може обмежити її імпорт задля захисту японської компанії.
У таблиці 6.2 наведено дані про шість торговельних компаній Японії, що мали 1990 р. найбільший загальний дохід. Три з цих шести-Міцуї, Сумімото та Міцубіші - входять до складу відповідних кейрецу, а п'ять перших з них мають вищі доходи, аніж Дженерал Моторз - найбільша промислова фірма світу.
ТАБЛИЦЯ 6.2. Шість чільних японських торговельних компаній (млн. дол. США).
Компанії Доходи
С.Іто 154,155
Сумімото Марубіні Міпубіпгі Міцуї Нісіпо 149,530 140,587 135,882 133,682 84,847
Тойота моторз 71,911
Існування кейрецу спричинило незгоду між Сполученими Штатами і Японією до такої міри, що федеральна комісія США з торгівлі розпочала перевірку японських компаній та їхніх американських постачальників запасних частин. Японо-американська ініціатива з приводу структурних перешкод містить вимогу Сполучених Штатів до японської комісії у справах взаємовигідної торгівлі, щоб та втілювала в
Джерело: РогЬєа, .Іціу 20, 1992, р.257.
життя антимонопольні засади японських антитрестових законів21. Існування кейрецу зовсім не свідчить про відсутність конкуренції-навпаки, між кейрецу-компаніями існує
сильна конкуренція, але вони змагаються найперше за якість, а не за ціни. Остаточним наслідком є прискорення технологічного оновлення і швидке зниження собівартості продукції японського промислового сектора. В галузях технології, виробничих процесів
21 Після капітуляції Японії 1945 р. Сполучені Штати написали для неї конституцію, змінили її політичну систему і використали своє антитрастове законодавство як чернетку для японських законів, включно з антитрестовими.
154 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
та проектування виробів Японія має конкурентоздатні фірми світового рівня.
ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ
Державний сектор в Японії складається з національного уряду, місцевих органів самоуправління і державних підприємств. На відміну від Сполучених Штатів і Німеччини, в Японії органи місцевої влади мають малу фінансову самостійність і залежать від передачі доходу національним урядом. Японія дотримується напрямку, спільного для багатьох країн світу, приватизуючи деякі галузі, що перебувають удержавній власності, як от телекомунікації та залізниці. Але роль державного сектора Японії не така, як в інших країнах. Його прикметною рисою є невелика частка урядового споживання, значна частка урядового інвестування та істотний контроль капіталу приватного сектора через використання урядових фінансових посередників22. Два головних податки в Японії-це податки на доходи приватних осіб і компаній . У 1992 р. Японія розширила свою податкову базу, запровадивши податок на додану вартість.
Податкова система Японії
Своєрідність японської системи оподаткування особистих і корпоративних доходів полягає в тому, що уряд щороку змінює ставки податків і звільнення від них. Щорічні зміни податкового законодавства-це важлива частина урядової бюджетної політики, і застосовуються вони для досягнення певних економічних і соціальних цілей. Приміром, з метою заохочення заощаджень у положенні про податок на особисті доходи передбачається звільнення від податків на доходи у вигляді відсотків за депозитами поштово-ощадних рахунків. Значну користь для заохочення промислових

 
 

Цікаве

Загрузка...