WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

шкали Лоренца. Тут слід зазначити, що не всі дані про доходи стосуються одного й того ж року (скажімо, дані про Канаду-за 1987 р., а про Сполучені Штати-за 1985 р.). Та все ж, виходячи з даних Світового банку і 00Н, можна стверджувати, що розподіл доходів у Сполучених Штатах є, мабуть, більш нерівномірним у порівнянні з Німеччиною чи Японією.
ТАБЛИЦЯ 5.10. Відсоткові частки доходу домашніх господарств за квінталями і для верхніх 10% у країнах великої сімки.
Країна Нижній Другий Третій Четвертий Верхній Верхні
квінталь квінталь квінталь квінталь квінталь 10%
Канада 5.7 11.8 17.7 24.6 40.2 24.1
Сполучені Штати 4.7 11.0 17.4 25.0 41.9 25.0
Франція 6.3 12.1 17.2 23.5 41.0 25.3
Німеччина 6.8 12.7 17.8 24.1 38.7 23.4
Італія 6.8 12.0 16.7 23.5 41.0 25.3
Велика Британія 5.8 11.5 18.2 25.0 39.5 23.3
Японія 8.7 13.2 17.5 23.1 37.5 22.4
Джерело: ТЬе УУогМ ВапЬ., УогМ Оеуеіортепі Керогі 1992 (УІеу/ Уогк: ОхГокІ ипіуегзіїу Ргевз, 1992), р.277.
Багатство
У 1980-х рр. верхній 1% одержувачів доходів США почувався краще, ніж будь-хто. Дані Бюро перепису населення й Податкового управління, проаналізовані бюджетним комітетом Конгресу США, показують, що з 1977 по 1989 р. чистий річний заробіток середньої американської родини зріс на 9%, тоді як для 1% населення з найвищими доходами він більш ніж подвоївся і досягнув середнього значення 410 000 доларів. Ця група одержала 70% із
Розділ 5. Сполучені Штати Америки 135
загальної суми 250 млрд. доларів чистого приросту доходів домашніх господарств за 1977-1989 рр.17. Одночасно з цим збільшенням доходів відбувалося зменшення ставок податків, передусім для тих, хто одержує найвищі доходи18, внаслідок чого зросла концентрація багатства в руках верхнього 1% найбагатших американців. У 1989 р. концентрація багатства в США стала більш нерівномірною, ніж будь-коли з 1929 р.
У таблиці 5.11 подано розподіл багатства власників доходів, виміряного як чиста вартість їхньої маєтності, у 1962, 1983 і 1989 рр, Основне збільшення нерівності доходів сталося з 1983 до 1989 р Приміром, частка багатства верхнього піввідсотка 1% родин зросла за цей період на 4.6 відсоткових пунктів. 55% загального збільшення багатства домашніх господарств між 1983 і 1989 рр. наростали саме для верхнього піввідсотка 1% родин. Подібна концентрація багатства домашніх господарств відбулася з 1922 по 1929 р. Частка чистої вартості багатства, що ним володіли верхні 20% власників багатства, зросла від 81.6% в 1983 р. до 83.6% у 1989 р.
ТАБЛИЦЯ 5.11. Відсотки чистої вартості багатства, що ним володіли власники доходів (за проценталями і квінталями).
Процентам
Рік Верхні Наступні Наступні Наступні Наступні Нижні
0.5% 0.5% 4% 5% 10% 80%
1962 25.2 8.2 21.6 12.4 19.3 18.3
1983 26.2 7.8 22.1 12.1 13.3 18.5
1989 30.8 6.9 21.6 11.5 12.8 18.4
Квінталі
Рік Верхній Вище Середній Нижче Нижній
середнього
середнього
1962 81.7 12.9 5.2 0.8 -0.5
1983 81.5 12.5 5.2 1.1 -0.3
1989 83.6 12.3 4.9 0.8 -1.7
Джерело: Ехсегрі {гот ЕсЬтап N. УУоїй, "ТЬе КісЬ Сеі Ьісгеавшдіу Еіспег: Іяіезі Паїа оп НоивеЬоМ УеаЙі Пигшд їЬе 1980з", Вгіейпд Рарег. (УУаііЬіпдїоп, О.С.: Есопо-тіс Роїісу Іпзйіиіе, ОсІоЬег 1992), р.6.
17 Керогі Ьу іЬе Сопдгезвіопаї Виодеї ОНісе Іо ІЬе Ноизе Уауз апсі Меапз Сотгпіі-Іее, ПесетЬег 1991.
18 Максимальна ставка податку на дохід зменшилася з 70% 1980 р. до 28% 1989 р.
18-
136 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
Середня чиста вартість маєтності верхніх 20% власників доходів у 1989 р. становила 727 000 доларів у співставленні з -14 000 доларів маєтності нижніх 20%. Майже 30% родин 1989 р. були боржниками.
Окрім низьких податкових ставок, іще однією причиною зростання в Сполучених Штатах нерівності щодо доходів і багатства є мобільність доходів19. Скажімо, чимало спортивних зірок і музикантів США недавно перемістилися до розряду мільйонерів . Серед верхніх 10% одержувачів доходу 1988 р. лише 32% розбагатіли в цьому десятилітті або стояли на шляху до цього. Крім того, бюджетний комітет Конгресу повідомив, що верхній 1% одержувачів доходу сплатив 1989 р. 25% податку США на особисті доходи порівняно з 18% 1980 р. З іншого боку, нижні 40% платників податків 1989 р. сплатили 2% сукупного податку на доходи у порівнянні з 4% 1980 р. Проте впродовж цього десятиліття рівень бідності також зріс. Нині 17% населення заробляють менше половини середнього доходу порівняно з 12.5% в 1970 р.21.
Промислова конкурентоспроможність
Додатковий інтерес до стану доходу США пов'язаний із відчуттям того, що конкурентні позиції США погіршуються. Впродовж двох десятиліть після другої світової війни фірми США домінували у сфері комерційного застосування технологій. Проте з часом іноземні фірми опанували і вдосконалили сучасні технології, які часто мали американське походження, ввели в дію свої виробництва і процеси і вміло вийшли з ними на ринок. Технології стали головною експортною силою США після другої світової війни. Проте, починаючи з 1970 р., чимало фірм США втратили своє домінуюче становище і на закордонних, і на внутрішніх ринках, поступившись перед іноземними конкурентами. Скажімо, 1970 р. фірми США виробляли 90% кольорових телевізорів, що їх було продано в Сполучених Штатах, а 1987 р. їхня частка на ринку становила 10% . У 1970 р. компанії США, що виробляли механічні верстати, володіли 100% внутрішнього ринку, а 1987 р. їхня частка становила 40%.
19 Аппе В.РізЬег, "ТЬе Nеo^V ПеЬаІе Оуег йе Уегу ЕісЬ", Рогіипе, .Типе 29, 1992, р.44. Манкл Джорден у 1992 р. заробив 35 млн. доларів як професійний баскетболіст. Уо1Н еі а1., УУЬеге Уе ВіапЛ р.іб.
Сошші оп СотреШіуепеяя, Рісісіпд Цр Лє Расе: ТЬе Соїшпегсіаі СЬаІІепде Іо Атеїісап Івпоуаііовз, УУазЬіпдІоп, ^.С.,: 1998, р.15.
Розділ 5. Сполучені Штати Америки 137
Упродовж 1960-1970-х рр. компанії США домінували на світовому ринку у сфері розробки і виробництва комп'ютерів і напівпровідників. Проте в 1970-х рр. Японіяобрала напівпровідникову промисловість стратегічною галуззю. У 1983 р. частка японських фірм на світовому ринку зрівнялася з часткою фірм, що пов'язані зі США. У 1986 р. Японія охопила 65% світового ринку, а частка США впала до 35%. Відбулося вторгнення і в численні інші галузі, де починали діяльність і спершу домінували фірми США, як от побутова електроніка. Від 1970 р. Сполучені Штати практично повністю втратили ринок побутової електроніки, поступившись Японії та іншим країнам, і ця ситуація справила вплив і на решту галузей електронної промисловості.
СИЛЬНІ І СЛАБКІ СТОРОНИ ЕКОНОМІКИ США
Сполучені Штати значною мірою стали жертвою власного самовдоволення. Вони повністю домінували у світовій економіці впродовж цілих 25 років після закінчення другої світової війни, що мала спустошливий вплив на інші індустріальні країни. Економіки Франції, Німеччини, Радянського Союзу, Італії та Японії були буквально спустошені війною;

 
 

Цікаве

Загрузка...