WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

зросла, внаслідок чого чимало родин перемістилися до груп родин з вищими доходами. У 1990 р. 18 млн. родин, де працюють і чоловік, і жінка, заробили за рік 50 000 доларів і більше, а от серед чоловіків такі ж заробітки мали лише 7 млн. родин. Серед усіх родин, що заробляли 50 000 доларів і більше, працюють три з кожних чотирьох жінок. Біля нижньої межі спектра доходів знаходяться чимало неповних родин та домашніх господарств з одним годувальником. У родинах, що одержують 25 000 доларів і менше на рік, тільки третина жінок працює. Істотним чинником є освіта: в родинах із заробітком 50 000 доларів і більше жінки, що працюють, у своїй більшості закінчили коледж, тоді як більшість жінок, що працюють, з родин із заробітком менше 25 000 доларів не мають освіти
на рівні коледжу.
Нижній квінталь одержувачів доходу репрезентують чверть домашніх господарств країни, значну кількість яких очолюють старші особи: два з кожних п'яти керівників господарств мають вік за 65 років. Майже половина домашніх господарств складається з однієї особи, і в двох третинах таких випадків нею є жінка. Люди з цієї групи мають низький рівень освітніх знань; чимало з них були відсіяні з середньої школи і мають недостатню кваліфікацію як для суспільства, що в ньому для одержання кращої роботи вимагається більше знань. Більшість "синьокомірцевих" робочих місць у масовому виробництві з доброю оплатою і невисокими вимогами до рівня освіти ліквідовано. Фермерство, що колись забезпечувало альтернативу зайнятості для мільйонів американців, стало високомеханізованим. Як наслідок, працівники з цієї нижньої групи обмежені у своєму виборі-їм практично доступна лише низькооплачувана робота у сфері послуг.
Є й інші чинники, що сприяють збільшенню нерівності доходів. 1973 рік-рік нафтового шоку-став поворотним пунктом для економіки США. Зростання продуктивності та реальних доходів, що було подвоєне від часу закінчення другої світової війни, різко припинилося і більше не було відновлене. Податкова політика Рейгана, розроблена у 1980-х рр. для стимулювання економічного зростання через збільшення заощаджень та інвестицій, не принесла очікуваних наслідків. Незважаючи на скорочення податків для
'° ТЬе Сопїегепсе ВоагД, ТЬе Сгеаі Іпсоте ЧііиНІе (Nеo^V Уогк, 1991).
134 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
багатих, заощадження й інвестиції фактично зменшились. А це спричинилося до того, що у справі фінансування американських інвестицій стали більше покладатися на іноземний капітал. Частково проблема полягала ще й у тому, що чимало бізнесових фірм замість інвестування намагалися поглинути інші фірми або витрачали власні ресурси на те, щоб уникнути поглинання сильнішими фірмами.
Порівняння з іншими країнами. У таблиці 5.10 наведено порівняння розподілу доходів у США та решті країн великої сімки. В ній подано відсоткові частки доходів домашніх господарств за квінталями і для верхніх 10% шкали Лоренца. Тут слід зазначити, що не всі дані про доходи стосуються одного й того ж року (скажімо, дані про Канаду-за 1987 р., а про Сполучені Штати-за 1985 р.). Та все ж, виходячи з даних Світового банку і 00Н, можна стверджувати, що розподіл доходів у Сполучених Штатах є, мабуть, більш нерівномірним у порівнянні з Німеччиною чи Японією.
ТАБЛИЦЯ 5.10. Відсоткові частки доходу домашніх господарств за квінталями і для верхніх 10% у країнах великої сімки.
Країна Нижній Другий Третій Четвертий Верхній Верхні
квінталь квінталь квінталь квінталь квінталь 10%
Канада 5.7 11.8 17,7 24.6 40.2 24.1
Сполучені Штати 4.7 11.0 17.4 25.0 41.9 25.0
Франція 6.3 12.1 17.2 23.5 41.0 25.3
Німеччина 6.8 12.7 17.8 24.1 38.7 23.4
Італія 6.8 12.0 16.7 23.5 41.0 25.3
Велика Британія 5.8 11.5 18.2 25.0 39.5 23.3
Японія 8.7 13.2 17.5 23.1 37.5 22.4
Джерело: Тпе УогИ Вапк, И/огіс/ Оеуеіортепі Керогі 1992 (NеV^ Уогк: ОхІогД ишуегзпу Ргезз, 1992), р.277.
Багатство
У 1980-х рр. верхній 1% одержувачів доходів США почувався краще, ніж будь-хто. Дані Бюро перепису населення й Податкового управління, проаналізовані бюджетним комітетом Конгресу США, показують, що з 1977 по 1989 р. чистий річний заробіток середньої американської родини зріс на 9%, тоді як для 1% населення з найвищими доходами він більш ніж подвоївся і досягнув середнього значення 410 000 доларів. Ця група одержала 70% із
135
Розділ 5. Сполучені Штати Америки
загальної суми 250 млрд. доларів чистого приросту доходів домашніх господарств за 1977-1989 рр. . Одночасно з цим збільшенням доходів відбувалося зменшення ставок податків, передусім для тих, хто одержує найвищі доходи , внаслідок чого зросла концентрація багатства в руках верхнього 1% найбагатших американців. У 1989 р. концентрація багатства в США стала більш нерівномірною, ніж будь-коли з 1929 р.
У таблиці 5.11 подано розподіл багатства власників доходів, виміряного як чиста вартість їхньої маєтності, у 1962, 1983 і 1989 рр. Основне збільшення нерівності доходів сталося з 1983 до 1989 р. Приміром, частка багатства верхнього піввідсотка 1% родин зросла за цей період на 4.6 відсоткових пунктів. 55% загального збільшення багатства домашніх господарств між 1983 і 1989 рр. наростали саме для верхнього піввідсотка 1% родин. Подібна концентрація багатства домашніх господарств відбулася з 1922 по 1929 р. Частка чистої вартості багатства, що ним володіли верхні 20% власників багатства, зросла від 81.6% в 1983 р. до 83.6% у 1989 р.
ТАБЛИЦЯ 5.11. Відсотки чистої вартості багатства, що ним володіли власники доходів (за пропенталями і квінталями).
Процеиталі
Рік Верхні 0.5% Наступні 0.5% Наступні 4% Наступні
5% Наступні
10% Нижні 80%
1962 25.2 8.2 21.6 12.4 19.3 18.3
1983 26.2 7.8 22.1 12.1 13.3 18.5
1989 30.8 6.9 21,6 11,5 12.8 18.4
Квінталі
Рік Верхній Вище Середній Нижче Нижній
середнього
середнього
1962 81.7 12.9 5.2 0.8 -0.5
1983 81.5 12.5 5.2 1.1 -0.3
1989 83.6 12.3 4.9 0.8 -1.7
Джерело: Ехсегрі. їгот Еолтап N. УУоЮ, "Тпе Кісп Сеі Іпсгеазіпдіу Кіспег: І-аіезі Оаіа оп НоизепоМ Уеа11Ь Оигіпд ІЬе 1980з", Вгіейпд Рарег. [УУазЬіпдІ.оп,В.С.: Есопо-тіс Роїісу ІпзШиіе, ОсІоЬег 1992), р.6.
17 Керогі Ьу ІЬе Сопдгеззіопаї Виодеї ОНісе Іо йіе Ноиве ЛУауз апсі Меапз Соттії-Іее, ОесетЬег 1991.
16 Максимальна ставка податку на дохід зменшилася з 70% 1980 р. до 28% 1989 р.
18-
134
Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
багатих, заощадження й інвестиції фактично зменшились. А це спричинилося до того, що у справі фінансування американських інвестицій стали більше покладатися на іноземний капітал. Частково проблема полягала ще й у тому, що чимало бізнесових фірм замість інвестування намагалися поглинути інші фірми або витрачали власні ресурси на те, щоб уникнути поглинання сильнішими фірмами.
Порівняная з іншими країнами. У таблиці 5.10 наведено порівняння розподілу доходів у США та решті країн великої сімки. В ній подано відсоткові частки доходів домашніх господарств за квінталями і для верхніх 10%

 
 

Цікаве

Загрузка...