WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Цпііесі Шаіеа Соуеттепі, ріасаі Уеаі 1992 (УазЬіпдІоп, В.С.: и.й.СоуепшіепІ Ргіпйпд Оіїісе, 1992),рр.3-4.
10 МісЬаеІ Уо1п, Реіег Кииеп, Аіїгеа Р.Вауегя III, апгі йе УогМ Вапк КезеагсЬ Теат, УІіеге УУе 8іал(1 (Nе^V Уогк: Вапіат Воокв, 1992).
127
Розділ 3. Сполучені Штати Америки
Канаді-4.87. Дохід на душу населення в Японії вищий, аніж у Сполучених Штатах, але реальний рівень життя набагато нижчий саме в Японії. З іншого боку, родини в США мають найбільші борги серед усіх країн світу - 71 500 доларів на родину.
Сполучені Штати не чуються так само добре щодо порівняння показників здоров'я. Вони займають одинадцяте місце серед сімнадцяти індустріальних країн за рівнем смертності від раку. На охорону здоров'я вони витрачають більше, ніж будь-яка інша з країн великої сімки, але заразом мають найвищу дитячу смертність і найменшу тривалість життя. США мають найвищі рівні самогубств, нападів з тяжкими наслідками, злочинів, пов'язаних з наркотиками, та захворюваності на СНІД. З іншого боку, тут відзначаються найнижчі серед країн великої сімки рівні холестерину та кров'яного тиску. Заразом, незважаючи на суми коштів, що їх Сполучені Штати витрачають на охорону здоров'я, тут гірше від будь-якої індустріальної країни проводиться робота щодо забезпечення своїм громадянам адекватного медичного обслуговування. Близько п'ятої частини громадян США взагалі не мають медичної опіки, а зросла вартість страхової медицини робить її недосяжною для багатьох інших.
У таблиці 5.6 вміщено дані щодо порівняння Сполучених Штатів та інших провідних індустріальних країн за різними показниками рівнів життя і здоров'я. Реальний ВВП на душу населення є мірою випуску продукції на душу населення в доларах постійної ку-півельної спроможності, при цьому нівелюється вплив зміни рівня цін. Вищий реальний ВВП на душу населення є показником вищо-
ТАБЛИЦЯ 5.6. Порівняльні дані щодо рівнів життя і здоров'я в країнах великої сімки.
Країна Реальний Тривалість Рівень Витрати на охорону
ВВП на душу життя* дитячої зд оров 'я на душу
населення (років) смертності * * населення
(АОЛ.США)
(відсотки) (дол. США)
Сполучені Штати 20998 75.9 9.2 2 566
Канада 18635 77.0 7.2 1 730
Німеччина 14 507 75.2 7.5 1 487
Японія 14311 77.1 4.6 1 171
Франція 14 164 76.4 7.2 1 543
Велика Британія 13732 75.7 7.9 974
Італія 13608 76.0 8.5 1 234
* Середня для обох статей.
** На 1000 немовлят.
Д ж е р е л о: ипііеа Nаиоп5 Оеуеіортепі Ргодгат, Нчтап Пеуеіортепі Керогі 1992 (ІЧе№ Уогк: ОхГогсі ипіуегкіїу Ргеяв, 1992),рр.127-148.
128 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
го рівня життя. В 1992 р. Сполучені Штати мали найвищий у світі ВВП на душу населення (Канада була другою), але вони не діяли так само добре в інших галузях.
Неконкурентоспроможне суспільство: освіта
Жодна країна світу не витрачає так багато коштів на освіту, як Сполучені Штати, але набуток від цього незначний . П'ята частина дорослого населення США-люди функціонально неписьменні, а 25% підлітків відсіюються зі старших класів середньої школи (порівняно з 2% в Японії). На міжнародних перевірках учнівських досягнень учні зі США показують невисокі результати з математики, природничих наук, географії та інших предметів. Третина всіх середніх шкіл США не дають своїм учням знань з математики, достатніх для вступу до загальнотехнічних навчальних закладів. Студенти коледжів у Європі та Японії зазвичай мають на два роки більше занять з математики і природничих наук порівняно з їхніми колегами зі США. В таблиці 5.7 наведено порівняльні дані про відсоток старшокласників середніх шкіл, що одержують передові знання з фізики, хімії та біології в окремих країнах.
Спроможність Сполучених Штатів зберегти або здобути лідерство в галузі створення технологій та відповідних робочих місць залежить від підвищення рівня освіти робочої сили. В 1988 р.
ТАБЛИЦЯ 5.7. Відсоток старшокласників середніх шкіл, котрі одержують передові знання з фізики, хімії й біології.
Країна Фізика Хімія Біологія
Фінляндія 45 14 14
Канада 28 25 18
Австралія 18 12 11
Сполучені Штати 12 2 1
Японія 5 16 11
Швеція 5 6 13
Велика Британія 4 5 6
Італія 4 1 13
Джерело: МісЬаеІ Уо1п, Реіег Кийеп, АІІгеД Р.Вауегя III апй йе УУогІД Оеуеіортепі КечеагсЬ Теат, И^Ьеге Уе В1ап Р-60, Мо.174, Моу.15, 1991, р.220.
132 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
особистих доходів, а в 1990 р.-46.6%. Найвищі 5% господарств одержали 16.5% особистих доходів 1980 р. і 18.6% 1990 р. Середній дохід за 1980 р. для нижньої п'ятої частини одержувачів доходу складав 6 836 доларів, для верхньої п'ятої частини 73 752 доларів і для найвищих 5%-ПО 213 доларів. У 1990 р. середній дохід нижньої п'ятої частини одержувачів доходу дорівнював 7 195 доларів, верхньої п'ятої частини-87 137 доларів і найвищих 5%-138 756 доларів. Найбільший приріст був одержаний найвищими 5% гос-подарств. У 1980 р. середній дохід нижньої п'ятої частини господарств становив 9% від середнього доходу верхньої п'ятої частини і 6% від доходу найвищих 5% господарств. У 1990 р. середній дохід нижньої п'ятої частини становив 8% від середнього для верхньої п'ятої частини і 5% від середнього для найвищих 5%.
У таблиці 5.9 показано розподіл доходів родин і домашніх господарств за окремі роки від 1967-го до 1990-го. Подано також значення коефіцієнта Джині, що є мірою нерівності доходів і змінюється в межах від 0 до 1. Що ближчий цей коефіцієнт до нуля, то рівномірнішим є розподіл доходів; що ближчий він до 1, то розподіл більш нерівномірний. Як свідчить таблиця, коефіцієнт Джині зростав і для родин, і для домашніх господарств. Проте слід також зазначити, що відбувалось зниження реальних доходів нижньої п'ятої частини родин і господарств. Найбільший загальний
ТАБЛИЦЯ 5.9. Середні доходи родин і домашніх господарств за окремі роки (доларів США).
Господарства Родини
Роки Нижня п'ята Верхня п'ята Коеф. Джині Нижня п'ята Верхня п'ята Коеф. Джині
частина частина
частина частина
1967 6261 70226 .399 9497 73 153 .358
1970 6710 73044 .394 10 176 76544 .353
1975 7 067 73071 .397 10230 77669 .357
1979 7212 77889 .404 10530 83716 .365
1980 6836 73752 .403 9776 79 008 .365
1985 6819 80598 .425 9284 86968 .389
1986 7 055 86 171 .426 9587 91 093 .392
1988 7 143 87 014 .427 9785 93843 .395
1990 7 195 87 137 .428 9833 94404 .396
Джерело: и.З.ОерагІтепІ оі Соттегсе, Вигеаи оі ІЬе Сепяиз, Сип-елі Рориіаііоп Керогія, Соаяитег Іасоте. "Мопеу Іпсоте о{ НоизеЬоИ, Ратіїіез, апсі Регзопз іп ІЬе ипііесі Зіаіея іп 1990", Зегіез Р-60, Мо.174, Моу.15, 1991, р.220.
Розділ 5. Сполучені Штати Америки
приріст мали найвищі 5% господарств і родин: доходи господарств зросли від 111 936 до 138 752 доларів, а доходи родин-від 115 740 до 148 124 доларів.
Причини збільшення відмінності в доходах. Кілька причин для збільшення відмінності в доходах пов'язані з демографічними змінами16. Частка заміжніх жінок у робочій силі

 
 

Цікаве

Загрузка...