WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

обов'язково шкодить національним інтересам якоїсь країни. Коли США були країною-боржником напередодні першої світової війни, іноземний капітал допомагав забезпечувати інвестиції, потрібні для будівництва американських залізниць, сталеливарних заводів, м'ясоконсервних комбінатів та інших підприємств. Ці підприємства, у свою чергу, створювали матеріальні блага, забезпечували зайнятість і перетворювали Сполучені Штати на індустріальну державу. Однак упродовж 1980-х рр. США
с Сопдгезя о{ ІЬе ипііесі Зіаіез, ОЮсе ої ТесЬпоІоду Азяезїтепі, Сотреііпд Есопо-тіея: Атепса, Еиторе, апсі іЬє РасіПс Кіт (Уа5ІипдІоп, О.С.: и.З.СоуететепІ Ртгііпд ОІЇісе, 1992).
Прямі інвестиції складаються з інвестицій у компанії, підприємства й нерухоме майно. Портфельні інвестиції включають придбання державних цінних паперів та акцій і облігацій приватних компаній.
и.З.ОератппепІ ої Соттегсе, "Іпуезипепі Тгапзасиопз", Яигуеу о[ Сип-єні Вияіпеяа, -Іипе 1992, р.68.
124 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
брали позики для фінансування потреб своєї оборони, що не мало тривкої економічної вартості. Прямі іноземні інвестиції у Сполучених Штатах приносили додаткові робочі місця для робітників США, нові методи менеджменту, нові технології та залучення нового капіталу, що його інакше довелось би брати із заощаджень американців. Але можна було б довести, що зовнішній борг робить Сполучені Штати вразливими щодо акцій зовнішніх інвесторів і що відплив прибутків означає втрату їх для Сполучених Штатів. А ще зовнішній борг спричиняє погіршення платіжного балансу США. Із зовнішнім або закордонним боргом пов'язаний державний борг.
Державний борг. Колишній президент Рональд Рейган, імовірно, буде вважатися найбільш популярним і харизматичним президентом нинішнього століття, але щодо оцінки зробленого ним існують розбіжності. Ті, хто вважає його видатним президентом, відзначають економічний розквіт 1980-х рр. і покращення політичних відносин із Радянським Союзом. Його критики вказують на величезне зростання зовнішнього боргу, надприбутки Волстрі-ту, антиіранський скандал і збільшення нерівності доходів і багатства. Бюджетний дефіцит, що частково фінансувався через зовнішні позики, допомагав заохочувати розквіт, але федеральний борг, що 1980 р. був меншим трильйона доларів, у кінці 1992 р. перевищив 4 трлн. У таблиці 5.3 наведено федеральний бюджетний дефіцит і федеральний борг за 1980-1992 рр.
ТАБЛИЦЯ 5.3. федеральний урядовий дефіцит і борг (млрд. дол.).
Рік Дефіцит Борг Борг у % від ВВП
1981 -79.0 994.3 32.8
1982 -128.0 1,136.8 36.1
1983 -207.8 1,371.2 40.3
1984 -185.4 1,564.1 41.4
1985 -212.3 1,817.0 45.0
1986 -221.2 2,120.1 49.7
1987 -149.8 2,345.6 51.7
1988 -155.2 2,600.8 57.8
1989 -153.5 2,867.5 54.7
1990 -220.5 3,206,3 59.1
1991 -268.7 3,599.0 63.4
1992 -365.2 4,078.8 69.8
Джерело: Есопотіс Керогі оі іЬе Ргеяісіеиі, 1992 (УУазЬіпдІоп, О.С.: и.5.Соует-тепі Ргіпішд ОНісе, 1992), р.385.
125
Розділ 5. Сполучені Штати Америки
Сполучені Штати-не єдина з найбільших країн, що має великий державний борг. Німецький уряд з урахуванням вартості возз'єднання планував 1992 р. мати дефіцит бюджету в розмірі кількох сотень мільярдів німецьких марок. Борг Німеччини становить понад 50% її валового внутрішнього продукту, а загальний борг Італії дорівнює 109.8% від ВВП. У таблиці 5.4 наведено порівняльні дані про державний борг провідних індустріальних країн, поданий у відсотках від ВВП. Борг Японії, виражений подібним чином, перевищує борг Сполучених Штатів, але головна відмінність полягає в тому, що Японія має набагато вищу, ніж Сполучені Штати, норму заощаджень. Те ж стосується й Німеччини та інших країн. Це забезпечує їм більшу спроможність щодо підтримки свого боргу.
ТАБЛИЦЯ 5.4. Міжнародне порівняння державного боргу та виплати процентів (у відсотках від ВВП).
Країна Рівень Процент Коефіцієнт
боргу
сукупних
заощаджень
Японія 66.5 3.7 34.0
Сполучені Штати 58.1 4.9 15.6
Канада 72.1 9.3 19.9
Франція 46.6 3.1 21.3
Німеччина 43.6 2.6 26.5
Італія 101.1 9.7 20.2
Велика Британія 42.8 3.4 15.4
Джерела: Іпіепіаііопаї Мопеїагу Ріши, "ІМР 5игуеу", .Іппе 8, 1992, р.179;
ОЕСО, Есопотіс Зипгеу!,: ^арап (Рагіз, 1991), р.50.
Дефіцит товарної торгівлі. Товарна торгівля, пов'язана з експортом та імпортом товарів, є найважливішою складовою поточного- рахунку США. До поточного рахунку відноситься також експорт та імпорт послуг, але обсяг їх є відносно малим. Хоча Сполучені Штати є найбільшим світовим експортером та імпортером товарів, вони, починаючи з 1982 р., мають торговельний дефіцит свого поточного рахунку. Дефіцитний статус поточного рахунку США робить головний внесок до дефіциту державного платіжного балансу. В таблиці 5.5 наведено дефіцит торгівлі США від 1985 по 1991 р.
Статус США як країни-боржника може бути пов'язаний із бюджетним і торговельним дефіцитами. Бюджетний дефіцит є найпершим каталізатором для торговельного дефіциту, впливає
126 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
ВІН І На Заощадження, ТАБЛИЦЯ 5.5. Експорт та імпорт США,
Рік Експорт Імпорт Дефіцит
1985 218.8 336.5 -117.7
1986 227.2 365.4 -138.2
1987 254,1 406.2 -152.1
1988 322,4 440.9 -118.5
1989 363.8 473.2 -109.4
1990 393.6 495.3 -101.7
1991 422.2 487.7 - 65.5
Джерело: Іпіегпаїіопаї Мопеїагу Рипсі, Ііііетаїіоааі Ріпапсіаі Шаітііса, Лиіу 1992, р.538.
інвестування та проми- 1985-1991 рр. (млрд. дол.). слову конкурентоздат-ність. А ще він збільшує державний борг, що зріс від 1980 р. учетверо. Бюджетний дефіцит породив кілька проблем. По-перше, виплати відсотків за державним боргом - це постійні витрати, що повинні покриватись за рахунок державних видатків. У 1982 фінансовому році виплати відсотків складали 15% загальних видатків федерального уряду". По-друге, для фінансування дефіциту і рефінансування тієї частки державного боргу, для якої настав час сплати, міністерство фінансів США постійно мусить брати позики в конкурентній боротьбі з приватними інвесторами. Позаяк рівень заощаджень у США низький, деякі з урядових позик повинні надходити з інших країн. Це головна причиною того, що Сполучені Штатимають статус держави-боржника.
Міжнародне порівняння життєвих рівнів10
Громадяни США мають найвищі життєві стандарти у світі за багатьма показниками, як от комфорт споживача. Громадяни США мають ширший вибір товарів і послуг порівняно із жителями більшості інших країн. Сполучені Штати лідирують у світі за кількістю автомобілів (571 на 1000 осіб), телефонів (760 на 1000 осіб) і телевізорів (811 на 1000 осіб). Житло в США надає більше зручностей і доступніше, ніж житло в інших країнах. Середня вартість будинку в США приблизно дорівнює потроєному середньорічному заробітку американського робітника, тоді як у Японії цей множник дорівнює 8.6, в Італії-6.4, у Великобританії-6.13 і в
9 Ехесиїіуе ОНісе ої Ціе Ргезігіепі, ОНісе ої Мападетепі апД Вийде!, Висідеі оі Иіе

 
 

Цікаве

Загрузка...