WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

нагадати, що непрямі податки (як от податок з обороту) значно ширше використовуються центральним і місцевими урядами США.
Країни, перелічені в таблицях 1,1 та 1.2, належать до розвинених країн світу, і всі вони капіталістичні. Репрезентуючи всього близько 16% населення Землі, вони володіють 80% світового ВНП, а їхній середній ВНП в розрахунку на душу населення дорівнює 19 520 доларів. Це у п'ять разів більше від середньосвітового рівня і в шість разів-від рівня найбідніших країн світу (до яких належать Китай та Індія). У таблиці 1.3 подано ВНП та прибутки на душу населення найбагатших країн. Сполучені Штати мають найбільший ВНП у світі, а Швейцарія-найвищий ВНП на душу населення: 33 510 доларів у 1991 р.
Краі'на ВНП ВНП на душу
(млн. дол. населення
США) (дол.США)
Сполучені Штати
Америки 5 686 038 22560
Японія 3 337 191 26920
Німеччина 1 516 785 23650
Франція 1 167 749 20600
Італія 1 072 198 18580
Велика Британія 963 696 16750
Канада 568765 21 260
Нідерланди 278 839 18750
Швеція 218 934 25490
Норвегія 102 885 24 160
Д ж е р е л о: ТЬе Уог1а Вапк, Уог1сІ Валі Аііаз 1992 (ХУазпіпдІоп, П.С.: ЛУогіа Вапк, 1992), рр.8-9, 18-19.
ненні таких економічних цілей, як зайнятість, стабільність цін та зростання економіки. Часи невтручання з їхньою ідеєю обмеженого управиння вже минули. Держави нині є потужним визначальним чинником продуктивності праці завдяки безпосередній участі у формуванні капіталу. Державні видатки спрямовуються також на охорону здоров'я, освіту й навчання робочої сили, що теж впливає
на продуктивність праці. Уряди використовують оподаткування прибутків і цільові виплати для формування справедливішого розподілу прибутків. Багато з таких урядів займаються регулюванням і контролем бізнесу, приміром, через антимонопольне законодавство, що розробляється для запобігання такій практиці неконкурентного бізнесу, як завищення цін. Нарешті, вони займаються соціальним регулюванням, що включає безпеку праці, охорону довкілля тощо.
Одначе більшість населення світу проживає не в розвинених капіталістичних країнах. Понад половину людства живе в найбідніших країнах, де щорічний прибуток на душу населення менший 500 доларів, а сумарний ВНП становить менше 6% від сумарного ВНП найбагатших країн світу (що дорівнює ВНП Великої Британії). У таблиці 1.4 наведено світовий розподіл ВНП та ВНП на душу населення за 1991 р.
ТАБЛИЦЯ 1.4. Світовий розподіл ВНП та ВНП на душу населення, 1991 р.
ВНП на душу населення (ДОЛ.США) Кількість країн ВНП
(млн. дол.США) Населення (млн. чол.1 Середній ВНП на душу населення (ДОЛ.СШАІ
Менше ніж 500 43 933 000 2 857 330
500-1 499 44 500 000 612 820
1 500-3499 46 2 466 000 985 2500
3500-5999 14 114 400 22 5 180
6 000 і більше 53 17 658 000 896 19 710
Світ 200 21 671 000 5372 4030
Джерело: ТЬе Уог1а Вапк, УУоїМ Вапіс. Аііаз 1992 (УУазЬшдІ.оп О.С.: УогМ Вапк, 1992), рр.8-9, 18-19.
КРАХ КОМУНІЗМУ І ПЕРЕХІД ДО КАПІТАЛІЗМУ
Кінець комунізму, хоча його й передбачали деякі західні експерти , настав зовсім несподівано. Упродовж неповних двох років він зазнав краху в Радянському Союзі та його східноєвропейських країнах-сателітах. Політичні й економічні структури, що вважалися недоторканними, було розпущено, а відтак загальноприйнятим завданням стала заміна старої соціалістичної системи ринковою. Економіки колишнього Радянського Союзу та Східної Європи значно поступалися економікам західних індустріальних держав. Центральне планування економіки було неефективним, а внаслідок нехтування ринкових цін, заробітних плат і процентних ставок як показників дефіциту виробництво працювало без жодного зв'язку з потребами споживачів. Високі виробничі затрати покривалися державними дотаціями, що приводило до марнування ресурсів. Запроваджені державою обмеження на право прийняття особистих рішень сковували ініціативу і знижували мотивацію до праці. Реформи настали, та вони були запізнілі й недостатні для збереження Радянського Союзу і Східної Європи.
Економічні проблеми трансформування
Перетворення централізованої планової економіки у вільну ринкову не буде простим, бо потрібно подолати чимало економічних і соціальних проблем. Виробничі комплекси країн Східної Європи та держав колишнього Радянського Союзу мають бути повністю реконструйовані й модернізовані, бо вони застаріли і вже не можуть відповідати суспільним потребам та міжнародним стандартам. Розподіл праці за старих режимів не відображав порівняльних переваг в ефективності, а був просто наслідком нав'язаної державою спеціалізації, орієнтованої на виконання урядових економічних планів. Спроби досягти самодостатності призводили до державної підтримки неефективних галузей. Отже, ціла виробнича система кожної країни мас бути модернізована і пристосована до потреб внутрішнього й зовнішнього ринків, а модернізація інфраструктури має на меті сприяти виробництву і
розподілу.
Але не тільки виробничі системи та фізичні інфрасгруктури потребують змін-вони необхідні і в гуманітарній інфраструктурі, щоб подолати брак досвіду життя за умов капіталізму й ринкових інститутів. Раніше керівники державних підприємств мали при-стосовуватися лише до диктату економічних планів уряду. Але заповзятливість і приватна ініціатива мають певні типові риси, які слід вивчати. Оскільки раніше робітники мали гарантовану^роботу, у них були замалі стимули до праці з повною віддачею . Коли деякі люди матимуть успіх, відмінності в доходах збільшуватимуться. Це викликатиме заздрість, бо за комунізму ніхто, крім членів номенклатурної еліти, не міг мати набагато більше грошей від інших23.
Соціальні проблеми трансформування
Соціальні проблеми так само важкі для розв'язання, як і економічні, коли не важчі. Яскравими зразками цього є республіки колишнього Радянського Союзу та Чехо-Словаччини. Між колишніми республіками Радянського Союзу постійно відбуваються етнічні й територіальні суперечки, бо різні етнічні групи й далі борються між собою і відмовляються торгувати. Крім того, деякі з цих нових держав володіють атомною зброєю і можуть мати спокусу скористатися з неї. Чехо-Словаччина була утворена згідно з Версальським договором і об'єднувала два слов'янські народи-чехів і словаків. Неприязнь між цими народами триває століттями, причому чехи культурно й технічно розвиненіші, ніж словаки. Далі, в Румунії живуть угорці, які зазнають образ як чужинці. Залишається тільки гадати, чи ці розмаїті групи мають намір взаємодіяти між собою.
Способи наближення до ринкової економіки
Для перетворення централізованої планової економіки на ринкову можна скористатися кількома способами, але незалежно від обраного способу таке перетворення не буває простим. Один із них називається способом "великого удару", за якого негайно застосовуються реформи, що оздоровлюють економіку. Ціни звільняються від державного контролю, щоб їхній рівень визначивсяринком, а грошова одиниця девальвується для досягнення рівня, який більше відповідає

 
 

Цікаве

Загрузка...