WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Незліченні маси робітників втратили свою роботу на виробництвах, що були перенесені за кордон внаслідок природної еволюції процесу глобального обміну. Що діятимуть ці робітники? І-Іавіть якщо економіка, як передбачається, знову підніматиметься, чи достатньо буде в США високооплачуваної, висококваліфікованої роботи, щоб її вистачило на всіх?
По-друге, слід згадати також про безліч інших проблем. Одна з них-це забезпечення доступної медичної опіки для багатьох американців. На медичне обслуговування Сполучені Штати витрачають більше за будь-яку іншу з провідних індустріальних країн і в розрахунку на душу населення, й у відсотках від ВНП, але вони мають найнижчу тривалість життя і найвищий рівень дитячої смертності. На освіту вони витрачають більший відсоток ВВП, ніж кожна з їхніх головних економічних суперниць-Німеччина і Японія,
' "ТЬе ВазЬеІ-Сазе Залігші", ТТге Есопотші, Лиіу 4-10,1992,р.13. 15*
118 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
витрат федерального бюджету. Державні замовлення на товари й послуги роблять істотний внесок у загальний сукупний попит, а сам уряд є єдиним великим працедавцем в економіці Сполучених Штатів.
ального страхування й позики. Трьома най-важливішими різнови-дами урядових витрат є прямі компенсаційні виплати окремим осо-бам, національна обо-рона і виплата відсот-ків за державним бор-гом. Як відзначалося раніше, найбільшою складовою загальних виплат федерального уряду є соціальне за-безпечення, що складає приблизно 40% усіх урядових витрат.
Державні фінанси
Державні фінанси-це індикатор ступеня участі уряду в модифікованій ринковій економіці. Податки слугують двом цілям-вони забезпечують урядові джерело надходжень і заразом можуть бути використані для впливу на перерозподіл доходів і багатства. Най-важливішим джерелом доходу для федерального уряду є податок на особистий прибуток, для штатів-податок з обороту, а місцеві власті покладаються на оподаткування майна. Урядові витрати на товари й послуги досягають приблизно 20% ВНП США і забезпечують джерело попиту для продукції багатьох фірм, а урядові соціальні виплати перерозподіляють доходи від однієї економічної групи до іншої. В таблиці 5.1 наведено показники впливу сус-пільного сектора (включно із загальними витратами на всіх рівнях управління) на економіку США за окремі роки.
Структура податків та витрат. Структура податків та витрат важливіша від їхніх рівнів. Трьома головними джерелами надходжень для федерального уряду є податки на особисті доходи, надходження від соці-
ТАБЛИЦЯ 5.1. Витрати суспільного сектора США у порівнянні з ВНП США за окремі роки (млрд. дол.).
РІК ВНП Державні
витрати
1959 495.8 128.8
1970 1009.5 299,8
1980 2722.8 825.7
1981 3045.3 941.9
1987 4513.7 1405.2
1990 5513.8 1697.1
1991 5692.0 1737.5
Джерело: Есопотіс Кероіі о/ ІЬе Ргєзісієпі, 1992 {УааІііпдіоп, О.С.: 05. Соуепшіеігі Ргіпііпд Оіїісе, 1992), рр. 299, 390.
Розділ 5. Сполучені Штати Америки 119
Політика економічної стабілізації. Втручання уряду відбувається через застосування фіскальної та монетарної політик, що їх він використовує у вигляді оподаткування, цільових виплат, замовлень на товари й послуги та контролю з боку федерального резервного фонду за грошовою масою і процентними ставками. фіскальна політика стосується податкової та видаткової політик федерального уряду. Її метою є збільшення або зменшення рівня сукупного попиту через зміну рівнів урядових видатків та оподаткування. Метою фіскальної політики є федеральний бюджет, котрий дає систему планування і контролю урядової діяльності, що здійснюється законодавчими й виконавчими структурами уряду. Монетарна політика використовується федеральним резервним фондом для управління рівнем національного доходу та рівнем цін за допомогою зміни грошової маси.
Регламентація і контроль бізнесу з боку держави
Регламентація і контроль ділової активності-ще одне поле діяльності держави, де вона має міцні позиції. Це стало необхідним з кількох причин, і всі вони пов'язані з певними вадами ринкової системи. Однією із цих вад є неспроможність ринку забезпечити людей і суспільство достатніми засобами для досягнення певних цілей, як от задоволення потреби в чистому довкіллі. Тому ініціатива щодо очищення довкілля повинна йти від державних ор-ганів, котрі застосовують такі засоби, що неминуче справляють істотний вплив на діяльність бізнесових фірм. Ще однією вадою ринкової системи слід вважати спосіб розподілу доходів і багатства. Стало очевидним, що деякі особи часто накопичують великі доходи не на підставі їхнього внеску у випуск продукції, а завдяки успадкованому багатству чи внаслідок особливих привілеїв.
Антитресгові закони. Антитрестове законодавство необхідне для забезпечення ринкової конкуренції через запобігання утворенню таких бізнесових об'єднань, як трести, що спроможні діяти супроти суспільного добробуту. Американське антитрестове законодавство зосереджене в законах Шермапа-Клейтопа. Закон Шермана забороняє створювати монополії та інші бізнесові об'єднання, що обмежують торгівлю між штатами та з іншими державами. Він також забороняє аптиконкурентні методи ведення бізнесу на зразок групового бойкоту чи штучного завищення цін. Закон Клейтона забороняє таке злиття фірм, що його кінцевою метою є істотне зменшення конкуренції, і таке обмеження цін, що 1б*
120 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
веде до розорення конкурентів. Він також обмежує утворення поєднаних директоратів: жодна особа не може бути директором у двох або більше корпораціях, якщо вони є конкурентами4.
Соціальне регулювання. Держава займається також соціальною регламентацією бізнесу в таких справах, як зайнятість інвалідів, професійна безпека, захист інтересів споживачів, захист довкілля та благодійні акції. Доцільність соціального регулювання пов'язана з тим, що ринкова система неспроможна розв'язувати такі проблеми, як статева й расова дискримінації чи негативні обставини, що їх створює зростання рівня життя. Приміром, коли зростають вимоги до якості життя, тоді з'являється суспільний тиск на уряд із метою регламентації питань щодо гарантування чистоти повітря і води та безпеки розміщення токсичних відходів. Розширене розуміння рівності веде до появи нових прав, що, у свою чергу, відбивається в державних постановах щодозабезпечення цих прав. Прикладом цього є рівність можливостей щодо зайнятості.
Державна власність у промисловості
Державна власність у промисловості Сполучених Штатів є досить обмеженою, але на всіх рівнях управління держава володіє й керує різноманітними підприємствами. Прикладом є адміністрація долини Тенесі (АДТ) - головне державне підприємство для виробництва і розподілу державної електричної енергії в південно-східній частині Сполучених Штатів. АДТ була створена для побудови гребель та гідроелектростанцій, виробництва електроенергії, покращення умов навігації на річці Тенесі, забезпечення захисту від повеней і запобігання ерозії грунтів. Інші органи державного управління

 
 

Цікаве

Загрузка...