WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

знаходили кращі джерела постачання і забезпечували ефективніші маркетингові послуги. Вони вирізняли свої вироби завдяки застосуванню фірмової упаковки й широкої
США експортують більше послуг, аніж імпортують, тобто за цією статтею мають позитивний баланс.
АНтесІ О. СЬаіюІег, Шсаїе апсі 8соре: Пупапися оі Іпсічзіпаї Сарііаііят (СатЬгіаде:
Нагуагсі ипіуегзіїу Ргеяв, 1990). 34 СЬапДег (1990).
Розділ 4. Порівняльний аналіз капіталістичних систем щ
реклами. А ще вони швидко входили в ринки, що розширювались, і виходили з тих, що занепадали. Така конкуренція посилювала спроможності як робітників, так і менеджерів.
Британці започатковували багато галузей або прокладали шляхи для них, включаючи важке й легке машинобудування, виробництво фарб, сталі, міді та інших металів, а також електротехнічного устаткування. Піонером промисловості електротехнічного устаткування в Сполучених Штатах був Томас Едісон. Британці й німці одержували патенти Едісона одночасно , але виграли від цього саме німці. Німецька фірма Сіменс об'єдналася зі своїм го-ловним конкурентом, зміцнила менеджмент і почала виконувати десятирічний план покращення своїх глобальних позицій у галузі електротехнічного устаткування. Ця фірма побудувала найбільший у світі промисловий комплекс, профіпапсований з нерозподілених прибутків, щоб досягти економії за рахунок збільшення масштабів. Для роботи на цьому комплексі Сіменс наймала ЗО тисяч робітників, що продукували розмаїті вироби, як от телекомунікаційне обладнання, великі механізми, мотори, генератори й кабелі. В 1913 р. німці продавали до Британії електротехнічного устаткування більше, аніж його вироблялось на британських заводах.
ПІДСУМКИ
Кінець комунізму цілковито змінив економічний і політичний стан речей у світі. Відходять "ізми", що раніше домінували у світі, за винятком капіталізму. В розділах 1 та 4 було зазначено, що нині існують три варіанти капіталізму-варіант США, європейський варіант і східноазіатський варіант. Порівняння може бути зроблене па підставі ринкової свободи, що є передусім відносною. Ринки багатьох економік вважаються вільними, бо цілі сегменти економіки формуються ринковими силами. В усіх цих економіках і держава, і ринки-це інструменти соціально-економічної політики. Більшість обмежень, що їх накладають держави на ринки, існують через те, що деякі проблеми ринок вирішує погано, як от забезпечення соціального добробуту або чистого довкілля.
У розділах 5, 6 та 7 порівнюватимуться три країни, що репрезентують три варіанти капіталізму. В розділі 5 розглядаються Сполучені Штати, що захоплено називають себе найвільнішою ринко-
35 Це було в кінці 1880-х рр.
112 Частила 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
вою економікою світу, і, мабуть, справедливо. В розділі б аналізується Німеччина - наймогутніша країна Європи, що репрезентує єврокапіталізм. Єврокапіталізм - це соціальпо-ринковий капіталізм зі значною участю держави в забезпеченні фондів соціальних витрат. У розділі 7 представлено Японію-третю з найбільших економічних держав, яка є зразком державно-керованого капіталізму. Японія та країни, що швидко розвиваються-Південна Корея і Тайвань, - накладають обмеження на вільні ринки чи навіть формують їх так, щоб це допомагало забезпечувати економічний розвиток. Вони обмежили імпорт, щоб розвивалась національна промисловість, і дозволили формувати картелі. Вони покладаються на промислову політику як на засіб досягнення економічного розвитку певних галузей і забезпечують широкомасштабні інвестиції в базові технологічні дослідження.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
1. Що таке єврокапіталізм? Чим він різниться від капіталізму США?
2. Що таке промислове планування? Як воно використовувалось у Кореї для розвитку корейської автомобільної промисловості?
3. Швеція-досконалий зразок соціально-ринкового капіталізму. Розгляньте це.
4. Завдяки чому Південна Корея і Тайвань спромоглися на прискорену індустріалізацію?
5. Розгляньте застосування динамічного ромба Портера.
6. Завдяки чому, за Альфредом Чендлером, Сполучені Штати й Німеччина успішно розвинули такі галузі, як електротехнічне устаткування, а Великобританія виявилась не в змозі це зробити, хоча спершу саме вона мала конкурентну перевагу?
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА Атваеп, Аіісе Н. Аз/а'я Nех{ Сгапія. Мелу УогЬ: СатЬгігіде ипі-
УЄГ8І<у РГЄ58, 1989.
Сеігоп, Магуіп, апсі Олуеп Оауіез. Сгузіаі СІоЬе: Тїіе Науеа апсі Науе-МоІз оґ ІІіе Меуг Уог1с1 Огсіег. Мелу Уогк: 81. Магип'з Ргезя, 1992.
Розділ 4. Порівняльний аналіз капіталістичних систем цз
СЬапсіїег, АІГгеа О. 8са1е апсі Зсоре: ТІїе Оупатісз оґ Іпсіиаіпаї
Саріїаііят. СатЬгісІде: Нагуаггі ипіуегзііу Ргеза, 1990. Сопдгезя оГ Ще ипііеа Зіаіез, Оіїісе оГ ТесЬпоІоду Аззевзтепі.
Сотреііпд Есопотіез: Атегіса, Еигоре, апсі Іпє Расіїіс Кіт. УУа-
апіпдіоп, О.С.:и.8. Сіоуегптепі Ргітіпд Оіїісе, ОсІоЬег 1991. Непхіег, КоЬегІ А. "ТЬе НЄТАГ Ега оГ Еигосаріїаіізт". Нагуагсі Визіпез
Кеуіещ Уоі. 70, Мо. 4 (ЛиІу-Аидиаї 1992), рр.57-68. Ьіпсоїп, Еаїлуагсі. Зарап'а ипе^иа1 Тгасіе. Уа8ЬіпдІоп, О.С.: ТЬе Вгоо-
Ьіпдв Іпвиїииоп, 1990. Магзііаіі, Кау, апа Магс Тисісег. ТІїіпМпд ґог а Ьіушд: Есіисаііоп
апсі Іпє УУеаШі о/Наіюоз. Мелу УогЬ: Вазіс Воокя, 1992. Ма1:іопа1 8осіа1 Іпзигапсе Воагсі. Посіві Іпвигапсе ЗіаИїзііси: Гасін
1991. 81оскЬо1т: 81аІІ8ПЬепЬеІеп КікзГогяакгіпдйуегк.еї, 1992. РЬіІІіря, МісЬаеІ. "и.5.Іпсіи5Ігіа1 Роїісу: ІпеуіїаЬІе ипсі Іпеіїісіепі".
Нагуагсі Визшеші Кеуіещ Уоі.70, Но.4 (ЛиІу-АидияІ 1992), рр.104,
112. Рогіег МісЬаеІ. Тїіе Сотрегеііуе Асіуааіаде оґ Маііопе.. г4елу Уогк:
РГЄЄ РГЄ55, 1990.
и.5.0ерагітепі оГ Соттегсе, Іпіегпаїіопаї Тгасіе Асітіпівігаїіоп. "Когеа апсі Таіуап: ТУО Оупашіс ЬіНІе Огадопв". Визіпезя Атегіса, УоІ.ІІЗ, Мо.17 (Аидизі 24, 1992), рр.3-17.
Розділ 5
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
"Країни великої сімки утворюють клуб провідних капіталістичних демократій, і, подібно до цього, їхній лідер, Сполучені Штати, є провідною капіталістично-демократичною країною. Вона грунтується на низці ідей, що не лише складають її підвалини, а й є тими гвинтами, що її скріплюють, і тим паливом, що забезпечує й' рух. У час свого тріумфу їй слід би бути як завжди сильною, але це не так: із крахом комунізму її позбавлено зла,на тлі якого вона вигідно контрастувала протягом майже півстоліття. Для американців світ був чорно-білим, але тепер чорне зникло, і біле вже не сяє так яскраво" .
Хоча "холодна війна" закінчилась і Радянський Союз припинив існування, рік 1992 буде називатися роком невдоволення Америки. Президент Джордж Буш, котрий керував країною до кінця строку своїх повноважень, домагався переобрання, але був переможений Білом Клінтоном, який обійняв посаду під час найважливішого перехідного періоду американської історії. Цей період буде болісним з кількох причин. По-перше, почалась і триватиме далі втрата тисяч робочих місць в оборонній та військовій галузях.

 
 

Цікаве

Загрузка...