WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

французького планування. Французьке економічне планування грунтується на розподілі кредитів, податкових заохоченнях і державних інвестиціях з метою прискорення виконання запланованого, а не на авторитарному керівництві чи вмовлянні. Міністерство фінансів Франції-головне джерело фондів для інвестування в державний і приватний сектори економіки. У своїй більшості ці фонди переказуються через спеціальний фінансовий рахунок, що називається фондом соціально-еконо-мічного розвитку. Процентні ставки за позиками нижчі від тих, що їх мали би платити позичальники на ринку. Податкові заохочення сприяють активізації такої діяльності, що узгоджується з цілями розробленого плану. Скажімо, фірми, які допомагають реалізувати заплановану програму регіонального розвитку, частково або повністю звільняються від економічних податків. Державні інвестиції, фінансовані французьким урядом, становлять понад половину всіх інвестицій у промисловість Франції.
Десятий французький чотирирічний план, 1989-1992. Цей план мав чотири головні цілі, що ілюструють стратегію французького планування12:
1. Скорочення рівня безробіття від 9.5% у червні 1989 р. до приблизно 5% у 1992 р. завдяки професійному навчанню в науковій і технічній сферах13. Для стимулювання збільшення кількості робочих місць мали бути застосовані монетарна і фінансова політика Франції.
12 А-ізетЬІее Наїіопаїе, РГО]ЄІ сіє Ц>і, Мо.706, Арргосеуапі 1е 10Ш Ріал (1989-1992), йссопсі Зечяіоп Огсіпаіге сіє 1988-1989, Зипе 20, 1989.
Рівень безробіття у франції в листопаді 1992 р. становив 9.7%. із*
100 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
2. Регіональне планування для стимулювання економічного розвитку низки менш розвинених регіонів Франції, особливо району Вердю на північному сході та районів на південному заході. Це мало бути здійснено за рахунок державного бюджету франції.
3. Зростання державних витрат на дослідження й розробки в галузях науки та високих технологій.
4. Зростання державних витрат на збільшення продуктивності сільського господарства.
Швеція: держава достатку
Хоча Швеція - невелика країна з однорідним населенням 8.2 млн. чоловік, її вплив на світ значно переважає її розміри. Це розвинена індустріальна країна, де рівень життя-один із найвищих у світі. За величиною номінального доходу на душу населення вона стоїть вище від Сполучених Штатів, Японії та Німеччини. Швеція добре знана передусім завдяки своїм програмам соціального забезпечення, яким притаманна всебічність і спрямованість па добробут усіх соціальних груп суспільства незалежно від доходів. Було зроблено спроби вирівняти доходи за допомогою заходів соціального страхування тощо, що фінансуються з податків, а також через власне структуру податків на доходи. Однак зворотним боком медалі є те, що податки у Швеції складають 52.5% ВНП, тобто шведи відносяться до найбільш оподатковуваних людей у світі. Більшість програм соціального забезпечення фінансуються поза державним бюджетом Швеції безпосередньо із загальних податкових надходжень . Перерозподіл доходів у Швеції має низку форм:
1. Допомоги родинам у вигляді регулярних виплат готівкою родинам з дітьми-такі виплати існують у більшості індустріальних країн . Це засіб перерозподілу доходів з метою допомоги тій частині населення країни, що виховує дітей. Виплачуватись може однакова сума на дитину або сума, що прогресивно зростає з кожною дитиною. Зазвичай допомогу одержує мати незалежно від того, одиначка вона чи заміжня. Цей різновид допомоги у Швеції виплачується родинам з дітьми віком до 16 років у розмірах, що подані в табл. 4.1 (дані за 1991 р.).
У Швеції існують два рівні управління: національний уряд і місцеві органи самоврядування у двадцяти чотирьох округах і місті Стокгольм.
Допомога родинам вперше була запроваджена у франції 1931 р. для заохочення росту народжуваності з метою компенсації великих втрат франції у першій світовій війні.
Розділ 4. Порівняльний аналіз капіталістичних систем 101
2. Пенсії за віком є двох ТАБЛИЦЯ 4.1. Допомоги родинам
РІЗНОВИДІВ: ОСНОВІїа ПеНСІЯ, У Швеції-сума за,рік (дол. СІЛА).
що призначається усім шве-дам, і додаткова, що випла- ^- ^ьмГ1010 26^
ЧуЄТЬСЯ КОЖНОМУ Шведові, 3-а дітьми 4700 КОТриЙ Має ТруДОВИЙ ДОХІД 4-а дітьми 7 390
від праці за наймом у сумі, 5-а лдтьми ю 750 . " . - .. лі Кожна наступна дитина 3 283 ВИЩІЙ ВІД базової суми, ЩО Додаткова допомога на
підлягає податкові на соці- дітей 16-20 років, які альне страхування. Середній вге ше навчаються у школі і 920
ДОХІД обчИСЛІОЄТЬСЯ, ВИХОДЯ- Обмінний курс станом на 23 листопада ЧИ 3 П'ятнадцяти НаЙВИЩе 1992 р.: $ 0.149 = 1 крона, $ 1 == 6.7 8К
оплачуваних років праці . У ----------------------
1990 р. середня ВеЛИЧИНа ОС- Джерело: Майопаї 5осіа1 Іпзчкшсе : 1 ... ",,,-" Воагсі, Зосіаі Іішчгешсе 81аІізЬся, Расіз 1991 ПОВНОЇ ПЄНС11 Становила 3856 (аоскЬоЬп: ЙІаЦ^кепЬеІеп йкягогаакгіпд.,-
доларів, а додаткової-1189 уегкеї, Лиіу 1991), р.66. доларів. Вдовам виплачується повністю основна пенсія і 40% додаткової. Пенсія по інвалідності може досягати повної величини основної й додаткової пенсій по старості.
3. Державним Страхуван- ТАБЛИЦЯ 4.2. Видатки на соціальне ПЯМ ЗДОрОВ'Я забезпечені ВСІ забезпечення у Швеції за 1990 р.
шведи. Воно включає опла- ("""РА- А0^ США). чувану сімейну відпустку ----------------------
СТрОКОМ ДО ЗО ДНІВ З ВІДШКО- Захворювання 25.4 ДуванНЯМ у рОЗМІрІ ВІД 25% Нещасні випадки на роботі 1.6 . п/ " o Допомога по безробіттю 3.3 ДО 100% ОСНОВНОЇ платні; Пенсії по старості 28.7
1990 р. середня сума за день родини та діти 10.9 становила 62 долари. Допо- Загальні 0.4 мога на випадок хвороби Виконавчі виграти 1.9
призначається тим, хто хво- Разом 72.2 ріє і не може працювати, внп Швеції 204.5
Допомога ВагІТНИМ ВИПЛаЧу- Витрати на соціальне
ється за 50 днів упродовж забезпечення, у % ВНП 35.3%
осганпього періоду вагітнос- ^ шведська крона =$ 0.49, $ і =6.7 5К ті. Допомоги по догляду за ______________________
дітьми призначаються на 450
Джерело: ТІїе Созі апсіРтаїшіїїсг о/ ДНІВ ПІСЛЯ народження ДИ- ^ ^ Зепасе.ш В^епіп 1990
ТИНИ. Система державного (ЗІоскЬоїтп: 51.аІізЦс8 5уе(іеп, 1992), р.З.
страхування здоров'я охоплює також медичне і стоматологічне обслуговування. Деяку частину вартості мусить вносити й сам пацієнт.
16 Пенсійний вік для повної пенсії становить 65 років. Шведи можуть виходити на пенсію раніше, але з меншим розміром пенсії.
14
102 Частина 2. НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
4. Допомога по безробіттю виплачується упродовж 300

 
 

Цікаве

Загрузка...