WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

тисячоліть, сучасні соціалізм і комунізм є продуктами промислової революції. Вона, хоча й принесла чимало корисного, мала ще й свій темний бік: злидні, жахливі умови праці, низька платня, ненадійність доходів. І соїдіалізм, і комунізм обіцяли новий соціально-економічний лад, хоча вони й відрізнялися за ступенем досягнення цього ладу. Соціалісти вірили в побудову нового суспільства через еволюційний процес, а комуністи покладалися на революцію, кінцева мета якої-диктатура пролетаріату. Соціалізм став рівноправним учасником демократичного процесу наприкінці двадцятого століття, коли соціалістичні партії здобули більшість на виборах у Франції та Греції. Соціалісти захищають націоналізацію деяких провідних галузей і посилення заходів соціального забезпечення, але залишають практично недоторканими такі капіталістичні інститути, як приватна власність і ціновий механізм. Комунізм став рівнозначним бюрократичному колективізмові, а держава, що її репрезентує комуністична партія, приймає всі рішення щодо виробництва і розподілу товарів і послуг.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
1. Яку роль відіграла ринкова стихія у погіршенні становища робітничого класу Великобританії в минулому столітті?
2. Що таке утопічний соціалізм?
3. Маркс у своєму "діалектичному матеріалізмі" дав тлумачення історії та пояснення існування суспільства. Що означає "діалектичний матеріалізм"?
4. Яка різниця існує між соціалізмом і комунізмом з точки зору марксизму?
5. У чому полягала Марксова трудова теорія вартості? За що можна критикувати цю теорію?
6. У чому суть Марксової теорії додаткової вартості? Чи правильна вона?
7. Якими були, за Марксом, причини й наслідки розподілу доходів за умов ринкового капіталізму?
8. Назвіть деякі з інститутів сучасного соціалізму.
9. Чим різняться між собою сучасний французький соціалізм і англійський соціалізм вісімнадцятого-дев'ятнадцятого століть?
90 ' Частина 1. КІНЕЦЬ "ІЗМІВ"
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ВаИпзЬі, Аіехапсіег. Магх'з Есоаотісз: Огідіп апсі Оеуеіортепі.
Ьехіпдіоп, Мазе.: 0.8.& НеаШі Со" 1970. Оісііепя, СЬагІея. НагсІ Тітея. МЄУ/ УогЬ: 8ідпе1 ВооЬя, 1962. (Роман-протест проти умов праці й освіти в Англії XIX століття.) Сгау, Аіехапаег. Ліе Оеуеіортепі ої Есопотіс Оосігіпе: Лп Іпіго-
сіисіогу Зигуеу. Меу УогЬ: Лопп УУіІеу & Зопв, Іпс., 1931. Наттопсі, ЛоЬп Ь., апсі ВагЬага Наттопсі. ТІїе Кї/ае оґ Мосієгп
Іпсіинігу. Не№ УогЬ: Нагрег & Коу, РиЬІіяЬегз, Іпс., 1969. Наггіпдїоп, МісЬаеІ. Восіаііят. Меад УогЬ: МопіЬІу Кеуіеуу Ргеаз,
1972. НіІІ, СЬгіяІорЬег. К.е{оппаііоп Іо Іпсіияіпаї Кеуоіиііоп. Ваііітоге:
Репдиіп Вооіїв, 1969.
Магх, Кагі. Оаз Карііаі. Меу УогЬ:: Мосіегп ІлЬгагу, Іпс., 1906. Тауіог, РЬУір А.М., есі. Тйе Іпсіи^ігіаі Кеуоіиііоп їіі Вгіїаіп: Тгіитрїі
оґ Оіяаяіег? Кеу.еа. Ьехіпдіоп, Мазз.: О.С. НеаШ & Со., 1970. ТоупЬее, Атоісі. ТІїе Іпсіизігіаі Кеуоіиііоп. Вовіоп: Веасоп Ргезв,
1956. ТисЬег, КоЬегІ С. ТЬе Маїхіап Кеуоіиііопагу Шеа. Мему Уогіі: УУ.УУ.
Могіоп & Со" Іпс., 1969.
Частина Друга НОВА РОЛЬОВА МОДЕЛЬ
Розділ 4 Порівняльний аналіз капіталістичних систем
Розділ 5 Сполучені Штати Америки
Розділ 6 Японія
Розділ 7 Німеччина
Розділ 4
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КАПІТАЛІСТИЧНИХ СИСТЕМ
"Холодна війна" вже позаду, і новим визначальним чинником світового впливу та спроможності створювати багатства стала економічна, а не військова могутність. Найкращий шлях до впливу нації на світ пролягає тепер через торгівлю й виробництво замість військового підкорення. Радянська імперія впала, і Сполучені Штати Америки розпочали по всьому світу покидати свої військові аванпости. Комунізм став справою минулого, і нині вже недоречно порівнювати капіталізм і комунізм, що раніше було стрижневим елементом підручників з порівняльного аналізу економічних систем. Доцільною альтернативою є порівняння різних форм капіталістичних систем, що існують сьогодні, - вільнорин-ковий капіталізм, державно-керований капіталізм та соціально-ринковий капіталізм. У розділі 4 подано розмаїті інституційні механізми кожної системи, а далі послідовно розглянуто три головні країни, що репрезентують кожен різновид системи: розділ 5-Сполучені Штати; розділ 6-Японія; розділ 7 - Німеччина.
РИНКОВИЙ КАПІТАЛІЗМ США
У Сполучених Штатах ніколи не існувало справді вільної ринкової економіки. Федеральний уряд уже від моменту його утворення 1787 р. було залучено до сприяння промисловості, і він прийняв законодавство про тарифи для захисту інтересів фірм США. Для будівництва каналів, доріг та розмаїтих форм перевезень надавалися субсидії, що приносили великі прибутки. Впродовж останньої частини минулого століття зросли масштаби індустріалізації та концентрації виробництва, тому федеральний уряд прийняв закони для впорядкування особливих різновидів бізнесу-скажімо, будівництва доріг-та для контролю різних форм антиконкурентних ділових заходів, як от фіксація цін та поділ ринків. Участь уряду в економіці США посилилася під час депресії 1930-х, коли було прийнято законодавство про мінімум заробітної плати і соціальне забезпечення та створено регламентні
Розділ 4. Порівняльний аналіз капіталістичних систем 93
агенції для впорядкування роботи банків, засобів зв'язку і ринку цінних паперів. Упродовж 1960-х та на початку 1970-х урядове регулювання було поширено на безпеку продуктів споживання, зайнятість жінок і меншин, довкілля, безпеку професій.
Капіталізм і культура США
Капіталізм США відображає культуру' цієї країни, так само як японський капіталізм-культуру Японії. Індивідуалізм став прикметною рисою культури Сполучених Штатів Америки ще в минулому столітті, коли Захід було відкрито для колонізації і великі маси іммігрантів ступили на землю США. Ці іммігранти у своїй більшості прибували з європейських країн, рятуючись від урядових утисків і економічних злигоднів. На Сполучені Штати дивились як на країну великих можливостей, де кожна людина має змогу досягти успіху завдяки власним зусиллям, а кожне покоління матиме можливість бути срінансово заможнішим'. Захід надавав іммігрантам сприятливі нагоди, передусім у сільському господарстві, і саме тут квітував індивідуалізм. Індивідуум сам протистояв природним стихіям, і тут перемагав найпристосовані-ший, а найслабший опинявся на узбіччі2.
Іншою гранню капіталізму США став наголос на багатстві та споживанні. Рольові моделі щодо накопичення багатства зберігаються тут від минулого сторіччя, коли з багатих підприємцівта ділових лідерів складалася нова промислова аристократія, що її часом називали "магнати-розбійники". Прототипами капіталістів, що "самі себе створили", були мільйонери Джон Д. Рокфеллер і Ендрю Карнегі. Це були багатії, котрі часто встановлювали стандарти споживання, що їм намагалися наслідувати інші. Цікаво зазначити, що багатії в Сполучених Штатах ніколи не викликали класової ненависті, що була властивою суспільствам із більшим класовим усвідомленням, як от у

 
 

Цікаве

Загрузка...