WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

Одна планета, різні світи (Посібник з світової економіки) - Реферат

системі не затримуються різновиди продукції чи кваліфікацій, що застаріли і з огляду на це стали неефективними.
Одначе конкуренція-це жорстокий наглядач, і тут є переможені й переможці. Позаяк ті, хто зазнає поразки, не хочуть програти, вони роблять усе, щоб запобігти цьому, а відтак правила гри змінюються. Ринкова система змінюється також внаслідок різноманітних дій уряду, що їх метою є запобігання програшу або пом'якшення його наслідків. Неекономічні виробництва і професії можуть підтримуватися завдяки втручанню уряду через субсидії та обмеження для закордонних конкурентів.
Для уникнення конкуренції бізнесові фірми утворили різні об'єднання, картелі, трести і холдингові компанії. Робітники, щоб запобігти особистій конкуренції, організували професійні спілки, і застарілі професії стали захищатися. У Сполучених Штатах такі професії зберігаються в будівельній промисловості і ще деінде завдяки федеральному будівельному кодексу, тому неефективні фірми на зразок Крайслера отримали урядову фінансову підтримку, бо інакше їх було б ліквідовано силами конкуренції.
ПІДСУМКИ
Капіталізм як економічна система характеризується низкою ін-ституційних механізмів. Головним елементом капіталізму є вільний конкурентний ринок, де покупці бажають задовольнити свої потреби, а продавці виконують ці бажання з метою одержання прибутку. Розподіл ресурсів визначається механізмом цін, а свобода підприємництва і право приватної власності стимулюють виробництво і заощадження. Індивідуалізм-це теж істотний елемент капіталістичної або вільноринкової ідеології. Адам Сміт та інші вчені вважали людей розумними істотами, що завжди дбатимуть про свій власний добробут. Кожна особа, дбаючи про власні інтереси, працює і в інтересах суспільства.
Конкуренція е однією з невіддільних частин системи вільного підприємництва. Приватні особи, покладаючись на свої власні сили в економічному житті, мусять конкурувати за економічні винагороди (добру роботу, високу платню, кар'єру), а бізнес має конкурувати за доходи споживача. Протестантська трудова етика наголошувала на винагороді в цьому житті, а не в прийдешньому. Тяжка праця вкупі з ощадливістю могли сприяти накопиченню коштів, необхідних для інвестицій. В капіталістичній економіці держава відіграє незначну роль.
Сьогодні розвинені капіталістичні країни удосконалили інститути капіталізму. Розвиток капіталістичних економік породжував проблеми, що їх, звичайно, не могли вирішувати окремі особи. З огляду на ці проблеми виникла потреба в державному втручанні, внаслідок чого втручання і регулювання з боку уряду стали звичними рисами життя за умов капіталізму. Постачання споживачів продуктами харчування й ліками прийнятної якості та чистоти вже не залежить виключно від конкуренції-прийнято закони, що гарантують необхідні стандарти щодо цього. Капіталістичні суспільства ніколи не були готові поширити практику повної свободи підприємництва на окрему особу. Тобто завжди визнавалося, що особа, обираючи собі найприбутковішу область діяльності, цілком могла вибрати антисоціальне заняття. Однак в таких випадках держава без зволікань вводила певні обмеження. Але держава змінювала й економічні інститути капіталізму, застосовуючи, скажімо, субсидії фермерам і захист неефективних фірм від конкуренції.
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ДИСКУСІЇ
1. Що означає термін "інститути" стосовно економічної системи?
2. Поясніть поняття десіїіциту в економіці. Чи існують недефі-цитні речі?
3. Застосуйте поняття дефіциту до життя в сучасних Сполучених Штатах Америки. Чи тут ще побутує дефіцит? Як він впливає на життя американців?
4. Що таке три чинники виробництва? Чому економісти саме так класисрікують ресурси?
5. Яку функцію виконує прибуток у ринковій економіці?
6. Яку функцію виконує ціновий механізм у ринковій економіці?
7. Як розподіляються прибутки в ринковій економіці?
8. Завдяки яким чинникам стався занепад справжньої ринкової економіки?
9. Економіка Сполучених Штатів відійшла від чисто ринкового капіталізму. Чому?
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Веіі, Оапіеі. ТТге Сотіпд ої ІЬє Рові-іпсіивігіаі Зосіеіу. Меу Уогк:
Вазіс Воокз, 1976. Веіі, Оапіеі. ТТге Сиііигаї Сопі.гасіісііопз оґ Сарііаііат. Неуу УогЬ:
Ваяіс Воокч, 1976.
Наскег, ІЛ1І8 М. ТАе Тгіитрії оґ Атегісап Сарііаііят. Неу Уогк:
8ітоп & Зпизіег, Іпс., 1940. НеіІЬгопег, КоЬегІ Ь. ТІїе Маїііпд оґ Есопотіс 8осіе1у. 41Ь еа.
Епд1еуоос1 Сіііїв, МУ: Ргепїісе Наїї, 1962. Ногаїааиег, КісЬагсІ. Зосіаі Оагуіпінт ІП Атегісап Тііоидпі. Кеу.
есі. Возіоп: Веасоп Ргезв, 1955.
Роїапуі, Кагі. ТІїе Сгеаі Тгапяґогтаїіоп. ІЧелу Уогк: Кіпепагі, 1944. ЗтіїЬ, Ааат. ТІїе УеаШі оґ Маііопа. Іпаіапороііа: ІЛЬегІу Сіаззіся,
1981. Таупеу, К.Н. Кеіідіоп апсі Іііе Кізє оґ Сарііаііят. НЄУУ УогЬ:
Нагсоигі, Вгасе, апсі У^огігі, 1926. ТоупЬее, Атоісі. ТІїе Іпсіизігіаі Ії.еуоіиііоп. Возіоп: Веасоп Ргевз,
1956. УеЬег, Мах. ТІїе Ргоіезіапі ЕіїїИі апсі ІІіе 8рігіі оґ Саріїаіізт. Ме^
УогЬ: СЬагІев ЗгіЬпег'з 5оп8, 1930.
НЕРИНКОВІ МЕХАНІЗМИ:
СОЦІАЛІЗМ І КОМУНІЗМ
Одним із можливих шляхів порівняння економічних систем є аналіз відмінностей економічних і політичних інститутів. Капіталізм-це культурно-економічна система, що економічно організована навколо інститутів приватної власності та виробництва товарів заради прибутку, а в культурному відношенні грунтується на ідеї про особу як центр уваги суспільства. Інші економічні системи можуть бути визначені через розгляд модифікацій, що їх ці системи, внесли до згаданих інститутів. Наприклад, у капіталістичній економіці діючі чинники виробництва-земля, праця і капітал-перебувають у приватній власності, а в соціалістичній системі вони є власністю держави і використовуються не для одержання прибутку через продаж їх іншим людям, а для безпосереднього обслуговування тих, кого ця держава репрезентує.
Проте тут варто зробити одне зауваження. Існує кілька визначень соціалізму, і слід розрізняти поняття соціалізму в його застосуванні до уряду Франції та соціалізму як самоназви країн, що ними керують комуністичні партії,- це колишній Радянський Союз, Китай, Куба, Північна Корея і В'єтнам. Для Заходу ці країни є комуністичними.
Щоб уникнути непорозуміння, у марксистській термінології розрізняють дві стадії комунізму. Перша стадія - соціалізм- є перехідною, упродовж якої ще зберігаються поодинокі елементи капіталізму. Друга стадія - комунізм- є вищою стадією; їй властиві достаток, розподіл за потребами, відсутність грошей і ринкових відносин, повне знищення ознак капіталізму і відмирання держави. Колишній Радянський Союз називався соціалістичною країною (Союз Радянських Соціалістичних Республік-СРСР). Це було суспільство, кероване державою, щонамагалася гуртувати всі сфери в одне ціле і визначати загальний напрям розвитку економіки, політики і культури за допомогою єдиної інсгитуції-комуністичної партії. Колишня радянська економіка характеризувалася бюрократичним колективізмом.
66

 
 

Цікаве

Загрузка...