WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

цех
Випускпродукції (тис грн) :
а). Попередній рік
1850
2200
2450
1470
в) звітний рік 2005 2165 2700 1585
Темпи росту до попереднього року в % :
а)прибутку
103.4
105.3
101.9
107.1
б)продуктивності праці 103.5 101.8 104.3 103.8
в собівартості продукції 101.3 102.3 100.5 103.1
г)фондовіддачі 98.0 99.5 96.7 97.3
Побудуйте комплексний оціночний показник і на цій основі зробіть висновки про якість роботи цехів в звітному році.
Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури та динаміки його затрат на виробництво . Оцінити також причини зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді спеціальної аналітичної таблиці .
Задача 7. Пекарня випускає білий пшеничний хліб по ціні 1.30 грн, та житній хліб по 1.18 грн. Змінні затрати на випуск одиниці продукції білого хліба - 1.03 грн, по житньому -0.89грн З допомогою маржонального аналізу визначіть:
а) Обсяги продаж кожного з видів продукції, які дають одинавковий прибуток;
б) рівень надійності виробничої програми для кожного з видів продукції;
в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на ринку.
Варіант 10
Задача 1 . Рух металу на машинобудівному підприємстві за 1 та 2 квартали характеризувався такими даними :
( в тонах )
Показники 1 квартал 2 квартал
Запаси на складі на початок періоду 20 ?
Поступило від постачальник 315 275
Використано :
а) . у виробництві
225
?
б). На ремонтно-експлуатаційні потреби 2 3
Реалізовано на сторону 15 28
Природні та інші втрати 0.5 0.6
Запаси на складі на кінець періоду ? 35
На основі балансового методу визначіть величину запасів металу на складах підприємства та його використання у виробництві. Встановіть причини зміни величини запасів металу на складах підприємства на кінець 2 кварталу в порівнянні з 1 кварталом.
Задача 2. Основні фінансові показники діяльності швейного об"єднаня за 1999 та 2000 роки характеризувались такими даними:
тис грн.
Показники 1999 2000
Обсяг реалізації продукції 6230 5940
Балансовий прибуток 1480 1450
Середньорічна вартість основних виробничих фондів 3280 3012
Середні залишки оборотних фондів 1850 1800
На основі цих даних необхідно :
а). Побудувати основну модель залежності показника загальної рентабельності виробничої діяльності об" єднання від основних причин.
б). Розрахувати вплив окремих чинників на зміну рівня рентабельності виробничої діяльності об'єднання.
Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на основі показників:
o ефективності інвестицій;
o абсолютного рівня ризику;
o відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:
Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б
Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності одержання, %
Песимістична 280 25 280 40
Стримана 520 55 450 50
Оптимістична 630 20 800 10
Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на рівень фондовіддачі на підприємствах збірного залізобетону дав наступну матрицю парних коефіцієнтів кореляції :
Фактори Фондовіддача (грн. м) У Потужність підприємства (тис. М) Х1 Вихід продукції з 1м камер пропарювання ( м.) х2 Вартість одиниці потужності (тис грн) х3 Коефіцієнт складності продукції х4
У 1 0.12 0.68 0,56 0.69
х1 1 0.36 -0.76 0.47
х2 1 0.38 -0.63
х3 1 0.79
х4 1
середнє 21.84 х 31.83 54.96 х
Модель формування рівня фондовіддачі на підприємствах збірного залізобетону від чинників ,які його визначають , має наступний вигляд :
У= 27.71 + 0.253 х2 -- 0.164х3.
Поясніть зміст параметрів моделі та чому до неї не ввійшли чинники х1 та х3 .Застосовуючи коефіцієнти еластичності на основі даної моделі визначте на скільки відсотків може змінитися рівень фондовіддачі ,якщо за рахунок модернізації технології передбачено збільшення виходу продукції з 1м камер пропарювання на 5 % , а вартість одиниці потужності при цьому виросте всього на 2 % .
Задача 5. Для прийняття рішення про видачу кредитів банк провів аналіз платоспроможності своїх клієнтів та одержав такі результати :
Показники 1 клієнт 2 клієнт 3 клієнт
дебіторська заборгованість 587 459 543
кредиторська заборгованість 724 563 497
прострочені позики банкам 110 30 257
коефіцієнт абсолютної ліквідності 0.12 0.38 0.21
обсяг одержаних позик та кредитів 538 659 883
Побудуйте комплексний показник для вибору послідовності з клієнтами при формуванні кредитного портфелю банку використовуючи :
а) метод бальної оцінки;
б). Метод віддалі від еталону
Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури та динаміки його основних фондів .Оцінити також причини зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді спеціальної аналітичної таблиці .
Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити чоловічих костюмів на суму 680000 грн по ціні 300 грн. Згідно бізнес-плану постійні витрати на випуск цього виду продукції складатимуть 80000 грн. при змінних затратах на один костюм в розмірі 240 грн. З допомогою маржонального аналізу визначіть:
а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству, щоб не мати збитків;
б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;
в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на ринку.
Література
1. Баканов М.И.,Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу: Підручник.-3-е вид.-М.: Фінанси і статистика 1996 .-228 с.
2. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств та об'єднань за ред . Шкарабана С.І. та Сапачова М.І. -навчальний посібник.-2-е вид. - Тернопіль .: ТАНГ. 1995. -438 с.
3. Лапішко М.Я. Основи фінансово-статистічного аналізу економічних процесів: Підручник.-Львів : Світ. 1995.-328 с.
4. Рейльян Я.Р.Аналітична основа прийняття управлінських рішень.-М.: Фінанси і статистика.1989. -206 с.
5. Хеддервик К. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. Під ред. Воропаєва. -М.:Фінансиі статистика . 1996. -192 с.
6. Федорович Р.В., Іващук О.Т. Теорія економічного аналізу: економіко-математичний аспект.-Тернопіль.:ТАНГ-БІМ . -279 с.
7. Шкарабан С.І. Оперативний аналіз діяльності підприємств та об'єднань. -М.: Фінанси і статистика . 1989. -168 с.
8. Яцків Г.В. Теорія економічного аналізу. -Львів, ЛДУ. 1989. 220с
9. Економічний аналіз діяльності підприємств і об'єднань (за редакцією С.І. Шкарабана і М.І. Сапачова) Тернопіль, Астон, 1999. 450с.

 
 

Цікаве

Загрузка...