WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

середньорічноговиробітку одного робітника, використовуючи такі дані.
Показники Минулий рік Звітний рік
Середньорічний виробіток одного робітника, грн. 3588,0 3622,0
Середньо годинний виробіток одного робітника; грн. 2,2 2,15
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, днів 230 . 224
Тривалість робочого дня, год 7,8 7,7
Середньоспискова чисельність робітників 1000 1000
Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на основі показників:
o ефективності інвестицій;
o абсолютного рівня ризику;
o відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:
Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б
Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності одержання, %
песимістична 150 35 310 40
стримана 300 40 165 45
оптимістична 400 25 450 15
Задача № 4 Відомо. що в звітному періоді частка доходів. які направляються на продовольчі товари в середньому дорівнює 60 % . а їх рівень на душу населення складає в середньому 160 гр. Обсяг реалізації продукції підприємства в цьому періоді склав 239.62 тис.гр. Проведений кореляційний аналіз впливу факторів на обсяг реалізації швейних виробів привів до побудови такої регресійної моделі:
у = 12.42 + 0.98 х1 + 1.76 х2
де у - обсяг реалізації швейної продукції підприємства; х1 - рівень доходів на душу населення;
х2 - частка доходів . які направляються на покупку непродовольчих товарів.
Дати економічну інтерпретацію параметрів моделі та з її допомогою оцінити очікуваний обсяг реалізації швейної продукції підприємства на слідуючий період , коли стало відомо , що доходи населення повинні знизитися на 10 % ,а їх частка використана на покупку продовольчих товарів збільшиться на 5%.
Задача 5. Матеріали аналізу фінансової стійкості та ділової активності партнерів по бізнесу на основі їх фінансової звітності характеризувались такими даними :
Показники 1 партнер 2 партнер 3 партнер
Темпи росту масштабів виробництва до минулого року у % 99.3 101.6 102.4
Рівень рентабельності у % 21.3 19.4 16.7
Рівень загальної ліквідності у % 1.6 1.7 1.5
Співвідношення власних та позичених коштів 0.82 1.00 1.23
Рівень маневрування власними коштами % 33.1 41.2 29.8
Оборотність оборотних коштів в днях 52.3 63.4 58.7
Коефіцієнт реальної вартості засобів в майні підприємства у % 86.8 75.2 80.4
На основі комплексного показника фінансової стійкості та ділової активності виберіть партнера з яким доцільно об єднатись в одне підприємство. Оцінку величини комплексного показника проведіть на базі:
а). бальної оцінки;
б). Віддалі від еталону.
Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури та динаміки його виробничої програми . Оцінити також причини зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді спеціальної аналітичної таблиці .
Задача 7. Ціна сумки на ринку складає 30 грн. Змінні витрати на одиницю продукції складають 18 грн. Постійні витрати на виготовлення сумок на даному підприємстві дорівнюють 28000 грн.
З допомогою маржонального аналізу визначіть:
а) Обсяг випуску продукції, який забезпечив би 15% рівень рентабельності реалізації.
б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;
в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на ринку.
Варіант 9
Задача 1. Матеріали обліку робочого часу на підприємстві в червні та липні 1998 року характеризувались такими даними:
Показники Червень Липень
Середньоспискова чисельність працюючих чол. 146 144
Кількість робочих днів 21 22
Неявки з поважних причин люд.-днів:
а).по тимчасовій непрацездатності 300 357
б).передбачені діючим законодавством 80 75
Втрати робочого часу люд.-днів :
а).неявки з дозволу адміністрації 248 189
б).прогули 37 69
в) цілоденні простої 78 96
Максимально можливий фонд часу люд.-днів ? ?
На основі балансового методу розрахувати максимально можливий та фактичний фонди робочого часу на підприємстві в цих місяцях , а також причини та величину їх зміни в липні в порівнянні з червнем місяцем.
Задача 2. Ефективність використання основних фондів
підприємства в 1999 та 2000 роках характеризувалась такими даними:
Показники 1999 2000
Обсяг випуску продукції в співставимих цінах тис. грн. 4440.0 4095,0
Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. грн. 3159.0 3034.0
Середньорічна вартість машин і механізмів тис.грн. 2867.9 2683.7
Частка активної частини основних фондів % ? ?
Фондовіддача основних фондів грн. 7 ?
На основі цих даних побудуйте модель щодо формування випуску продукції за рахунок групи чинників використання основних фондів і визначте величину впливу останніх на зміну обсягу випуску продукції за допомогою будь-якого способу елімінування.
Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на основі показників:
o ефективності інвестицій;
o абсолютного рівня ризику;
o відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про цІ проекти:
Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б
Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності одержання, %
песимістична 350 25 250 37
стримана 480 55 500 50
оптимістична 620 10 700 13
Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на рівень фондовіддачі на цементних заводах дав таку матрицю парних коефіцієнтів кореляції :
Показники у х1 х2 х3 х4 х5 х6 Серед. значення
Фондовіддача в кг у 1 46.2
Частка активної частини в основних фондах, в % х1 0.580 1 35.9
Машиноозброєність праці, тис. грн. на робітника х2 0.615 0.626 1 8.6
Енергоозброєність праці, кв-ч. На люд.-год. Х3 0.471 0.389 0.438 1 48.8
Потужність заводу тис. т.х4 0.241 0.798 0.675 0.548 1 984.4
Рівень використання потужності , % х5 0.206 0.295 0.297 0.128 0.812 1 96.7
Рівень добавок в сировині. В % х6 0.363 0.196 0.391 0.216 0.342 0.463 1 21.3
Модель формування рівня фондовіддачі на цементних заводах має вигляд:
Ух=29.907+1.17х 1 -2.56х2 + 0.337х3 + 0.425х6.
Поясніть чому в модель не включено фактори х4 та х5 і дайте економічну інтерпретацію параметрів моделі. На основі даної моделі визначте на скільки відсотків може зрости фондовіддача на цементному заводі, якщо згідно бізнес-плану на слідуючий рік частка активної частини основних фондів зросте на 12% , машиноозброєність праці - на 8% , рівень добавок до сировини - на 3% , а електроозброєність праці знизиться на 6 %.
Задача 5.Результати роботи виробничих одиниць характеризуються такими показниками :
Показники 1 цех 2 цех 3 цех 4

 
 

Цікаве

Загрузка...