WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

праці 98,0 100,7 89,4
Виробництво продукції вищої категорії якості 100,0 103,8 104,2
Коефіцієнт ритмічності випуску продукції 86,2 95,2 95,5
Виконання плану по прибутку 100,5 104,3 112,1
Виконання плану з фондовіддачі ' 87,3 94,5 83,4
Виконання плану з рентабельності виробництва 103,4 101,2 105,5
Виконання плану із собівартості продукції 91,6 99,2 97,2
Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури та динаміки його дебіторської заборгованості . Оцінити також причини зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді спеціальної аналітичної таблиці .
Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити 2500 чоловічих костюмів по ціні 270 грн. Згідно бізнес-плану постійні витрати на випуск цього виду продукції складатимуть 85000 грн. при загальному їх обсягу 460000 грн. З допомогою маржонального аналізу визначіть:
а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству, щоб не мати збитків;
б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;
в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на ринку.
Варіант 7.
Задача 1. Дані про рух основних фондів на підприємстві мали такий вигляд:
Показники Разом основних фондів в.т.ч. промислово -виробничих в т.ч. невиробничих
На початок року 6752 4431 2321
Нове будівництво :
а). За планом 860 490 370
б) фактично 672 510 160
Отримано від інших організацій 110 20 90
Списано з балансу :
а).за планом 660 450 210
б). Фактично 690 480 210
Передано іншим організаціям 75 55 20
Використовуючи балансовий метод, визначити планову та фактичну величини основних фондів на кінець року в цілому по підприємству ,а також окремо за призначенням. Розрахувати вплив окремих чинників на величину відхилень вартості основних фондів на кінець року від їх вартості за планом.
Задача 2. На підприємстві випуск продукції й показники забезпеченості й використання трудових ресурсів характеризуються такими даними,
Показник 1999 2000
Обсяг продукції /тис.грн./ 7420 5180
Середньоспискова чисельність робітників чол. 1700 1480
Відпрацьовано за рік / тис. люд-днів/ 225 200
Відпрацьовано за рік / тис. люд-год./ 1800 1487
За цими даними побудуйте модель формування обсягу товарної продукції під впливом чинників праці. Використовуючи модель, розрахуйте величину впливу кожного з чинників на відхилення випуску товарної продукції проти 1996 р. способом абсолютних різниць.
Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на основі показників:
o ефективності інвестицій;
o абсолютного рівня ризику;
o відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про цi проекти:
Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б
Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності одержання, %
Песимістична 250 30 320 35
Стримана 500 40 600 50
Оптимістична 600 30 400 15
Задача 4.
Кореляційний аналіз впливу основних чинників на обсяг випуску продукції на машинобудівному заводі дав току матрицю парних коефіцієнтів кореляції.
Показники У Х 1 Х2 Х 3 Х 4 Середні значення
Обсяг випуску проддукції 1 59.38
Середньорічна вартість основних фондів 0,687 1 29.02
Машиноозброєністьпраці Х2 0,503 0,736 1 4.86
Потужність Х 3 0,328 0 ,654 0,679 1 70.09
Затрати праці Х4 0,742 0,438 0,767 0,387 1 13.92304
Модель формування масштабів випуску під дією основних чинників на машинобудівних заводах має вигляд
Уу = 10,56+1,18Х1 +1,04Х 4
Поясніть, чому в моделі не виключено фактори Х2 та Х3 і дайте
економічну інтерпретацію параметрів моделі. На базі цієї моделі
визначте який обсяг продукції може, бути випущений підприємством, якщо згідно
бізнес-плану вартість ОФ скоротиться на 10%.а затрати праці виростуть на 15%.
Задача 5. Аналіз роботи трьох можливих партнерів дав слідуючі результати :
Показники 1 партнер 2 партнер 3 партнер
Рівень ритмічності поставок у % 87.2 94.6 97.5
Рівень комплектності поставок у % 98.1 90.7 86.2
Рівень обов'язкової передоплати у % 30 40 50
Співвідношення цін у % 100,5 101.6 98.4
Побудувати комплексний показник для вибору послідовності роботи з партнерами при формуванні плану матеріально-технічного постачання підприємства використовуючи :
а) метод бальної оцінки;
б)метод віддалі від еталону.
Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури та динаміки його кредиторської заборгованості . Оцінити також причини зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді спеціальної аналітичної таблиці .
Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити 2500 чоловічих костюмівзагальною вартісто 680000 грн.. Згідно бізнес-плану загальні витрати на випуск цього виду продукції складатимуть 500000 грн., тоді як змінні витрати на одиницю продукції складають 210 грн. З допомогою маржонального аналізу визначіть:
а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству, щоб не мати збитків;
б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;
в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на ринку.
Варіант 8.
Задача І. РУХ готової продукції на машинобудівному заводі за 1999-2000 роки характеризується такими даними.
/тис.грн./
Показники 1999 2000
Залишок нереалізованої продукції на початок року --всьго 8620 5800
в тому числі : а/.готова продукція на складі 5620 3200
б/ товари відвантажені за розрахунковими документами, строк оплати яких не настав
1050 1020
в/ товари відвантажені за розрахунковими документами, що не оплачені в строк
1650 1550
г/ товари на відповідальному зберіганні у покупців 240 80
Товарна продукція за рік 40510 39400
У тому числі:а/ готові вироби 35400 30420
б/ напівфабрикати, реалізовані на сторону 4000 5600
в/ роботи промислового характеру на сторону ІІІО 3380
Залишки нереалізованої продукції на кінець року - всього 4320 4500
У тому числі:а/ готова продукція на складі 2900 2700
б/ товари відвантажені за документами, строк оплати яких не настав 1000 800
в/ товари відвантажені, не оплачені в строк 400 500
г/ товари на відповідальному зберіганні у покупців
20 500
На основі цієї інформації побудуйте баланс товарної продукції, визначте вплив окремих чинників на відхилення обсягу реалізації продукції підприємства від 1996 р.
Задача 2 Побудувати модель впливу факторів на річний виробіток робітника. На її основі визначити за допомогою способу абсолютних різниць вплив чинників на зміну

 
 

Цікаве

Загрузка...