WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

об'єднання.
Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на основі показників:
o ефективності інвестицій;
o абсолютного рівня ризику;
o відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:
Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б
Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності одержання, %
Песимістична 280 20 200 40
Стримана 480 65 400 50
Оптимістична 600 15 900 10
Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на рівень фондовіддачі на підприємствах збірного залізобетону дав наступну матрицю парних коефіцієнтів кореляції :
Фактори Фондовіддача (грн. м) У Потужність підприємства (тис. М) Х1 Вихід продукції з 1м камер пропарювання ( м.) х2 Вартість одиниці потужності (тис грн) х3 Коефіцієнт складності продукції х4
У 1 0.12 0.68 0,56 0.69
х1 1 0.36 -0.76 0.47
х2 1 0.38 -0.63
х3 1 0.79
х4 1
середнє 21.84 х 31.83 54.96 х
Модель формування рівня фондовіддачі на підприємствах збірного залізобетону від чинників ,які його визначають , має наступний вигляд :
У= 27.71 + 0.253 х2 -- 0.164х3.
Поясніть зміст параметрів моделі та чому до неї не ввійшли чинники х1 та х3 .Застосовуючи коефіцієнти еластичності на основі даної моделі визначте на скільки відсотків може змінитися рівень фондовіддачі ,якщо за рахунок модернізації технології передбачено збільшення виходу продукції з 1м камер пропарювання на 5 % , а вартість одиниці потужності при цьому виросте всього на 2 % .
Задача 5. Для прийняття рішення про видачу кредитів банк провів аналіз платоспроможності своїх клієнтів та одержав такі результати :
Показники 1 клієнт 2 клієнт 3 клієнт
дебіторська заборгованість 568 469 513
кредиторська заборгованість 824 553 497
прострочені позики банкам 120 0 257
коефіцієнт абсолютної ліквідності 0.12 0.38 0.21
обсяг одержаних позик та кредитів 489 689 893
Побудуйте комплексний показник для вибору послідовності з клієнтами при формуванні кредитного портфелю банку використовуючи :
а) метод бальної оцінки;
б). Метод віддалі від еталону
Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури та динаміки його основних фондів .Оцінити також причини зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді спеціальної аналітичної таблиці .
Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити чоловічих костюмів на суму 680000 грн по ціні 300 грн. Згідно бізнес-плану постійні витрати на випуск цього виду продукції складатимуть 80000 грн. при змінних затратах на один костюм в розмірі 240 грн. З допомогою маржонального аналізу визначіть:
а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству, щоб не мати збитків;
б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;
в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на ринку.
Варіант 6
Задача 1. Є така інформація про фінансові результати від реалізації продукції на заводі.
/тис.грн./
Показники Минулуй рік Звітний рік
Сума прибутку в залишках нереалізованої продукції на початок року 20 18
Фінансові показники реалізації продукції:
а/ виробнича собівартість 289630,5 29620,7
б/ позавиробничі витрати 454 431
в/ податок з обороту 6550 6383
г/виручка від реалізації 39293 38292
Сума прибутку в залишках нереалізованої продукції на кінець року 22 38
На основі цієї інформації побудуйте баланс формування прибутку заводу за звітний та минулий роки і розрахуйте ступінь впливу окремих чинників на зміну його величини порівняно з минулим роком. Додатково відомо, що темп зростання обсягу реалізації становив 100% і в звітному році відхилень в асортименті реалізованої продукції не було.
Задача 2. Розрахувати вплив чинників на відхилення від плану узагальнюючого показника, попередньо склавши модель формування випуску
Показник План Звіт
Виробіток виробів
на одному верста за день, 400 416
Кількість днів роботи 60 58
Кількість верстатів у цеху, шт 36 40
Випуск продукції, тис.шт 21600 24128
продукції від вказаних факторів. Використати спосіб ланцюгових підстановок.
Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на основі показників:
o ефективності інвестицій;
o абсолютного рівня ризику;
o відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:
Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б
Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності одержання, %
песимістична 150 25 200 35
стримана 500 60 600 50
оптимістична 700 15 800 15
Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на масштаби виробництва продукції на 1 га орних земель дав таку матрицю парних коефіцієнтів кореляції :
Фактори Виробництво продукції (грнна га) У Внесено органічних добрив т х1 Внесено мінеральних добрив (т) х2 Вартість основних фондів (грнга) х3 Обсяг механізованих робіт х4 Прямі затрати праці (днівга) х5
У 1 0.319 0.511 0.196 0.338 0.685
х1 1 0.165 0.134 0.369 0.246
х2 1 0.522 0.271 0.494
х3 1 0.528 0.538
х4 1 0.863
х5
Середні значення 198.3 3.78 0.27 101.8 8.24 10.93
Модель формування величини віддачі 1 га орної землі від основних чинників , які її визначають , має такий вигляд :
У= 127.67 + 5.58 х1 + 31.28 х2 + 3.20 х5.
Поясніть чому в модель не ввійшли чинники х3 та х4 і дайте економічну інтерпретацію параметрів моделі. На її основі визначте на скільки відсотків може змінитися віддача 1 га орної землі ,якщо згідно до бізнес-плану на слідуючий рік передбачається збільшення внесення органічних добрив на 15 % , затрат праці - на 10 % та зменшення внесення мінеральних добрив на 20 %.
Задача 5. Визначити загальне місце, яке зайняли фабрики за підсумками діяльності виробничого об"еднання, використовуючи спосіб бальної оцінки. Показники їх діяльності в звітному році характеризуються такими даними.
Показники Фабрики
Виконання плану 1 2 3
за товарною продукцією 103,5 101,6 105,4
Виконання плану випуску продукції за асортиментом
97,3 87,4 96,2
Виконання плану реалізації з урахуванням договорів поставок
98,8 98,8 98,9
Виконання плану з продуктивності

 
 

Цікаве

Загрузка...