WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

базі:
а). бальноїоцінки;
б). Віддалі від еталону.
Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури та динаміки його виробничої програми . Оцінити також причини зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді спеціальної аналітичної таблиці .
Задача 7. Ціна сумки на ринку складає 30 грн. Змінні витрати на одиницю продукції складають 18 грн. Постійні витрати на виготовлення сумок на даному підприємстві дорівнюють 28000 грн.
З допомогою маржонального аналізу визначіть:
а) Обсяг випуску продукції, який забезпечив би 15% рівень рентабельності реалізації.
б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;
в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на ринку.
Варіант 4
Задача 1. Матеріали обліку робочого часу на підприємстві в червні та липні 1998 року характеризувались такими даними:
Показники Червень Липень
Середньоспискова чисельність працюючих чол. 150 143
Кількість робочих днів 20 22
Неявки з поважних причин люд.-днів:
а).по тимчасовій непрацездатності 300 357
б).передбачені діючим законодавством 80 75
Втрати робочого часу люд.-днів :
а).неявки з дозволу адміністрації 248 189
б).прогули 37 69
в) цілоденні простої 78 96
Максимально можливий фонд часу люд.-днів ? ?
На основі балансового методу розрахувати максимально можливий та фактичний фонди робочого часу на підприємстві в цих місяцях , а також причини та величину їх зміни в липні в порівнянні з червнем місяцем.
Задача 2. Ефективність використання основних фондів
підприємства в 1999 та 2000 роках характеризувалась такими даними:
Показники 1999 2000
Обсяг випуску продукції в співставимих цінах тис. грн. 4095,0 4440.0
Середньорічна вартість основних виробничих фондів тис. грн. 3034.0 3159.0
Середньорічна вартість машин і механізмів тис.грн. 2683.7 2867.9
Частка активної частини основних фондів % ? ?
Фондовіддача основних фондів грн. ? 7
На основі цих даних побудуйте модель щодо формування випуску продукції за рахунок групи чинників використання основних фондів і визначте величину впливу останніх на зміну обсягу випуску продукції за допомогою будь-якого способу елімінування.
Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на основі показників:
o ефективності інвестицій;
o абсолютного рівня ризику;
o відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:
Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б
Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності одержання, %
песимістична 350 30 250 35
стримана 500 50 600 52
оптимістична 620 10 900 13
Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на рівень фондовіддачі на цементних заводах дав таку матрицю парних коефіцієнтів кореляції :
Показники у х1 х2 х3 х4 х5 х6 Серед. значення
Фондовіддача в кг у 1 46.2
Частка активної частини в основних фондах, в % х1 0.580 1 35.9
Машиноозброєність праці, тис. грн. на робітника х2 0.615 0.626 1 8.6
Енергоозброєність праці, кв-ч. На люд.-год. Х3 0.471 0.389 0.438 1 48.8
Потужність заводу тис. т.х4 0.241 0.798 0.675 0.548 1 984.4
Рівень використання потужності , % х5 0.206 0.295 0.297 0.128 0.812 1 96.7
Рівень добавок в сировині. В % х6 0.363 0.196 0.391 0.216 0.342 0.463 1 21.3
Модель формування рівня фондовіддачі на цементних заводах має вигляд:
Ух=29.907+1.17х 1 -2.56х2 + 0.337х3 + 0.425х6.
Поясніть чому в модель не включено фактори х4 та х5 і дайте економічну інтерпретацію параметрів моделі. На основі даної моделі визначте на скільки відсотків може зрости фондовіддача на цементному заводі, якщо згідно бізнес-плану на слідуючий рік частка активної частини основних фондів зросте на 12% , машиноозброєність праці - на 8% , рівень добавок до сировини - на 3% , а електроозброєність праці знизиться на 6 %.
Задача 5.Результати роботи виробничих одиниць характеризуються такими показниками :
Показники 1 цех 2 цех 3 цех 4 цех
Випуск продукції (тис грн) :
а). Попередній рік
1800
2100
2650
1580
в) звітний рік 1901 2180 2631 1605
Темпи росту до попереднього року в % :
а)прибутку
103.4
105.3
101.9
107.1
б)продуктивності праці 104.5 102.3 107.3 104.8
в собівартості продукції 101.3 102.3 100.5 103.1
г)фондовіддачі 98.0 99.5 96.7 97.3
Побудуйте комплексний оціночний показник і на цій основі зробіть висновки про якість роботи цехів в звітному році.
Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури та динаміки його затрат на виробництво . Оцінити також причини зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді спеціальної аналітичної таблиці .
Задача 7. Пекарня випускає білий пшеничний хліб по ціні 1.50 грн, та житній хліб по 1.30 грн. Змінні затрати на випуск одиниці продукції білого хліба - 1.10 грн, по житньому -0.95грн З допомогою маржонального аналізу визначіть:
а) Обсяги продаж кожного з видів продукції, які дають одинавковий прибуток;
б) рівень надійності виробничої програми для кожного з видів продукції;
в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на ринку.
Варіант 5
Задача 1 . Рух металу на машинобудівному підприємстві за 1 та 2 квартали характеризувався такими даними :
( в тонах )
Показники 1 квартал 2 квартал
Запаси на складі на початок періоду 20 ?
Поступило від постачальник 320 285
Використано :
а) . у виробництві
225
?
б). На ремонтно-експлуатаційні потреби 2 3
Реалізовано на сторону 15 28
Природні та інші втрати 0.5 0.6
Запаси на складі на кінець періоду ? 40
На основі балансового методу визначіть величину запасів металу на складах підприємства та його використання у виробництві. Встановіть причини зміни величини запасів металу на складах підприємства на кінець 2 кварталу в порівнянні з 1 кварталом.
Задача 2. Основні фінансові показники діяльності швейного об"єднаня за 1999 та 2000 роки характеризувались такими даними:
тис грн.
Показники 1999 2000
Обсяг реалізації продукції 5840 6130
Балансовий прибуток 1420 1480
Середньорічна вартість основних виробничих фондів 3012 2980
Середні залишки оборотних фондів 1800 1967
На основі цих даних необхідно :
а). Побудувати основну модель залежності показника загальної рентабельності виробничої діяльності об" єднання від основних причин.
б). Розрахувати вплив окремих чинників на зміну рівня рентабельності виробничої діяльності

 
 

Цікаве

Загрузка...