WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

Оцінити, який проект більшприємлемий для впровадження на основі показників:
o ефективності інвестицій;
o абсолютного рівня ризику;
o відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про цІ проекти:
Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б
Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності одержання, %
Песимістична 250 30 290 40
Стримана 500 45 600 50
Оптимістична 600 25 400 10
Задача 4.
Кореляційний аналіз впливу основних чинників на обсяг випуску продукції на машинобудівному заводі дав току матрицю парних коефіцієнтів кореляції.
Показники У Х 1 Х2 Х 3 Х 4 Середні значення
Обсяг випуску проддукції 1 59.38
Середньорічна вартість основних фондів 0,687 1 29.02
Машиноозброєністьпраці Х2 0,503 0,736 1 4.86
Потужність Х 3 0,328 0 ,654 0,679 1 70.09
Затрати праці Х4 0,742 0,438 0,767 0,387 1 13.92304
Модель формування масштабів випуску під дією основних чинників на машинобудівних заводах має вигляд
Уу = 10,56+1,18Х1 +1,04Х 4
Поясніть, чому в моделі не виключено фактори Х2 та Х3 і дайте
економічну інтерпретацію параметрів моделі. На базі цієї моделі
визначте який обсяг продукції може, бути випущений підприємством, якщо згідно
бізнес-плану вартість ОФ скоротиться на 10%.а затрати праці виростуть на 15%.
Задача 5. Аналіз роботи трьох можливих партнерів дав слідуючі результати :
Показники 1 партнер 2 партнер 3 партнер
Рівень ритмічності поставок у % 83.2 91.6 95.5
Рівень комплектності поставок у % 98.1 90.7 86.2
Рівень обов'язкової передоплати у % 30 40 50
Співвідношення цін у % 100 101.6 98.4
Побудувати комплексний показник для вибору послідовності роботи з партнерами при формуванні плану матеріально-технічного постачання підприємства використовуючи :
а) метод бальної оцінки;
б)метод віддалі від еталону.
Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури та динаміки його кредиторської заборгованості . Оцінити також причини зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді спеціальної аналітичної таблиці .
Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити 2000 чоловічих костюмівзагальною вартісто 620000 грн.. Згідно бізнес-плану загальні витрати на випуск цього виду продукції складатимуть 500000 грн., тоді як змінні витрати на одиницю продукції складають 210 грн. З допомогою маржонального аналізу визначіть:
а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству, щоб не мати збитків;
б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;
в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на ринку.
Варіант 3.
Задача І. РУХ готової продукції на машинобудівному заводі за І996-І997 роки характеризується такими даними.
/тис.грн./
Показники 1999 2000
Залишок нереалізованої продукції на початок року --всьго 8620 5800
в тому числі : а/.готова продукція на складі 5620 3200
б/ товари відвантажені за розрахунковими документами, строк оплати яких не настав 1000 1020
в/ товари відвантажені за розрахунковими документами, що не оплачені в строк 1800 1500
г/ товари на відповідальному зберіганні у покупців 200 80
Товарна продукція за рік 40510 39400
У тому числі:а/ готові вироби 35400 30420
б/ напівфабрикати, реалізовані на сторону 4000 5600
в/ роботи промислового характеру на сторону ІІІО 3380
Залишки нереалізованої продукції на кінець року - всього 4320 4500
У тому числі:а/ готова продукція на складі 2900 2700
б/ товари відвантажені за документами, строк оплати яких не настав 1000 800
в/ товари відвантажені, не оплачені в строк 400 500
г/ товари на відповідальному зберіганні у покупців
20 500
На основі цієї інформації побудуйте баланс товарної продукції, визначте вплив окремих чинників на відхилення обсягу реалізації продукції підприємства від 1996 р.
Задача 2 Побудувати модель впливу факторів на річний виробіток робітника. На її основі визначити за допомогою способу абсолютних різниць вплив чинників на зміну середньорічного виробітку одного робітника, використовуючи такі дані.
Показники Минулий рік Звітний рік
Середньорічний виробіток одного робітника, грн. 3588,0 3622,0
Середньо годинний виробіток одного робітника; грн. 2,0 2,1
Середня кількість днів, відпрацьованих одним робітником за рік, днів 230 . 224
Тривалість робочого дня, год 7,8 7,7
Середньоспискова чисельність робітників 1000 1000
Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на основі показників:
o ефективності інвестицій;
o абсолютного рівня ризику;
o відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:
?
Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б
Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності одержання, %
песимістична 150 30 290 40
стримана 300 45 170 50
оптимістична 400 25 500 10
Задача № 4 Відомо. що в звітному періоді частка доходів. які направляються на продовольчі товари в середньому дорівнює 60 % . а їх рівень на душу населення складає в середньому 160 гр. Обсяг реалізації продукції підприємства в цьому періоді склав 239.62 тис.гр. Проведений кореляційний аналіз впливу факторів на обсяг реалізації швейних виробів привів до побудови такої регресійної моделі:
у = 12.42 + 0.98 х1 + 1.76 х2
де у - обсяг реалізації швейної продукції підприємства; х1 - рівень доходів на душу населення;
х2 - частка доходів . які направляються на покупку непродовольчих товарів.
Дати економічну інтерпретацію параметрів моделі та з її допомогою оцінити очікуваний обсяг реалізації швейної продукції підприємства на слідуючий період , коли стало відомо , що доходи населення повинні знизитися на 10 % ,а їх частка використана на покупку продовольчих товарів збільшиться на 5%.
Задача 5. Матеріали аналізу фінансової стійкості та ділової активності партнерів по бізнесу на основі їх фінансової звітності характеризувались такими даними :
Показники 1 партнер 2 партнер 3 партнер
Темпи росту масштабів виробництва до минулого року у % 98.3 100.2 103.8
Рівень рентабельності у % 20.4 18.3 17.6
Рівень загальної ліквідності у % 1.3 1.8 1.6
Співвідношення власних та позичених коштів 0.82 1.00 1.23
Рівень маневрування власними коштами % 33.1 41.2 29.8
Оборотність оборотних коштів в днях 52.3 63.4 58.7
Коефіцієнт реальної вартості засобів в майні підприємства у % 86.8 75.2 80.4
На основі комплексного показника фінансової стійкості та ділової активності виберіть партнера з яким доцільно об єднатись в одне підприємство. Оцінку величини комплексного показника проведіть на

 
 

Цікаве

Загрузка...