WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з курсу економічного аналізу - Реферат

випуску продукції по бізнес-плану.
Якщо К>0.3, то бізнес-план вважається не ризиковим, тобто підприємство працюватиме без збитків.
Розрахунок максимальної демпінгової ціни може проводитись так:
p=Zc/q +Zu.
Для визначення обсягу продаж, що дає одинаковий прибуток слід використати таку формулу:
q=(Zc1-Zc2)/(m1-m2),
де 1 і 2 - номери видів продукції, що порівнюються.
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ
Варіант 1
Задача І. Є така інформація про фінансові результати від реалізації продукції на заводі.
/тис.грн./
Показники Минулуй рік Звітний рік
Сума прибутку в залишках нереалізованої продукції на початок року 20 18
Фінансові показники реалізації продукції:
а/ виробнича собівартість 29630,5 29620,7
б/ позавиробничі витрати 454 431
в/ податок з обороту 6550 6383
г/виручка від реалізації 39293 38292
Сума прибутку в залишках нереалізованої продукції на кінець року 22 38
На основі цієї інформації побудуйте баланс формування прибутку заводу за звітний та минулий роки і розрахуйте ступінь впливу окремих чинників на зміну його величини порівняно з минулим роком. Додатково відомо, що темп зростання обсягу реалізації становив 100% і в звітному році відхилень в асортименті реалізованої продукції не було.
Задача 2. Розрахувати вплив чинників на відхилення від плану узагальнюючого показника, попередньо склавши модель формування випуску
Показник План Звіт
Виробіток виробів
на одному верста за день, 200 208
Кількість днів роботи 30 29
Кількість верстатів у цеху, шт 18 20
Випуск продукції, тис.шт 10800 12064
продукції від вказаних факторів. Використати спосіб ланцюгових підстановок.
Задача 3. Оцінити, який проект більш приємлемий для впровадження на основі показників:
o ефективності інвестицій;
o абсолютного рівня ризику;
o відносного рівня ризику, якщо відомо такі дані про ці проекти:
Експертна оцінка можливості одержання доходу Проект А Проект Б
Очікувані доходи Ймовірності одержання, % Очікувані доходи Ймовірності одержання, %
песимістична 150 30 100 40
стримана 500 60 600 50
оптимістична 700 10 900 10
Задача 4. Кореляційний аналіз впливу основних чинників на масштаби виробництва продукції на 1 га орних земель дав таку матрицю парних коефіцієнтів кореляції :
Фактори Виробництво продукції (грнна га) У Внесено органічних добрив т х1 Внесено мінеральних добрив (т) х2 Вартість основних фондів (грнга) х3 Обсяг механізованих робіт х4 Прямі затрати праці (днівга) х5
У 1 0.319 0.511 0.196 0.338 0.685
х1 1 -0.165 0.134 0.369 0.246
х2 1 0.522 0.271 0.494
х3 1 0.528 0.538
х4 1 0.863
х5
Середні значення 198.3 3.78 0.27 101.8 8.24 10.93
Модель формування величини віддачі 1 га орної землі від основних чинників , які її визначають , має такий вигляд :
У= 127.67 + 5.58 х1 + 31.28 х2 + 3.20 х5.
Поясніть чому в модель не ввійшли чинники х3 та х4 і дайте економічну інтерпретацію параметрів моделі. На її основі визначте на скільки відсотків може змінитися віддача 1 га орної землі ,якщо згідно до бізнес-плану на слідуючий рік передбачається збільшення внесення органічних добрив на 15 % , затрат праці - на 10 % та зменшення внесення мінеральних добрив на 20 %.
Задача 5. Визначити загальне місце, яке зайняли фабрики за підсумками діяльності виробничого об"еднання, використовуючи спосіб бальної оцінки. Показники їх діяльності в звітному році характеризуються такими даними.
Показники Фабрики
Виконання плану 1 2 3
за товарною продукцією 102,5 101,2 105,4
Виконання плану випуску продукції за асортиментом
97,3 88,2 96,2 '
Виконання плану реалізації з урахуванням договорів поставок
99,8 98,5 99,9
Виконання плану з продуктивності праці 99,0 100,2 89,4
Виробництво продукції вищої категорії якості 100,0 105,5 114,2
Коефіцієнт ритмічності випуску продукції 83,2 91,6 95,5
Виконання плану по прибутку 100,5 108,7 129,1
Виконання плану з фондовіддачі ' 85,3 97,6 83,4
Виконання плану з рентабельності виробництва 101,4 103,2 105,5
Виконання плану із собівартості продукції 93,6 98,2 89,2
Задача 6. На основі звітності підприємства за два останні періоди, на якому працює студент , побудувати методику аналізу обсягу , структури та динаміки його дебіторської заборгованості . Оцінити також причини зміни їх величини за звітний період . Методику аналізу оформити у вигляді спеціальної аналітичної таблиці .
Задача 7. В наступному році підприємство планує випустити 2000 чоловічих костюмів по ціні 300 грн. Згідно бізнес-плану постійні витрати на випуск цього виду продукції складатимуть 80000 грн. при загальному їх обсягу 470000 грн. З допомогою маржонального аналізу визначіть:
а) мінімальну партію костюмів, які потрібно реалізувати підприємству, щоб не мати збитків;
б) рівень надійності запропонованого бізнес-плану;
в) максимальну демпінгову ціну для беззбиткового захоплення ніші на ринку.
Варіант 2.
Задача 1. Дані про рух основних фондів на підприємстві мали такий вигляд:
Показники Разом основних фондів в.т.ч. промислово -виробничих в т.ч. невиробничих
На початок року 6662 4466 2183
Нове будівництво :
а). За планом 850 510 340
б) фактично 672 510 160
Отримано від інших організацій 110 20 90
Списано з балансу :
а).за планом 660 450 210
б). Фактично 690 500 190
Передано іншим організаціям 75 60 15
Використовуючи балансовий метод, визначити планову та фактичну величини основних фондів на кінець року в цілому по підприємству ,а також окремо за призначенням. Розрахувати вплив окремих чинників на величину відхилень вартості основних фондів на кінець року від їх вартості за планом.
Задача 2. На підприємстві випуск продукції й показники забезпеченості й використання трудових ресурсів характеризуються такими даними,
Показник 1999 2000
Обсяг продукції /тис.грн./ 6220 5180
Середньоспискова чисельність робітників чол. 1300 1480
Відпрацьовано за рік / тис. люд-днів/ 225 200
Відпрацьовано за рік / тис. люд-год./ 1800 1487
За цими даними побудуйте модель формування обсягу товарної продукції під впливом чинників праці. Використовуючи модель, розрахуйте величину впливу кожного з чинників на відхилення випуску товарної продукції проти 1996 р. способом абсолютних різниць.
Задача 3.

 
 

Цікаве

Загрузка...