WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Альтернативи стратегії зростання підприємницької діяльності - Реферат

Альтернативи стратегії зростання підприємницької діяльності - Реферат

мінімальних (часто - відсутніх) доходів. Тому потрібне уважне ставлення до розв'язання фінансових проблем.
o Стадія і стратегія проникнення. До визначальних і характерних їхніх властивостей належать: 1) подальше проникнення фірми на товарний ринок, знаходження нових збутових ніш; 2) відносно пропорційне зростання обсягу продажу та прибутку (доходів); 3) поява певнихконкурентних переваг в окремих напрямках діяльності. Стратегія проникнення звичайно передбачає: глибшу дифузію у ринкові ніші, збільшення темпів зростання обсягу продажу, придбання (купівлю) інших підприємницьких структур; активізацію реалізації довгострокових програм з метою модернізації техніко-технологічної бази фірми і зміцнення фінансового її стану.
o Стадія і стратегія прискореного зростання супроводжується швидким збільшенням обсягу продажу і доходів. Причому має місце позитивна тенденція, яка полягає у тому, що зростання доходів за своїми темпами випереджає динаміку обсягу продажу. Разом з тим спостерігається і негативна тенденція - необхідність вкладання великих фінансових ресурсів у технічний розвиток виробництва і післяпродажний сервіс. Метою цього різновиду стратегії зростання є максимально можливе використання внутрішньофірмових можливостей. Тому фірмі вигідно стратегію прискореного зростання підтримувати якомога довше.
o Стадія і стратегія перехідного періоду. Перехідній стадії притаманні такі риси: зменшуються темпи зростання обсягів продажу і загальної величини прибутку; на завершальній стадії цього періоду може настати ситуація, яка примушує фірму переорієнтуватися на іншу базову стратегію (стабілізації або виживання). Метою стратегії перехідного періоду є перегрупування ресурсів і напрямків діяльності фірми задля скорочення періоду ситуації, що виникла. Застосування цієї стратегії є виправданим для започаткування підприємництва, можливості втримання на ринку і зміцнення своїх позицій на ньому, якщо зростає попит на продукцію тощо.
4. Стратегічні альтернативи циклу зростання
Практика господарювання у країнах з розвиненою ринковою економікою засвідчує наявність певної низки стратегічних альтернатив діяльності підприємницьких структур (підприємств, організацій). Стратегію розвитку фірми розглянемо на прикладі можливих альтернатив стратегії зростання.
Інтенсифікація ринку спрямовує зусилля підприємства на закріплення своїх позицій на ринку. При цьому провідним функціональним напрямком діяльності фірми стає стратегія маркетингу. Інтенсифікація ринку може здійснюватись у формі захисту або експансії фірми.
Форма захисту фірми щодо малосприятливої в даний час ринкової кон'юнктури відображає певний спосіб проникнення на ринок за рахунок модифікації і зміни номенклатури продукованого товару з використанням методів цінової і нецінової конкуренції.
Форма експансії фірми реалізується проникненням на відповідний ринок нових товарів при базовій його структурі з застосуванням модифікованої системи розподілу і просування продукції на продаж.
Інтенсифікація ринку реально може проводитись за допомогою трьох основних методів: 1) проникнення на ринок; 2) розвитку ринку; 3) географічної (територіальної) експансії.
1. Метод проникнення на ринок означає агресивний ринковий захід для значного збільшення обсягу продажу певного товару. Він охоплює стимулювання продажу товару за допомогою реклами; активізацію збуту продукції, персонального продажу певної групи товару; розширення форм стимулювання покупців з метою збільшення обсягів споживання того або іншого товару; суміщення модифікації й оновлення продукованих для продажу виробів.
2. Метод розвитку ринку здійснюється за активного маркетингу продукту з одночасним входженням фірми у нові сегменти ринку. Він може бути реалізованим за таких обставин:
o продукт, що виробляється, проникає в інші сегменти ринку за рахунок вищої якості порівняно з товарами конкурентів;
o новий товар просувається на ринок фірмою завдяки витісненню з певного його сегмента інших конкурентів;
o фірма і один з конкурентів об'єднуються з метою організації спільного виробництва товару вищої якості.
3. Географічна (територіальна) експансія зв'язана з інтенсивним виходом фірми на нові географічні ринки збуту власних товарів. Здійснення такої торговельної політики стає можливим за рахунок:
" збільшення можливостей продажу товару за допомогою нових торговельних посередників;
" інтенсифікації продажу товару фірми відкриттям її нових представництв у інших реґіонах країни;
" здійснення певної частини виробничої діяльності відповідно до угоди, укладеної з виробничими підрозділами (комплексами) інших фірм.
Диверсифікація виробництва зв'язана з проникненням капіталу певної фірми в галузі, які прямо не торкаються основної сфери її діяльності. Передумовами, що сприяють диверсифікаційним процесам, мажуть бути:
o отримання кращих конкурентних можливостей для досягнення більшої стабільності розвитку власної фірми;
o використання нових можливостей для отримання більшого прибутку за рахунок ефективнішого витрачання власних ресурсів;
o досягнення ефективнішого використання фінансових ресурсів, якщо дохід перевищує планові витрати на розвиток традиційних сфер діяльності;
o бажання забезпечити прискорене зростання виробництва і прибутку, що важко здійснити лише за рахунок внутрішніх ресурсів.
Прийнято виокремлювати вертикальну, горизонтальну і конгломерантну (побічну) диверсифікацію виробництва або іншої сфери діяльності.
Вертикальна диверсифікація означає придбання фірмою права контролю за діяльністю постачальників, споживачів і торговельних організацій. Її перевага полягає у можливості здійснювати контрольні функції на всіх етапах виробництва - від сировини і матеріалів до готового виробу та його реалізації.
Горизонтальна диверсифікація передбачає розвиток фірми за рахунок освоєння нової виробничої системи "продукт - ринок" у своїй галузі. Прикладом такої диверсифікації може бути випуск підприємствами оборонного комплексу, наприклад, побутової радіоелектронної техніки тощо.
Конгломерантна (побічна) диверсифікація характеризує процеси придбання та поглинання потужною за можливостями і ресурсами фірмою принципово нових виробництв (малих інноваційних структур тощо), що забезпечує швидке економічне зростання і отримання надвисокого прибутку. Як бачимо, важливими основними елементами цього напрямку диверсифікації виступають процеси придбання і поглинання. Придбання - це купівля фірмою іншого підприємства або його певних майнових комплексів (наукомістких або інших прогресивних виробництв). При поглинанні

 
 

Цікаве

Загрузка...