WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка (різне) → Альтернативи стратегії зростання підприємницької діяльності - Реферат

Альтернативи стратегії зростання підприємницької діяльності - Реферат

Тема 3.
Альтернативи стратегії зростання підприємницької діяльності.
1. Чинники та функції стратегічного планування.
2. Довгострокова стратегія зростання.
3. Різновиди стратегій циклу зростання.
4. Стратегічні альтернативи циклу зростання.
5. Різновиди стратегії зростання за ознакою ступеня охоплення ринку.
1. Чинники та функції стратегічного планування.
У сучасній практиці господарювання застосовується велика кількість стратегій підприємницької діяльності. Звичайно їх групують (систематизують), а потім характеризують (оцінюють) за певними класифікаційними ознаками - економічною ситуацією і конкурентною позицією фірми, ступенем охоплення ринку тощо. За такими або подібними ознаками виокремлюють стратегічні альтернативи відповідної базової стратегії.
На швидкість і ефективність здійснення певних стратегій і їхніх альтернатив впливає багато чинників. До визначальних (найбільш впливових) варто віднести: по-перше, високу якість, технічний рівень і конкурентоспроможність продукції фірми на світовому та вітчизняному ринках; по-друге, належний розвиток торговельно-комерційної мережі та післяпродажного сервісу фірми; по-третє, зниження рівня поточних витрат, розширення особистих контактів підприємця з партнерами, здійснення дійової реклами; по-четверте, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, започаткування спільного підприємництва тощо.
Процес стратегічного планування включає здійснення наступних взаємопов язаних функцій:
1) визначення довгострокової стратегії основних ідеалів, цілей та задач розвитку підприємства;
2) створення стратегічних господарських підрозділів на фірмі;
3) обґрунтування та уточнення основних цілей проведення маркетингових досліджень ринку;
4) здійснення ситуаційного аналізу та вибір напряму економічного росту фірми;
5) розробка основної стратегії маркетингу та укрупнення планування виробництва продукції;
6) вибір тактики та уточнене планування способів і засобів досягнення поставлених задач;
7) контроль та оцінка основних результатів, коректування вибраної стратегії та способів її реалізації.
Кожен етап планування має свої особливості для окремих організацій. Проте використання наскрізного стратегічного плану є корисним для всіх фірм.
2. Довгострокова стратегія зростання.
Стратегія зростання фірми визначається в результаті вивчення зовнішнього оточення і можливих внутрішніх перспектив її діяльності з урахуванням непередбачених ринкових обставин. Вона заключається у встановленні довгострокової орієнтації фірми на будь-який вид виробничої діяльності та зайняття відповідного положення як на внутрішньому так і на зовнішньому ринку. При цьому уточнюються стратегічні питання, пов язані із вибором продукції, що буде випускатись, споживачами цієї продукції, виробничими процеси, що будуть застосовані, економічними ресурсами, а також формуванням загальної лінії поведінки на ринку з урахуванням своїх можливостей та сил конкурентів. Крім цього, в ході планування враховуються можливі стратегії розвитку наступних ринкових послуг на фірмі: вихід на ринок з новим продуктом, залучення нових постачальників і споживачів, розширення чи припинення виробництво і продаж попередніх товарі чи послуг.
У процесі стратегічного планування загальні та головні цілі фірми встановлюються вищим керівництвом і узгоджуються з усіма підрозділами. Планові служби пропонують кожному виробництву варіанти початкових показників валового та чистого прибутку на довгостроковий період. Після їх розгляду підрозділи висувають свої пропозиції. В уточнених планах передбачаються загальні цілі фірми, її місце на реґіональному ринку, організаційна структура управління, кадрова політика, вибір нової продукції, загальна політика збуту, фінансові результати, обсяг інвестицій та інше.
Крім загальної схеми, в практиці стратегічного планування на американських фірмах можна виділити наступні особливості, які необхідно враховувати і на українських підприємствах.
1. Плани переважно містять тільки одну стратегію майбутніх дій. Програми, що передбачають можливі варіанти рішень на випадок зміни початкової стратегії, переважно не включаються в план.
2. У планах оцінюються всі сильні та слабкі сторони фірми при аналізі сприятливих можливостей або небезпечних подій у навколишньому середовищі.
3. Плани включають дані прогнозів та пропозицій, які в деталях переважно не розробляються.
4. У більшості планів оцінка ризику також не проводиться, але при розгляді різноманітних можливих варіантів дій ризик враховується.
5. Всі плани будуються на основі очікуваних цілей, які відображають найважливіші показники фінансової діяльності фірми.
6. У довгострокових планах відображаються дані про необхідні інвестиції, очікувані доходи та видатки.
7. У планах дається оцінка диверсифікації, що відбувається у разі можливого злиття та поглинання фірми.
Таким чином, в довгостроковому плані відображається головним чином загальна стратегія фірми. Зараз як єдина стратегія розвитку фірми може бути запропонована модель - 7С, яка характеризує механізм взаємодії таких важливих соціально-економічних факторів, як структура, система, співробітники, стиль, спільні цінності та сукупність здібностей. Всі ці фактори тісно взаємопов язані між собою і здійснюють комплексний вплив на конкретні планово-управлінські результати діяльності фірми.
3. Стадії і різновиди стратегій циклу зростання
Стратегія зростання є важливою і привабливою для будь-якої підприємницької структури. Її можна і треба розглядати як певну сукупність окремих стадій і адекватних їм різновидів стратегій загального циклу зростання, а саме:
1) початкову;
2) проникнення;
3) прискореного зростання;
4) перехідну.
o Початкова стадія і стратегія циклу зростання. Початкова стадія характеризується певними особливостями. Основні з них такі:
1) виявляють і ліквідують вузькі місця у процесах і структурі реалізації конкретних проектів (інноваційних, інвестиційних, виробничих, сервісних), що не передбачені планом і програмами; 2) обсяг продажу товару повільно зростає, проте прибутку фірма практично не отримує. Метою цього різновиду стратегії є поступове зростання ділової активності для того, щоб забезпечити фірмі (підприємству, організації) досягнення оптимальної ефективності господарської діяльності. При цьому необхідне достатньо виважене ставлення до виявлення і ліквідації "вузьких місць" (не узгоджених за спроможністю ланок виробництва, всієї системи господарювання). Реалізація цього різновиду стратегії вимагає значних витрат ресурсів за

 
 

Цікаве

Загрузка...